ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ συνεργασία μὲ τὸν ἐρευνητὴ καὶ συγγραφέα Κωνσταντῖνο Χατζηγιαννάκη* δρ. Ε.Μ.Π., διοργανώνουν μία σειρὰ 12 δίωρων μαθημάτων (2 δίωρα τὸν μήνα) μὲ θέμα :


Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ἐτυμολογία!


Οἱ θεματικὲς ἑνότητες θὰ ἀναπτυχθοῦν μὲ τὴν ἀκόλουθη σειρά.


01. Ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ γλῶσσα.

02. Οἱ ἀρχαῖες ἑλληνικὲς διάλεκτοι. Συνέχεια καὶ αὐτογένεια τῆς ἑλληνικῆς.
03. Δωρικὲς διάλεκτοι.
04. Αἰολικὲς διάλεκτοι.
05. Ἰωνικὲς διάλεκτοι.
06. Ἀττικὴ διάλεκτος.
07. Μικτὲς διαλεκτικὲς μορφὲς τῆς ἑλληνικῆς.
08. Ἑλληνιστική, Βυζαντινή, Μεσσαιωνικὴ καὶ σύγχρονη ἑλληνική.
09. Διαχρονικὴ ἐτυμολόγηση τῆς ἑλληνικῆς.
10. Ἐτυμολόγηση τῶν ἀρχαίων γλωσσῶν (π.χ. ἐτρουσκικά, λατινικά, χεταϊκά, σανσκριτικά).
11. Ἐτυμολόγηση τῶν νεωτέρων γλωσσῶν (π.χ. ἀγγλικά, γερμανικά, λιθουανικά, ἱσπανικά).
12. Συμπεράσματα, ἐπισκόπηση, συζήτηση.


Τὰ μαθήματα θὰ προσφερθοῦν δωρεὰν σὲ μία ὁμάδα 10 ἀτόμων, σύμφωνα μὲ τὸ παρακάτω πρόγραμμα :


Ἡμερομηνία ἔναρξης : Τετάρτη 15 Ἰανουαρίου 2020 καὶ ὥρα 19.00-21.00.

Περισσότερα...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2020

 

«ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ»

 

hmerologio 2020

 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ Σύνδεσμος «Οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγήτριας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο 2020, μὲ θέμα «Οἱ Ολυμπικοὶ καὶ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες διὰ τῶν αἰώνων».

Περισσότερα...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ FACEBOOK «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» 15 -28.07.2019

Ἀγαπητὰ Μέλη - Ἀγαπητοὶ φίλοι, καλησπέρα.

 

Ὁ μεγάλος Διαγωνισμός μας, στὸν ὁποῖον συνολικὰ συμμετεῖχαν 62 Μέλη μας στὴν 1η κατηγορία καὶ 81 Μέλη μας στὴν 2η κατηγορία, ὁλοκληρώθηκε.


Στὴν ἀξιολόγηση τῶν φωτογραφιῶν ἀπὸ τοὺς διαγωνιζομένους συμμετεῖχαν, σὲ καθημερινὴ βάση, μόνον 4 ἀπὸ τοὺς 62, οἱ : Γιῶτα Μιχαλακίδου, Sonia Pmk, Λεωνίδας Πιάγκος καὶ Ντορέττα Στυλιανίδη-Πολίτη, τοὺς ὁποίους εὐχαριστοῦμε πολύ.


Ἐπίσης ἕνα πολὺ μεγάλο «εὐχαριστῶ» ἐκφράζουμε στὰ 140 Μέλη μας, ποὺ ἀνταποκρίθηκαν στὴν παράκλησή μας νὰ βαθμολογοῦν καθημερινῶς τὶς φωτογραφίες τῶν διαγωνιζομένων, ἐνῶ δὲν συμμετεῖχαν μὲ φωτογραφίες τους!!!
Τέλος, εὐχαριστοῦμε ὅσους συμμετεῖχαν στὸν Διαγωνισμὸ καὶ ἀνακοινώνουμε τὰ ὀνόματά τους.

 

Περισσότερα...

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΩΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» 16.10.2019

 

Τὴν Τετάρτη 16 Ὀκτωβρίου 2019, ὥρα 18.00 στὰ γραφεῖα τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Φαραντάτων 31 στοὺς Ἀμπελοκήπους, θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἀπονομὴ τῶν δώρων τοῦ διαγωνισμοῦ τῆς Ὁμάδας μας «Ὑποστηρίζουμε τὶς Ἑλληνικὲς Ἐπιγραφὲς»* στὸ Facebook.

 

Προσκαλοῦμε ὅσους συμμετεῖχαν στὸν Διαγωνισμὸ νὰ παρευρεθοῦν στὴν ἐκδήλωση γιὰ τὴν παραλαβὴ τῶν δώρων τους. Θὰ γίνει ἐπίσης κλήρωση μεταξὺ τῶν παρισταμένων γιὰ ἐπιπλέον δῶρα σύμφωνα μὲ τὴν κατάσταση.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 5 (114) - 6 (115)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 5,6/114,115 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

ODEG1 19 Page 001

Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2019 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2019 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κάποιος «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT