ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ KAI ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 23.06.2021


Τὸ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν, στὴν συνεδρίαση τῆς 10/05/2021, ἀπεφάσισε τὴν διενέργεια τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὴν Τετάρτη 23 Ἰουνίου 2021 καὶ ὥρα 10.00, στὸ κέντρο «B09 Events Hall» στὸ πάρκο τοῦ Στρατοῦ στὸ Γουδί, πλησίον τοῦ «Μπάντμιντον», μὲ θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως :

 

1. Ἔγκριση ἀνακηρύξεως τοῦ ἀείμνηστου Σπυρίδωνος Βλάχου ὡς Μεγάλου Εὐεργέτη.


2. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Πεπραγμένων (1/1/2019 ἕως 31/12/2020).


3. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Οἰκονομικῆς διαχειρίσεως ἐτῶν 2019-2020.


4. Προτάσεις Δράσεως γιὰ τὸ 2021 καὶ ὁρισμὸς Ἐπιτροπῶν.


5. Ἐκλογὴ Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς.


6. Ἐκλογὴ νέων Μελῶν γιὰ τὸ Δ.Σ. καὶ τὴν Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή.


7. Ἐξουσιοδότηση τοῦ  Δ.Σ. γιὰ τὴν κατάρτιση προϋπολογισμοῦ γιὰ τὸ ἔτος 2021.


8. Ἄλλα θέματα.

Περισσότερα...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 13.03.2021

 

Τὸ Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021 καὶ ὥρα 20:00, ὁ «Ὀργανισμός γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας» (ΟΔΕΓ) καὶ ἡ «International Hellenic Association» (ΙΗΑ) θὰ προσφέρουν στὰ Μέλη καὶ τοὺς φίλους τους μία διαδικτυακὴ Ἑορταστικὴ Μουσικὴ Ἐκδήλωση.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 3 (120) - 4 (121)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 (120) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 4 (121) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2020
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

ODEG 2 2020 Page 001

Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2020 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2020 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κάποιος «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 13.03.2021

 

en flag

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ)* σὲ συνεργασία μὲ τὴν Διεθνῆ Ἑλληνικὴ Ἕνωση «INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION» (IHA)**, μετὰ τὴν ἐπιτυχημένη ὀργάνωση τοῦ Διδασκαλείου γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ ποὺ δημιούργησαν γιὰ τοὺς Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς καὶ ὅλους ὅσους θέλησαν νὰ μάθουν τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, διοργανώνουν μία μουσικὴ διαδικτυακὴ ἐκδήλωση (μέσω τῆς πλατφόρμας «on line Zoom») στὶς 13/03/2021 καὶ ὥρα Ἑλλάδος 20.00.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

en flag small

 

Μετὰ τὴν πρόσκληση τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ)* καὶ τοῦ Ὀργανισμοῦ «INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION» (IHA)**, γιὰ συμμετοχὴ Καθηγητῶν καὶ Δασκάλων στὴν διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ  μαθητές, φοιτητὲς  καθὼς καὶ ἐνηλίκους στὴν παρακολούθηση διαδικτυακῶν μαθημάτων σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι : 


Ἀπὸ τὶς Η.Π.Α., τὴν Οὐκρανία, τὸν Καναδὰ καὶ Λιβύη ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν διαδικτυακῶν μαθημάτων 34 μαθητὲς καὶ ἀνταποκρίθηκαν γιὰ τὴν διδασκαλία οἱ Καθηγητές : 

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT