ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2021

 

Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 2021 πραγματοποιήσαμε τὰ παρακάτω :

 

1. Τὴν σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», Τεῦχος 5 (122) ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 6 (123) ΑΠΡ. - ΙΟΥΝ. 2021 καὶ Τεῦχος 7 (124) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 8 (125) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2021 (σελίδες 250), τὸ ὁποῖον ἀναρτήθηκε στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.

 

2. Τὴν ἀνανέωση τῆς ἱστοσελίδας, μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καθὼς καὶ τὴν σύνταξη καὶ προβολὴ τοῦ περιοδικοῦ μας στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 30.03.2022

 

Τὸ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν, στὴν συνεδρίαση τῆς 14/03/2022, ἀπεφάσισε τὴν διενέργεια τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὴν Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 καὶ ὥρα 17.30, στὸ γραφεῖο  τοῦ ΟΔΕΓ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Φαραντάτων 31, στοὺς Ἀμπελοκήπους, μὲ θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως : 

 

1. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Πεπραγμένων (1/1/2021 ἕως 31/12/2021).


2. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Οἰκονομικῆς διαχειρίσεως ἔτους 2021.


3. Παρουσίαση καὶ ἔγκριση προϋπολογισμοῦ ἔτους 2022.


4. Προτάσεις Δράσεως γιὰ τὸ 2022 καὶ ὁρισμὸς Ἐπιτροπῶν.


5. Ἐξουσιοδότηση τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὴν κατάρτιση προϋπολογισμοῦ γιὰ τὸ ἔτος 2022.


6. Ἄλλα θέματα.

Περισσότερα...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2022

 

«ΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 


hmerologio 2022

 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ σύνδεσμος «οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγήτριας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2022 μὲ θέμα: «Τδραυλικά ργα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων».


Ἡ ἐργασία εἶναι μία ἐμπεριστατωμένη παρουσίασι τοῦ θέματος τῶν δραυλικῶν ργων ποὺ κατασκεύσαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 7 (124) - 8 (125)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 7 (124) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 8 (125) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2021
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

 

 18 Page 001Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2021 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2021 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.

 

Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.

 

Μέσα στὶς σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κάποιος «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.


Αὐτὸ τὸ τεῦχος ἀφιερώνεται στὸν Ἑορτασμὸ τῶν 200 χρόνων μετὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση (Μέρος Γ΄).


Σὲ αὐτὸ τὸ τεῦχος περιλαμβάνονται μεταξὺ ἄλλων ἄρθρα ὅπως: Γραικοί, Ἕλληνες, Ρωμιοί: ἕνας λαὸς - πολλὰ ὀνόματα, ἡ Μεγάλη Γιορτὴ τῶν Ἑλλήνων στὴν Οὐκρανία καθὼς καὶ τὸ συγγραφικὸ ἔργο τῆς Κοραλίας Τσέρνκοβιτς.


Ἐνδιαφέροντα εἶναι τὰ ἄρθρα ποὺ ἀναφέρονται στὸ σχολεῖο τῆς Τελένδου μὲ τὴν σπουδαία ἱστορία του καὶ στὸν ἀείμνηστο παιδαγωγὸ καὶ φιλόλογο Ἰωάννη Ἀρβανίτη.

 

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 12.02.2022

11.2021 d Page 1

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT