ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 1 (118) - 2 (119)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 1,2/118,119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

1 2020 Page 001

Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2020 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2020 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κάποιος «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ ΚΑΙ «LEXIGRAM» 15.03.2020

 

dimos korydallou 1

 

Ὁ Δῆμος Κορυδαλλοῦ ἀνοίγει τὶς πύλες του στὴν διαδικτυακὴ ἐκπαίδευση καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν ἑταιρεία «LEXIGRAM» προσκαλεῖ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς τῆς πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς μαθητὲς σὲ ἐπιμορφωτικὴ ἐκδήλωση, ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ 15 Μαρτίου 2020, ὥρα 11:00 π.μ. στὴν αἴθουσα Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἰσόγειο Δημαρχείου, Γρ. Λαμπράκη 240.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 7 (116) - 8 (117)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 7,8/116,117 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

ODEG 2 2019 Page 001

Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2019 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2019 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κάποιος «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2019

Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 2019 πραγματοποιήσαμε τὰ παρακάτω :

 

1. Τὴν σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», τεύχη 5 (114) ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 6 (115) ΑΠΡ. - ΙΟΥΝ. 2019 καὶ 7 (116) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 8 (117) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2019 (σελίδες 236), τὸ ὁποῖον ἀναρτήθηκε στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.


2. Τὴν ἀνανέωση τῆς ἱστοσελίδας, μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καθὼς καὶ ἡ σύνταξη καὶ προβολὴ τοῦ περιοδικοῦ μας στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.


3. Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς σελίδας στὸ «Facebook», μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο.


4. Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς σελίδας μας στὸ «Facebook» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» μὲ φωτογραφίες ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν ἀπὸ καταστήματα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΛΕΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 16-17.12.2019

 

lexigram 16 17.12.19

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ Ἑταιρεία «Lexigram» ξεκινοῦν δωρεὰν ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς νέας καὶ ἀρχαίας ἑλληνικῆς ὅλων τῶν βαθμίδων (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) βασισμένα στὴν πλατφόρμα τῶν γλωσσικῶν ἐκπαιδευτικῶν λογισμικῶν τῆς Lexigram.

 

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT