ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 21.12.2013

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ :


19.00 -19.15 : Βασίλειος Σηφακάκης, Β΄ Ἀντιπρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ.

                        Βασίλειος Φίλιας, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς

                        Κληρονομιᾶς.

                        Βασιλικὴ Καβάγια, Διευθύντρια τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας
                        Ἀλέξανδρος» : Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ σὲ Ξένους - Μία ἀπὸ τὶς
                        δραστηριότητες τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος».

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 9ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ»


9ο Συνέδριο «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία»
Ἀθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013
Ἡμερίδα ΕΛΕΤΟ–EAFT «Οἱ Ἐθνικὲς Γλῶσσες καὶ ἡ Ὁρολογία στὴν Ἀνώτατη
Ἐκπαίδευση, στὴν Ἐπιστήμη & στὴν Τεχνολογία»
Ἀθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013

 

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ὁρολογίας (ΕΛΕΤΟ) καὶ τὸ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο (ΕΜΠ), τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΑΚ), τὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο Ἑλλάδας (ΤΕΕ), τὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑποδομῶν Ποιότητας/Ἑλληνικὸ Ὀργανισμὸ Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐπεξεργασίας τοῦ λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ «Ἀθηνὰ») καὶ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) διοργάνωσαν τὸ 9ο Συνέδριο «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία», ποὺ ἤταν ἀφιερωμένο στὸν μεγάλο ποιητὴ Κωνσταντῖνο Καβάφη.

Περισσότερα...

9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» (ΑΘΗΝΑ 7 - 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

 

9o Syn      

   ΟΔΕΓ γιμία ἀκόμη χρονιὰ συμμετέχει ς συνδιοργανωτς στ 9ο Συνέδριο «λληνικ Γλσσα καὶ Ὁρολογία» πο θ πραγματοποιηθε στν θήνα π τς 7 ως τς 9 Νοεμβρίου 2013.

 

 

9thHeLaTerm-2013-Form_GR_V01_1.jpg9thHeLaTerm-2013-Triptych_GR_V02_Page_1_1.jpg9thHeLaTerm-2013-Triptych_GR_V02_Page_2_1.jpg
 

Περισσότερα...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014

 

hmerologio 2014

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ «Σύνδεσμος τῶν Φίλων τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγητρίας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2014 μὲ θέμα «Ἑλλήνων Κόσμημα».


Οἱ εἰσπράξεις ἀπὸ τὴν πώλησι τοῦ ἡμερολογίου, ποὺ ἐκδόθηκε μὲ δαπάνες τοῦ «Συνδέσμου οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» καὶ τῶν ἐκδόσεων «ΨΥΧΟΓΙΟΣ» θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἑλληνοπαίδων, στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοῦ Μοναστηρίου τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Βορείου Πόντου.

Περισσότερα...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

 

imvriako leksiko

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας διοργάνωσε τὴν παρουσίαση τοῦ λεξικοῦ τοῦ Ἰμβριακοῦ Ἰδιώματος, τοῦ Διδάκτορα Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κου Ξενοφώντα Τζαβάρα, τὴν Τετάρτη 23 Ὀκτωβρίου 2013 στὴν αἴθουσα «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» τοῦ Ἑλληνοβρετανικοῦ Κολλεγίου.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT