ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Ὁ ΟΔΕΓ ἔχει συμμετάσχει ὡς συνδιοργανωτής :

 

1. Μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ὁρολογίας (ΕΛ.ΕΤ.Ο.).

 

2. Μὲ τἘλεύθερο Πανεπιστήμιο τῶν Πολιτῶν.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT