ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΚΥΚΛΟΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΚΥΚΛΟΣ» ΣΕ 13 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

kyklosΣᾶς παρουσιάζουμε τὴν λέξη «κύκλος» σὲ 13 γλῶσσες.

 

Ἑλληνικὰ κύκλος
Ἀγγλικὰ cycle
Γαλλικὰ cycle
Οὐκρανικὰ Цикл
Ρουμανικὰ ciclu
Γερμανικὰ Zyklus
Ρωσικὰ цикл
Βουλγαρικὰ цикъл
Σλοβενικὰ cikel


Ἱσπανικὰ ciclo
Ἰταλικὰ ciclo

Πορτογαλικὰ ciclo
Οὑγγρικὰ ciklus

 

*ΠΗΓΗ: Ἀπὸ τὸ Ἐνημερωτικὸ Δελτίο τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» (http://alexander-edu.org/).

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT