ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 26.09.2015

 

Τὸ Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε μὲ πρωτοβουλία τῆς LEXIGRAM καὶ τοῦ ΟΔΕΓ σεμινάριο μὲ θέμα: H ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ EΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ.


Εἰσηγητὴς ἦταν ὁ Ἀθανάσιος Φραγκούλης, Διδάκτορας Κλασικῆς Φιλολογίας, Ἐπίτιμος Σχολικὸς Σύμβουλος, πρώην Διευθυντὴς τοῦ Πειραματικοῦ Λυκείου τῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς Σμύρνης, Συγγραφέας.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 26.09.2015

 

Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ Ἑταιρεία «Lexigram» σὲ μία προσπάθεια βελτίωσης τῶν ἐπιδόσεων τῶν μαθητῶν στὸ μάθημα τῆς Ἔκθεσης, διοργανώνουν ἐπιμορφωτικὸ σεμινάριο, στὸ ὁποῖο θὰ διδάξει ὁ Ἀθανάσιος Φραγκούλης, Διδάκτορας Κλασικῆς Φιλολογίας, Ἐπίτιμος Σχολικὸς Σύμβουλος, πρώην Διευθυντὴς τοῦ Πειραματικοῦ Λυκείου τῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς Σμύρνης, Συγγραφέας.


Τὸ σεμινάριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν αἴθουσα «Ρήγας Βελεστινλῆς», Ξενοφῶντος 4, Σύνταγμα, τὸ Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ὥρα 11:00 π.μ.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΧΙΛΤΟΝ 25.06.2015

 

xilton 06.15.1Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μὲ ἄλλες 100 περίπου ΜΚΟ συμμετεῖχε στὸ 5ο Ἐτήσιο Συνέδριο Ἑταιρικῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης - Capital Link CSRinGreece ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 25 Ἰουνίου 2015, στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον τῆς Ἀθήνας.

 

Ὁ ΟΔΕΓ εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς συμμετέχοντες στὸ Συνέδριο καὶ νὰ προβάλλει σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο τὶς δραστηριότητες καὶ τὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα ποὺ ἐκπόνησε σὲ συνεργασία μὲ τὴν Lexigram γιὰ ὅλες τὶς σχολικὲς βαθμίδες. Στόχος τοῦ Ὀργανισμοῦ εἶναι ἡ ἀνάδειξη καὶ ἡ διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 5 (98) - 6 (99)

 

en-flag

 

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 5,6/98,99 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ


ODEG 1 2015 1 Page 001Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2015 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰανουαρίου - Ἰουνίου 2015 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.

 

Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων του Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του διαβάζει κανεὶς «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΔΕΓ ΣΤΟ 5ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK CSR in Greece

 

 Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας συμμετέχει  γιὰ δεύτερη χρονιὰ στὸ 5ο Ἐτήσιο Συνέδριο Ἑταιρικῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης «πιχειρηματικότητα – Καινοτομία – Κοινωνία», ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ αὔριο, Πέμπτη 25 Ἰουνίου 2015, ἀπὸ τὶς 12:30 ἔως τὶς 19:30, στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον τῆς Ἀθήνας.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT