ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΕΓ ΕΤΟΥΣ 2014

 

Ἀγαπητὰ Μέλη,

 

Κατ’ ἀρχὴν θέλω νὰ εὐχαριστήσω ὅλα τὰ Μέλη τοῦ Δ. Σ. μας καὶ ἰδιαιτέρως τὸν Πρόεδρο τοῦ ΟΔΕΓ κον Βασίλειο Σηφακάκη καὶ τὴν Ἀντιπρόεδρο τοῦ ΟΔΕΓ καν Εὐστρατία Ἀγαπίδου γιὰ τὴν προσφορά τους στὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ μας, τὴν ταμία τοῦ ΟΔΕΓ καν Ἰωάννα Κατσίνα γιὰ τὴν ἐνασχόλησή της μὲ τὴν ὀργάνωση τοῦ ταμείου μας, τὸν Ἀντιπρόεδρο τοῦ ΟΔΕΓ, κον Χρῆστο Τσουτσουλόπουλο γιὰ τὴν συλλογὴ συνδρομῶν καὶ δώρων γιὰ τὴν πίτα μας, τὴν Εἰδικὴ Γραμματέα καν Ἀντωνία Τρουμπούκη γιὰ τὴν ἐποικοδομητικὴ προσφορά της καὶ τὸ Μὲλος τοῦ Δ.Σ. καν Ἰουλία Σκλατινιώτη γιὰ τὴν βοήθειά της στὴν ἐνημέρωση τῶν Μελῶν τοῦ ΟΔΕΓ, τὰ Μέλη τῆς Ε.Ε. κον Στέφανο Παπακώστα, κον Φώτιο Γιαννακόπουλο καὶ κον Παναγιώτη Κούσπαρη γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ ταμείου μας καὶ τὸ Μέλος τοῦ ΟΔΕΓ ἐκτὸς Δ.Σ. καν Σούλα Σαλαπάτα γιὰ τὴν προθυμία της καὶ τὴν πολύτιμη βοήθειά της ὅποτε τῆς ἔχει ζητηθεῖ.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2015

 

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ συνεργασία μὲ τὸν Σύνδεσμο Αἰγυπτιωτῶν Ἑλλήνων πραγματοποίησε ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Γλῶσσα καὶ Ἑλληνικὴ Ταυτότητα» καὶ ὁμιλητὴ τὸν κο Βασίλειο Σηφακάκη, Φιλόλογο– Θεολόγο, Πρόεδρο τοῦ ΟΔΕΓ, τὴν Δευτέρα 26 Ἰανουαρίου 2015 καὶ ὥρα 19.00 στὴν αἴθουσα τοῦ «Συνδέσμου Αἰγυπτιωτῶν Ἑλλήνων», στὸ κτήριο τῆς ὁδοῦ 3ης Σεπτεμβρίου 56.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 14.01.2015

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας διοργάνωσε τὴν Τετάρτη 14 Ἰανουαρίου 2015 ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Οὐκρανίας στὴν δίνη τοῦ πολέμου» καὶ μιλητὴ τὸν κο Στυλιανὸ Ἑλληνιάδη, Δημοσιογράφο – Ἐρευνητή, στὸν Φιλολογικὸ Σύλλογο «Παρνασσός».

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 3 (96) - 4 (97)

en-flag

 

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 3,4/96,97 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ


ekswfyllo 96 97Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2014 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει κάθε τρεῖς μῆνες ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2014 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του διαβάζει κανεὶς «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 20.12.2014

 

Ὁλοκληρώθηκαν μὲ ἐπιτυχία οἱ ἐργασίες τῆς Ἡμερίδας : «GREEKLISH - Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΣ;», ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον, στὴν αἴθουσα «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4-5-6» τὴν 20η Δεκεμβρίου 2014, στὸ πλαίσιο τοῦ Πολυσυνεδρίου «Money Show Athens 2014».

 

Ἡ Ἡμερίδα διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ). Τὸν συντονισμὸ τῆς ἐκδηλώσεως εἶχε ὁ κ. Β. Σηφακάκης, Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT