ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο γιὰ τὴν προώθηση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2021

 

«Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 

IMG 0003

 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ σύνδεσμος «οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγήτριας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2021 μὲ θέμα: «Ἡ διατροφὴ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων».


Ἡ ἐργασία εἶναι μία ἐμπεριστατωμένη παρουσίασι τοῦ θέματος τῶν τροφῶν ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες χρησιμοποιοῦμε μέχρι σήμερα μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ τὰ ἴδια ὀνόματα. Σημειώνουμε ὅτι πολλὰ ἀπ' αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιοῦμε σήμερα διαβάζονται στὶς ἐπιγραφὲς τῆς Γραμμικῆς γραφῆς Β’, ἀκριβῶς τὰ ἴδια.

Περισσότερα...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΔΡΑΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ, Η ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 25 - 27.09.2020


25, 26, 27 Σεπτεμβρίου 2020- ΚΕΔΑ Σκοτίνας

 

Στὶς πλαγιὲς τῆς κατοικίας τῶν Θεῶν τοῦ Ὀλύμπου καὶ δίπλα στὴν ἀρχέγονη γενέθλια πόλη τοῦ Ὀρφέα, τὰ Λείβηθρα, διοργανώνεται ἐπιστημονικὸ συνέδριο μὲ θέμα: «Ἡ Δραματογραφία τοῦ Εὐριπίδη καὶ ἡ Παρουσία του στὸ Πολιτιστικὸ Γίγνεσθαι τῆς Μακεδονίας στὸ Τέλος τοῦ 5ου αἰώνα π.Χ.».

 

Τὸ συνέδριο διοργανώνεται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν UNESCO σὲ συνεργασία μὲ :

Περισσότερα...

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 13.02.2021

 

Πρόσκληση γιὰ συμμετοχὴ στὸν ἑορτασμὸ τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς
Ἑλληνικῆς Γλώσσας.

 

prosklisi sxoleia phmelgl

 

 

Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica» καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος», γιὰ τέταρτη συνεχῆ χρονιά, διοργανώνουν ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (μὲ βάση τὴν Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση ΑΣ 17889 ΦΕΚ, Τεῦχος Β’/1384/24.04.2017 καθιερώθηκε ἡ 9η Φεβρουαρίου ὡς Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας), μὲ θέμα :


«1453 – 1821: Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα κιβωτὸς τοῦ Ἔθνους»,

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΟΔΕΓ 18.03.2020

 

Τὸ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν, στὴν συνεδρίαση τῆς 03/03/2020, ἀπεφάσισε τὴν διενέργεια τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὴν Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 καὶ ὥρα 17.00, στὸ γραφεῖο τοῦ Ὀργανισμοῦ στὴν ὁδὸ Φαραντάτων 31 στοὺς Ἀμπελοκήπους, μὲ θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως :


1. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Πεπραγμένων (1/1/2019 ἕως 31/12/2019).


2. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Οἰκονομικῆς διαχειρίσεως ἔτους 2019.


3. Ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ ΟΔΕΓ.


4.  Ἐξουσιοδότηση τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὴν κατάρτιση προϋπολογισμοῦ γιὰ

τὸ ἔτος 2020.


5. Ἀνακοινώσεις.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT