ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 05.04.2023

 

Τὸ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν, στὴν συνεδρίαση τῆς 8/03/2022, ἀπεφάσισε τὴν διενέργεια τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὴν Τετάρτη 5 Ἀπριλίου 2023 καὶ ὥρα 17.30, στὸ κέντρο «B09 Events Hall» στὸ πάρκο τοῦ Στρατοῦ στὸ Γουδί, πλησίον τοῦ «Μπάντμιντον», μὲ θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως: 

 

Περισσότερα...

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 23.03.2023

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ)* καὶ ἡ Διεθνὴς Ἑλληνικὴ Ἕνωση (ΙΗΑ)** σᾶς προσκαλοῦν τὴν Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 καὶ ὥρα 20:00 στὴν διαδικτυακὴ ἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν 25η Μαρτίου 1821.


Συντονισθεῖτε στὸν σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/2592482838


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 3 (128) - 4 (129)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 (128) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 4 (129) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2022
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

periodiko 3 4 128 129 Page 001Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2022 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2022 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κάποιος «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.


Αὐτὸ τὸ τεῦχος ἀφιερώνεται στὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ καὶ τὴν Γενοκτονία.

Περισσότερα...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2023

 

«Τὸ πολύμορφον κάλλος τῶν ἀρχαίων Ἑλληνίδων»

 HM. 1

 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ σύνδεσμος «οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγήτριας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2023 μὲ θέμα: «Τὸ πολύμορφον κάλλος τῶν ἀρχαίων Ἑλληνίδων».


Μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες του ἀναφαίνεται ἡ ἀέναη προσπάθεια τῆς γυναίκας νὰ νικήσει  τὴν καταστροφὴ τοῦ χρόνου καὶ νὰ διατηρήσει τὴν ὀμορφιά της ὅσο μπορεῖ περισσότερο.

Περισσότερα...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΛΙΑ 08.12.2022

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ)* σὲ συνεργασία μὲ τὴν Διεθνῆ Ἑλληνικὴ Ἕνωση «INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION» (IHA)** καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά, σᾶς προσκαλοῦν στὴν διαδικτυακὴ διάλεξη τῆς Καθηγήτριας Ἀριστέας Τόλια, Προέδρου τοῦ ΟΔΕΓ, μὲ θέμα: «Γλῶσσα καὶ Παιδεία: Δομικὰ στοιχεῖα τοῦ Ἑλληνισμοῦ».


Ἡμέρα: Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, ὥρα Ἑλλάδος: 20:00.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT