Η ΧΙΜΑΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΤΩΡΑ!

 

2001 45 1 1Τὸ Ἑλληνικὸ Σχολεῖο τῆς Χιμάρας συμπληρώνει φέτος 9 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐπαναλειτουργία του. Τὸ σχολεῖο πρωτολειτούργησε γύρω στὸ 1775 μὲ τὴν ἔλευση ἐκεῖ καὶ τὶς παραινέσεις τοῦ  Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Τὸ 1945 τὸ καθεστὼς Χότζα εἶχε ἀπαγορεύσει τὴν λειτουργία του τιμωρώντας τὴν Χιμάρα ποὺ εἶχε ἀπόσχει τοῦ δημοψηφίσματος γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς λαϊκῆς δημοκρατίας. Ἀπὸ τότε καὶ γιὰ πάνω ἀπὸ 60 χρόνια τὸ αἴτημα γιὰ ἑλληνικὸ σχολεῖο εἶχε γίνει πόθος καὶ ἀγῶνας γιὰ τοὺς Χιμαριῶτες.


Χάρη στὴν ἀρωγὴ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας τὸ σχολεῖο ἔγινε πραγματικότητα τὸ 2007, ἕνα σχολεῖο πρότυπο ποὺ ἔμοιαζε μὲ κολλέγιο σὲ σύγκριση μὲ τὰ ἀντίστοιχα ἀλβανικά.


Εἶχε ἀρχίσει μὲ μία τάξη, τὴν Α΄ δημοτικοῦ, δὲν ὑπῆρχαν, βλέπετε, μαθητὲς στὴν πόλη μὲ μαθησιακὸ ἐπίπεδο μεγαλύτερο. Τὰ παιδιὰ αὐτὰ τελείωσαν φέτος τὴν Γ΄ Γυμνασίου, σὲ ἕνα σχολεῖο ποὺ πλέον ἀσφυκτιᾶ ἀπὸ ἔλλειψη χώρου. Τὰ νήπια στεγάζονται στὸν …γυναικωνίτη τῆς ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων Πάντων καὶ ἄλλες τάξεις χρησιμοποιοῦν γιὰ αἴθουσες διδασκαλίας …γειτονικὰ καταστήματα.


Φέτος 50 μαθητὲς θὰ συνεχίσουν στὸ ἀλβανικὸ σχολεῖο χωρὶς τὸ παραμικρὸ μάθημα ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἑλληνικὸ Λύκειο δὲν ὑπάρχει στὴν Χιμάρα. Ἡ ἑλληνικὴ παιδεία ἐδῶ σταμάτησε γιὰ 50 παιδιὰ στὰ ὁποῖα σὲ ἕνα χρόνο θὰ προστεθοῦν ἄλλα τόσα.


Ὑπάρχει ἀπόφαση τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου τῆς Χιμάρας μὲ τὴν ὁποίαν παραχωρεῖται παλαιὸ σχολικὸ κτήριο γιὰ τὴν στέγαση τοῦ Λυκείου. Αὐτὸ ποὺ λείπουν εἶναι τὰ χρήματα γιὰ τὴν ἀνακαίνιση τοῦ παλαιοῦ κτηρίου καὶ τὴν μετατροπή του σὲ ἕνα σύγχρονο, ἀπὸ κάθε ἄποψη, ἐκπαιδευτήριο.


2001 46 21Τὸ κόστος τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν εἶναι 200.000 εὐρώ, σὺν τὰ λειτουργικὰ ἔξοδα τῶν τριῶν τάξεων τοῦ Λυκείου. Ὅταν γιὰ κάποιες κομματικὲς φιέστες δαπανῶνται δεκάδες ἑκατομμύρια καὶ γιὰ τὴν ἀνακαίνιση πέντε ἀεροσκαφῶν δαπανήθηκαν 500 ἐκ. εὐρώ, τὸ ποσὸ αὐτὸ δείχνει τόσο ἐλάχιστο. Καὶ ὅμως τὸ ἑλληνικὸ κράτος δείχνει ἀρνητικό. Ζητεῖται λύση, ἄμεση λύση ὥστε στὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιὰ νὰ εἶναι ἕτοιμο. Ζητεῖται ἄμεσα ἡ χρηματοδότηση καὶ ἂν ἡ σημερινὴ κυβέρνηση συνεχίζει νὰ ἀρνεῖται, ἂς βρεθεῖ ἡ χρηματοδότηση ἀπὸ ἕνα ἵδρυμα, ἕναν εὐεργέτη, ἕναν ὀργανισμό. Γιατὶ ὁ Ἑλληνισμὸς αὐτὸ τὸ ὀφείλει, στὴν Χιμάρα, στὴν Βόρειο Ἤπειρο, στοὺς Βορειοηπειρῶτες εὐεργέτες, στοὺς ἀγῶνες τῆς Χιμάρας γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνισμό.


Δημήτρης Περδίκης

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT