ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 5 (114) - 6 (115)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 5,6/114,115 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

ODEG1 19 Page 001

Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2019 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2019 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κάποιος «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» 15 -28.07.2019 : ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001, ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 224).

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
15 - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ (14 ΗΜΕΡΕΣ)

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ www.odeg.gr :


"ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ"
https://www.facebook.com/groups/679156662138043/

 

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 31.03.2019

 

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗΓ ΓΛΩΣΣΑ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»

 

Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο μὲ θέμα τὴν γλώσσα τῶν Ἀρχαίων Μακεδόνων πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 31 Μαρτίου 2019 στὴν «Φιλοκαλικὴ Στέγη» τῆς Ἱερὰ Μονῆς Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου στὴν Κονταριώτισσα Πιερίας.

 

Τὸ συνέδριο ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης - Γραφεῖο Καινοτόμων Δράσεων ἀπὸ τὴν Ἐκπαιδευτικὴ Ἐπιστημονικὴ πολιτιστικὴ ἐταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ» σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικὴ Γλώσσας καὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου.

 

Εἰσηγητὲς τοῦ Συνεδρίου ἦταν Καθηγητὲς τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν καὶ Πελοποννήσου, καθὼς καὶ ἔγκυροι ἐρευνητὲς τοῦ γνωστικοῦ αὐτοῦ ἀντικειμένου. Κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου ἀναγνώστηκαν μηνύματα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρά, τοῦ Βουλευτὴ Πιερίας κυρίου Κωνσταντίνου Κουκοδήμου, τῆς Ἀντιπεριφεριάρχη κυρίας Σοφίας Μαυρίδου, τοῦ Προέδρου τῆς Ἀνωτάτης Ἀρχῆς Μακεδονικῶν Σωματείων Ἀμερικῆς κυρίου Δημητρίου Χατζή.

 

Περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» 2019

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν προσπάθειά του νὰ ὑποστηρίξει τὴν ἀναγραφὴ τῶν πινακίδων τῶν καταστημάτων καὶ τῶν ἑταιρειῶν μὲ ἑλληνικὴ ὀνομασία, σύμφωνα πάντα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος νόμου, ὁ ὁποῖος ἔχει δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως στὶς 8 Ὀκτωβρίου 2001, ἀρ. φύλλου 224, ἔχει δημιουργήσει στὸ «Facebook» τὴν Ὁμάδα «Ὑποστηρίζουμε τὶς Ἑλληνικὲς Ἐπιγραφὲς» μὲ σκοπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου, ὥστε νὰ διατηρεῖται ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα στὶς πινακίδες τῶν καταστημάτων.


«ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» - https://www.facebook.com/groups/679156662138043/.


Ἡ διαχειριστικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Ὁμάδας ἀποφάσισε νὰ διοργανώσει ἕναν διπλὸ διαγωνισμὸ (φωτογραφικὸ καὶ ἐγγραφῆς νέων Μελῶν) μὲ πολλὰ ἀξιόλογα δῶρα γιὰ τοὺς νικητές!


Διαγωνισμὸς θὰ ἔχει διάρκεια 14 ἡμερῶν καὶ θὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας 15 Ἰουλίου 2019 καὶ ὥρα 00.01 μέχρι τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς 28 Ἰουλίου 2019 καὶ ὥρα 24.00.

Περισσότερα...

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ


Ὅπως γνωρίζετε προσπαθοῦμε ἀπὸ χρόνια μὲ συνεχὴ ἀλληλογραφία νὰ ἐπιτύχουμε τὴν ἀντικατάσταση τῆς λανθασμένα γραμμένης δίγλωσσης ἐπιγραφῆς (στὴν Ἑλληνικὴ καὶ Ἰσπανικὴ Γλῶσσα) στὴν προτομὴ τοῦ Θερβάντες, ποὺ ὑπάρχει στὴν Πάτρα (ἀπὸ τὸ 2005), στὴν εἴσοδο τοῦ πάρκου ἀπέναντι ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέα.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT