Η ΧΙΜΑΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΤΩΡΑ!

 

2001 45 1 1Τὸ Ἑλληνικὸ Σχολεῖο τῆς Χιμάρας συμπληρώνει φέτος 9 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐπαναλειτουργία του. Τὸ σχολεῖο πρωτολειτούργησε γύρω στὸ 1775 μὲ τὴν ἔλευση ἐκεῖ καὶ τὶς παραινέσεις τοῦ  Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Τὸ 1945 τὸ καθεστὼς Χότζα εἶχε ἀπαγορεύσει τὴν λειτουργία του τιμωρώντας τὴν Χιμάρα ποὺ εἶχε ἀπόσχει τοῦ δημοψηφίσματος γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς λαϊκῆς δημοκρατίας. Ἀπὸ τότε καὶ γιὰ πάνω ἀπὸ 60 χρόνια τὸ αἴτημα γιὰ ἑλληνικὸ σχολεῖο εἶχε γίνει πόθος καὶ ἀγῶνας γιὰ τοὺς Χιμαριῶτες.


Χάρη στὴν ἀρωγὴ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας τὸ σχολεῖο ἔγινε πραγματικότητα τὸ 2007, ἕνα σχολεῖο πρότυπο ποὺ ἔμοιαζε μὲ κολλέγιο σὲ σύγκριση μὲ τὰ ἀντίστοιχα ἀλβανικά.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT