ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΠΑΥΣΙΣ»

 

Ἑλληνικὲς λέξεις γιὰ ὅλη τὴν Εὐρώπη. 

Πόζα (σὲ 36 γλῶσσες)

τοῦ Εὐδόξιου Γούρμου*

 

pausis

Ἐτυμολόγηση : Μεσαιωνικὸ Ἀγγλικὸ «posen», Παλαιογαλλικὸ «poser», ἀπὸ τὸ χυδαϊστικὸ Λατινικὸ «pausāre», Λατινικὸ «pausa», ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ «παῦσις» (ρῆμα «παύω») (Ἡ λέξη δὲν φαίνεται νὰ ἔχει συγγενὴ ἰσοδύναμα σὲ ἄλλες γλῶσσες τῆς ὁμογλωσσίας). 


Ἀγγλικὰ……….....:..pose….......Λουξεμβουργ.:..paus*


Ἀλβανικὰ………..:..pozë……....Μαλτέζικα…..:..poża
Βασκικὰ…………:..pausa*……Νορβηγικὰ…..:..posere
Βοσνιακὰ……….:..poza……... .Ὁλλανδικά…..:..pose
Βουλγαρικὰ…….:..поза……….Οὑγγρικὰ…....:..póz 
Γαλλικὰ…………:..pose…........Οὐκρανικὰ…..:..позі 
Γερμανικὰ………:..Pose………Πολωνικὰ…...:..poza
Δανικὰ…………..:..positur….....Πορτογαλικά..:..pose
Ἐσθονικὰ………..:..poos……. .Ρουμανικά…..:..poză
Ἰρλανδικὰ………..:..staidiúir**.. .Ρωσικά………:..поза 
Ἱσπανικὰ………...:..pose......... .Σερβικά………:..поза
Ἰταλικὰ…………...:..posa......... .Σκοπιανά…….:..поза
Καταλανικὰ………:..poseu…….Σλοβακικὰ……:..póza
Κορσικανικὰ……..:..pose……...Σλοβενικὰ……:..pavza* 
Κροατικὰ…………:..poza..…….Σουηδικά……..:..pose
Λετονικὰ………….:..pozā……...Τουρκικὰ……..:..poz 
Λευκορωσικά........:..поза..........Τσέχικα……….:..póza 
Λιθουανικὰ……….:..poza ..........Φινλανδικά……:.poseerata


* Σ' αὐτὲς τὶς γλῶσσες ὁ ὅρος χρησιμοποιεῖται μόνο μὲ τὴν βασικὴ ἔννοια του ποὺ εἶναι «παῦσις».


**Ἡ Ἰρλανδικὴ χρησιμοποιεῖ τὸν ὅρο «staidiúir» ποὺ ἀντιστοιχεῖ καὶ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἄλλη συνώνυμη Ἑλληνικὴ λέξη «στάση». Στὴν Νεοελληνικὴ χρησιμοποιοῦνται καὶ οἱ δύο ὅροι μὲ τὴν ἴδια σημασία (Πάρε μία πόζα, πάρε μία στάση)


*** Παραθέτω λόγω συνάφειας καὶ τὶς ἀντίστοιχες λέξεις μὲ τὴν κανονικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου «παύση».


Ἀγγ. pause, Ἀλβ. pauzë, Βασκ. pausatu, Βοσν. pauza, Βουλ. пауза 
Γαλικ. pausa, Γαλλ. pause, Γερ. Pause, Δαν. pause, Ἐσθ. paus 
Ἐσπ. paŭzo, Ἱσπ. pausa, Ἰτα. pausa, Κατ. pausa, Κορσ. pause 
Κρο. pauza, Λατ. pausa, Λετ. pause, Λευκ. паўза, Λιθ. pauzė 
Λουξ. paus, Μαλτ. pawsa, Ὁλ. pause, Οὐκρ. пауза, Νορ. pause 
Πολ. pauza, Πορ. pausa, Ρουμ. pauză, Ρωσ. пауза, Σερβ. пауза 
Σκοπ. пауза, Σλοβα. pauza, Σλοβε. pavza, Σου. paus, Τσεχ. pauza, Φιλ. paussi.

 

* Ὁ Εὐδόξιος Γούρμος εἶναι ἐ.ἀ. Ἀντιστράτηγος. 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT