ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΞΗ» - ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

 

filomila 3Ἀποστολὴ ἐξετελέσθη!! Ἡ Φιλομήλα βρέθηκε! Καὶ ὄχι μόνο ἡ Φιλομήλα, ἀλλὰ καὶ οἱ φίλοι της, ὁ Κάστορας, ὁ Σκίουρος, ὁ Φασιανὸς καὶ ἡ οἰκογένεια τοῦ Πελεκάνου. Πρόκειται γιὰ ζῶα, ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλβετία καὶ τὸ ὄνομά τους ἔχει ρίζα ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ μυθολογία. Χάρη στὴν ὄρεξη καὶ τὴν εὑρηματικότητα τῶν ἑλληνόπουλων τῆς Γενεύης, τὸ Μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας Γενεύης, τὸ πρωινὸ τοῦ Σαββάτου 6 Ἰουνίου, γέμισε μὲ εἰκόνες ἀπὸ Ἑλλάδα καὶ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. 

 

Περισσότερα...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ»

 

Ὁ Διαγωνισμὸς στὸ Facebook στὴν ὁμάδα «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» ὁλοκληρώθηκε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία.


Ἀκολουθεῖ ἡ κατάσταση μὲ τὰ ὀνόματα τῶν νικητῶν καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀτόμων ποὺ ἔχουν ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ στὴν Ὁμάδα μας ἀπὸ τὸν κάθε διαγωνιζόμενο.

Περισσότερα...

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ - 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

afisa paixnidiou1Στὸ πλαίσιο τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ ψυχαγωγικῶν δραστηριοτήτων του, ἀλλὰ καὶ τῆς προσπάθειάς του γιὰ διδασκαλία καὶ διάδοση τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ στὰ ἑλληνόπουλα τῆς Γενεύης, τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Τέχνης Γενεύης διοργανώνει τὸ Σάββατο 6 Ἰουνίου 2015 καὶ ὥρα 10.30 τὸ πρωὶ στὸ Μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας Γενεύης, τὸ ἐκπαιδευτικὸ παιχνίδι «Βρὲς τὴν ἑλληνικὴ λέξη»!

Περισσότερα...

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ»

 

Σὲ μία ζεστὴ καὶ εὐχάριστη ἀτμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε ἐχθὲς Τρίτη, 26 Μαΐου στὰ γραφεῖα τοῦ Συλλόγου μας,  ἡ ἀπονομὴ τῶν δώρων στοὺς νικητὲς τοῦ διαγωνισμοῦ, οἱ ὁποῖοι στήριξαν τὴν ὁμάδα μας «Ὑποστηρίζουμε τὶς Ἑλληνικὲς Ἐπιγραφὲς» στὸ Facebook.

Περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK : ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

 

fb


Θὰ θέλαμε νὰ σᾶς εὐχαριστήσουμε θερμὰ γιὰ τὴν συγκινητικὴ ἀνταπόκρισή σας στὴν προσπάθειά μας γιὰ τὴν διατήρηση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μέσω τοῦ Διαγωνισμοῦ ποὺ διεξάγεται στὸ Facebook, στν ὁμάδα «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ».

 
Μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαίτερα τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ ἄλλοι φίλοι τοῦ Συλλόγου μας θέλησαν νὰ ἐνισχύσουν τὸν Διαγωνισμό μας μὲ δῶρα.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT