ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ ΚΑΙ «LEXIGRAM» 15.03.2020

 

dimos korydallou 1

 

Ὁ Δῆμος Κορυδαλλοῦ ἀνοίγει τὶς πύλες του στὴν διαδικτυακὴ ἐκπαίδευση καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν ἑταιρεία «LEXIGRAM» προσκαλεῖ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς τῆς πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς μαθητὲς σὲ ἐπιμορφωτικὴ ἐκδήλωση, ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ 15 Μαρτίου 2020, ὥρα 11:00 π.μ. στὴν αἴθουσα Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἰσόγειο Δημαρχείου, Γρ. Λαμπράκη 240.

Περισσότερα...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2019

Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 2019 πραγματοποιήσαμε τὰ παρακάτω :

 

1. Τὴν σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», τεύχη 5 (114) ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 6 (115) ΑΠΡ. - ΙΟΥΝ. 2019 καὶ 7 (116) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 8 (117) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2019 (σελίδες 236), τὸ ὁποῖον ἀναρτήθηκε στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.


2. Τὴν ἀνανέωση τῆς ἱστοσελίδας, μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καθὼς καὶ ἡ σύνταξη καὶ προβολὴ τοῦ περιοδικοῦ μας στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.


3. Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς σελίδας στὸ «Facebook», μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο.


4. Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς σελίδας μας στὸ «Facebook» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» μὲ φωτογραφίες ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν ἀπὸ καταστήματα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΛΕΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 16-17.12.2019

 

lexigram 16 17.12.19

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ Ἑταιρεία «Lexigram» ξεκινοῦν δωρεὰν ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς νέας καὶ ἀρχαίας ἑλληνικῆς ὅλων τῶν βαθμίδων (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) βασισμένα στὴν πλατφόρμα τῶν γλωσσικῶν ἐκπαιδευτικῶν λογισμικῶν τῆς Lexigram.

 

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 7 (116) - 8 (117)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 7,8/116,117 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

ODEG 2 2019 Page 001

Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2019 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2019 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κάποιος «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ συνεργασία μὲ τὸν ἐρευνητὴ καὶ συγγραφέα Κωνσταντῖνο Χατζηγιαννάκη* δρ. Ε.Μ.Π., διοργανώνουν μία σειρὰ 12 δίωρων μαθημάτων (2 δίωρα τὸν μήνα) μὲ θέμα :


Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ἐτυμολογία!


Οἱ θεματικὲς ἑνότητες θὰ ἀναπτυχθοῦν μὲ τὴν ἀκόλουθη σειρά.


01. Ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ γλῶσσα.

02. Οἱ ἀρχαῖες ἑλληνικὲς διάλεκτοι. Συνέχεια καὶ αὐτογένεια τῆς ἑλληνικῆς.
03. Δωρικὲς διάλεκτοι.
04. Αἰολικὲς διάλεκτοι.
05. Ἰωνικὲς διάλεκτοι.
06. Ἀττικὴ διάλεκτος.
07. Μικτὲς διαλεκτικὲς μορφὲς τῆς ἑλληνικῆς.
08. Ἑλληνιστική, Βυζαντινή, Μεσσαιωνικὴ καὶ σύγχρονη ἑλληνική.
09. Διαχρονικὴ ἐτυμολόγηση τῆς ἑλληνικῆς.
10. Ἐτυμολόγηση τῶν ἀρχαίων γλωσσῶν (π.χ. ἐτρουσκικά, λατινικά, χεταϊκά, σανσκριτικά).
11. Ἐτυμολόγηση τῶν νεωτέρων γλωσσῶν (π.χ. ἀγγλικά, γερμανικά, λιθουανικά, ἱσπανικά).
12. Συμπεράσματα, ἐπισκόπηση, συζήτηση.


Τὰ μαθήματα θὰ προσφερθοῦν δωρεὰν σὲ μία ὁμάδα 10 ἀτόμων, σύμφωνα μὲ τὸ παρακάτω πρόγραμμα :


Ἡμερομηνία ἔναρξης : Τετάρτη 15 Ἰανουαρίου 2020 καὶ ὥρα 19.00-21.00.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT