ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΣΥΜΒΟΛΟ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΣΥΜΒΟΛΟ» ΣΕ 15 ΓΛΩΣΣΕΣ

eiriniἩ λέξη «σύμβολο» προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ λέξη «σύμβολον» ἀπὸ τὸ ρῆμα συμβάλλω, βάζω μαζί.


Ἀκολουθεῖ ὁ κατάλογος μὲ τὴν λέξη «σύμβολο» σὲ 15 γλῶσσες.


Ἑλληνικὴ σύμβολο

Ἀγγλικὴ symbol
Γαλλικὴ symbole
Οὐκρανικὴ Символ
Πολωνικὴ symbol
Ρουμανικὴ simbol
Γερμανικὴ symbol

Ρωσικὴ символ
Βουλγαρικὴ символ
Ὁλλανδικὴ symbool
Σλοβενικὴ symbol
Ἱσπανικὴ símbolo
Ἰταλικὴ simbolo
Πορτογαλικὴ símbolo
Οὑγγρικὴ szimbólum

 

*ΠΗΓΗ: Ἀπὸ τὸ Ἐνημερωτικὸ Δελτίο τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» (http://alexander-edu.org/). 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT