ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

en flag small

 

Μετὰ τὴν πρόσκληση τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ)* καὶ τοῦ Ὀργανισμοῦ «INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION» (IHA)**, γιὰ συμμετοχὴ Καθηγητῶν καὶ Δασκάλων στὴν διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ  μαθητές, φοιτητὲς  καθὼς καὶ ἐνηλίκους στὴν παρακολούθηση διαδικτυακῶν μαθημάτων σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι : 


Ἀπὸ τὶς Η.Π.Α., τὴν Οὐκρανία, τὸν Καναδὰ καὶ Λιβύη ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν διαδικτυακῶν μαθημάτων 34 μαθητὲς καὶ ἀνταποκρίθηκαν γιὰ τὴν διδασκαλία οἱ Καθηγητές : 

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο γιὰ τὴν προώθηση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 13.02.2021

 

Πρόσκληση γιὰ συμμετοχὴ στὸν ἑορτασμὸ τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς
Ἑλληνικῆς Γλώσσας.

 

prosklisi sxoleia phmelgl

 

 

Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica» καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος», γιὰ τέταρτη συνεχῆ χρονιά, διοργανώνουν ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (μὲ βάση τὴν Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση ΑΣ 17889 ΦΕΚ, Τεῦχος Β’/1384/24.04.2017 καθιερώθηκε ἡ 9η Φεβρουαρίου ὡς Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας), μὲ θέμα :


«1453 – 1821: Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα κιβωτὸς τοῦ Ἔθνους»,

Περισσότερα...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2021

 

«Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 

IMG 0003

 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ σύνδεσμος «οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγήτριας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2021 μὲ θέμα: «Ἡ διατροφὴ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων».


Ἡ ἐργασία εἶναι μία ἐμπεριστατωμένη παρουσίασι τοῦ θέματος τῶν τροφῶν ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες χρησιμοποιοῦμε μέχρι σήμερα μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ τὰ ἴδια ὀνόματα. Σημειώνουμε ὅτι πολλὰ ἀπ' αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιοῦμε σήμερα διαβάζονται στὶς ἐπιγραφὲς τῆς Γραμμικῆς γραφῆς Β’, ἀκριβῶς τὰ ἴδια.

Περισσότερα...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΔΡΑΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ, Η ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 25 - 27.09.2020


25, 26, 27 Σεπτεμβρίου 2020- ΚΕΔΑ Σκοτίνας

 

Στὶς πλαγιὲς τῆς κατοικίας τῶν Θεῶν τοῦ Ὀλύμπου καὶ δίπλα στὴν ἀρχέγονη γενέθλια πόλη τοῦ Ὀρφέα, τὰ Λείβηθρα, διοργανώνεται ἐπιστημονικὸ συνέδριο μὲ θέμα: «Ἡ Δραματογραφία τοῦ Εὐριπίδη καὶ ἡ Παρουσία του στὸ Πολιτιστικὸ Γίγνεσθαι τῆς Μακεδονίας στὸ Τέλος τοῦ 5ου αἰώνα π.Χ.».

 

Τὸ συνέδριο διοργανώνεται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν UNESCO σὲ συνεργασία μὲ :

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT