ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 13.02.2021

 

Πρόσκληση γιὰ συμμετοχὴ στὸν ἑορτασμὸ τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς
Ἑλληνικῆς Γλώσσας.

 

prosklisi sxoleia phmelgl

 

 

Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica» καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος», γιὰ τέταρτη συνεχῆ χρονιά, διοργανώνουν ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (μὲ βάση τὴν Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση ΑΣ 17889 ΦΕΚ, Τεῦχος Β’/1384/24.04.2017 καθιερώθηκε ἡ 9η Φεβρουαρίου ὡς Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας), μὲ θέμα :


«1453 – 1821: Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα κιβωτὸς τοῦ Ἔθνους»,

Περισσότερα...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΔΡΑΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ, Η ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 25 - 27.09.2020


25, 26, 27 Σεπτεμβρίου 2020- ΚΕΔΑ Σκοτίνας

 

Στὶς πλαγιὲς τῆς κατοικίας τῶν Θεῶν τοῦ Ὀλύμπου καὶ δίπλα στὴν ἀρχέγονη γενέθλια πόλη τοῦ Ὀρφέα, τὰ Λείβηθρα, διοργανώνεται ἐπιστημονικὸ συνέδριο μὲ θέμα: «Ἡ Δραματογραφία τοῦ Εὐριπίδη καὶ ἡ Παρουσία του στὸ Πολιτιστικὸ Γίγνεσθαι τῆς Μακεδονίας στὸ Τέλος τοῦ 5ου αἰώνα π.Χ.».

 

Τὸ συνέδριο διοργανώνεται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν UNESCO σὲ συνεργασία μὲ :

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 1 (118) - 2 (119)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 1,2/118,119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

1 2020 Page 001

Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2020 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2020 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κάποιος «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΟΔΕΓ 18.03.2020

 

Τὸ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν, στὴν συνεδρίαση τῆς 03/03/2020, ἀπεφάσισε τὴν διενέργεια τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὴν Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 καὶ ὥρα 17.00, στὸ γραφεῖο τοῦ Ὀργανισμοῦ στὴν ὁδὸ Φαραντάτων 31 στοὺς Ἀμπελοκήπους, μὲ θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως :


1. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Πεπραγμένων (1/1/2019 ἕως 31/12/2019).


2. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Οἰκονομικῆς διαχειρίσεως ἔτους 2019.


3. Ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ ΟΔΕΓ.


4.  Ἐξουσιοδότηση τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὴν κατάρτιση προϋπολογισμοῦ γιὰ

τὸ ἔτος 2020.


5. Ἀνακοινώσεις.

Περισσότερα...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ ΚΑΙ «LEXIGRAM» 15.03.2020

 

dimos korydallou 1

 

Ὁ Δῆμος Κορυδαλλοῦ ἀνοίγει τὶς πύλες του στὴν διαδικτυακὴ ἐκπαίδευση καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν ἑταιρεία «LEXIGRAM» προσκαλεῖ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς τῆς πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς μαθητὲς σὲ ἐπιμορφωτικὴ ἐκδήλωση, ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ 15 Μαρτίου 2020, ὥρα 11:00 π.μ. στὴν αἴθουσα Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἰσόγειο Δημαρχείου, Γρ. Λαμπράκη 240.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT