ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2023

 

«Τὸ πολύμορφον κάλλος τῶν ἀρχαίων Ἑλληνίδων»

 HM. 1

 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ σύνδεσμος «οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγήτριας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2023 μὲ θέμα: «Τὸ πολύμορφον κάλλος τῶν ἀρχαίων Ἑλληνίδων».


Μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες του ἀναφαίνεται ἡ ἀέναη προσπάθεια τῆς γυναίκας νὰ νικήσει  τὴν καταστροφὴ τοῦ χρόνου καὶ νὰ διατηρήσει τὴν ὀμορφιά της ὅσο μπορεῖ περισσότερο.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 3 (128) - 4 (129)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 (128) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 4 (129) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2022
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

periodiko 3 4 128 129 Page 001Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2022 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2022 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κάποιος «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.


Αὐτὸ τὸ τεῦχος ἀφιερώνεται στὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ καὶ τὴν Γενοκτονία.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 11.02.2023

prosklisi 2022 11 02

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΛΙΑ 08.12.2022

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ)* σὲ συνεργασία μὲ τὴν Διεθνῆ Ἑλληνικὴ Ἕνωση «INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION» (IHA)** καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά, σᾶς προσκαλοῦν στὴν διαδικτυακὴ διάλεξη τῆς Καθηγήτριας Ἀριστέας Τόλια, Προέδρου τοῦ ΟΔΕΓ, μὲ θέμα: «Γλῶσσα καὶ Παιδεία: Δομικὰ στοιχεῖα τοῦ Ἑλληνισμοῦ».


Ἡμέρα: Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, ὥρα Ἑλλάδος: 20:00.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 1 (126) - 2 (127)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 (126) ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 2 (127) ΑΠΡ. - ΙΟΥΝ. 2022
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 


eksofyllo 2022Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2022 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2022 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κάποιος «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.


Αὐτὸ τὸ τεῦχος ἀφιερώνεται στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ στὴν Ἱστορικὴ Μνήμη.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT