ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014

 

hmerologio 2014

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ «Σύνδεσμος τῶν Φίλων τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγητρίας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2014 μὲ θέμα «Ἑλλήνων Κόσμημα».


Οἱ εἰσπράξεις ἀπὸ τὴν πώλησι τοῦ ἡμερολογίου, ποὺ ἐκδόθηκε μὲ δαπάνες τοῦ «Συνδέσμου οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» καὶ τῶν ἐκδόσεων «ΨΥΧΟΓΙΟΣ» θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἑλληνοπαίδων, στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοῦ Μοναστηρίου τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Βορείου Πόντου.

Περισσότερα...

9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» (ΑΘΗΝΑ 7 - 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

 

9o Syn      

   ΟΔΕΓ γιμία ἀκόμη χρονιὰ συμμετέχει ς συνδιοργανωτς στ 9ο Συνέδριο «λληνικ Γλσσα καὶ Ὁρολογία» πο θ πραγματοποιηθε στν θήνα π τς 7 ως τς 9 Νοεμβρίου 2013.

 

 

9thHeLaTerm-2013-Form_GR_V01_1.jpg9thHeLaTerm-2013-Triptych_GR_V02_Page_1_1.jpg9thHeLaTerm-2013-Triptych_GR_V02_Page_2_1.jpg
 

Περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΑΝΕΚΤΥΠΟΜΝΟἱ Ἐκδόσεις Πανέκτυπον, μὲ χορηγὸ ἐπικοινωνίας τὸν ΟΔΕΓ, στὴν προσπάθειά τους νὰ ἀναδείξουν καὶ νὰ στηρίξουν ἀνθρώπους μὲ συγγραφικὸ ταλέντο, διοργάνωσαν τὸν Φεβρουάριο τὸν πρῶτο τους Διαγωνισμὸ Συγγραφῆς Διηγήματος, μὲ θέμα «Τὸ Ταξίδι» καὶ ἔπαθλο τὴν δωρεὰν ἔκδοση τῶν βιβλίων τῶν τριῶν πρώτων νικητῶν.

Ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ ποιότητα τῶν συμμετοχῶν ξεπέρασαν τὶς ἀρχικὲς προσδοκίες: λάβαμε πάνω ἀπὸ 150 συμμετοχές, οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἦταν πραγματικὰ ἀξιόλογες, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ διαδικασία τῆς ἐπιλογῆς νὰ γίνεται ὅλο καὶ δυσκολότερη. Δὲν ἦταν μόνο ὁ ὄγκος τῆς ἐργασίας, ἀλλὰ κυρίως ἡ θλίψη μας γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ κάθε περίπτωση θὰ ὑπῆρχαν ἀδικημένοι. Ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἔργων ἐπιλέξαμε 24, τὰ ὁποῖα εἶχαν ὅλες τὶς ἀπαραίτητες προδιαγραφὲς γιὰ μία ἐπιτυχημένη ἀπὸ πλευρᾶς περιεχομένου ἔκδοση, καὶ μὲ ἀκόμη δυσκολότερη διαδικασία ὁδηγηθήκαμε στὴν ἐπιλογὴ τῶν τριῶν νικητῶν καὶ προχωρήσαμε στὴν ἔκδοση τῶν βιβλίων τους:

Περισσότερα...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

 

imvriako leksiko

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας διοργάνωσε τὴν παρουσίαση τοῦ λεξικοῦ τοῦ Ἰμβριακοῦ Ἰδιώματος, τοῦ Διδάκτορα Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κου Ξενοφώντα Τζαβάρα, τὴν Τετάρτη 23 Ὀκτωβρίου 2013 στὴν αἴθουσα «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» τοῦ Ἑλληνοβρετανικοῦ Κολλεγίου.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 5 (90) - 6 (91)

en-flag

 

 

  

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 5,6/90,91 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ


Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2013 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει κάθε τρεῖς μῆνες ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰανουαρίου - Ἰουνίου 2013 θὰ διατίθεται ἠλεκτρονικὰ σὲ λίγες ἡμέρες στὴν ὑπὸ κατασκευὴ νέα ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων του Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του διαβάζει κανεὶς «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

 

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT