ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» 15 -28.07.2019 : ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001, ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 224).

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
15 - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ (14 ΗΜΕΡΕΣ)

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ www.odeg.gr :


"ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ"
https://www.facebook.com/groups/679156662138043/

 

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» 2019

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν προσπάθειά του νὰ ὑποστηρίξει τὴν ἀναγραφὴ τῶν πινακίδων τῶν καταστημάτων καὶ τῶν ἑταιρειῶν μὲ ἑλληνικὴ ὀνομασία, σύμφωνα πάντα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος νόμου, ὁ ὁποῖος ἔχει δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως στὶς 8 Ὀκτωβρίου 2001, ἀρ. φύλλου 224, ἔχει δημιουργήσει στὸ «Facebook» τὴν Ὁμάδα «Ὑποστηρίζουμε τὶς Ἑλληνικὲς Ἐπιγραφὲς» μὲ σκοπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου, ὥστε νὰ διατηρεῖται ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα στὶς πινακίδες τῶν καταστημάτων.


«ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» - https://www.facebook.com/groups/679156662138043/.


Ἡ διαχειριστικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Ὁμάδας ἀποφάσισε νὰ διοργανώσει ἕναν διπλὸ διαγωνισμὸ (φωτογραφικὸ καὶ ἐγγραφῆς νέων Μελῶν) μὲ πολλὰ ἀξιόλογα δῶρα γιὰ τοὺς νικητές!


Διαγωνισμὸς θὰ ἔχει διάρκεια 14 ἡμερῶν καὶ θὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας 15 Ἰουλίου 2019 καὶ ὥρα 00.01 μέχρι τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς 28 Ἰουλίου 2019 καὶ ὥρα 24.00.

Περισσότερα...

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ


Ὅπως γνωρίζετε προσπαθοῦμε ἀπὸ χρόνια μὲ συνεχὴ ἀλληλογραφία νὰ ἐπιτύχουμε τὴν ἀντικατάσταση τῆς λανθασμένα γραμμένης δίγλωσσης ἐπιγραφῆς (στὴν Ἑλληνικὴ καὶ Ἰσπανικὴ Γλῶσσα) στὴν προτομὴ τοῦ Θερβάντες, ποὺ ὑπάρχει στὴν Πάτρα (ἀπὸ τὸ 2005), στὴν εἴσοδο τοῦ πάρκου ἀπέναντι ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέα.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 31.03.2019

 

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗΓ ΓΛΩΣΣΑ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»

 

Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο μὲ θέμα τὴν γλώσσα τῶν Ἀρχαίων Μακεδόνων πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 31 Μαρτίου 2019 στὴν «Φιλοκαλικὴ Στέγη» τῆς Ἱερὰ Μονῆς Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου στὴν Κονταριώτισσα Πιερίας.

 

Τὸ συνέδριο ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης - Γραφεῖο Καινοτόμων Δράσεων ἀπὸ τὴν Ἐκπαιδευτικὴ Ἐπιστημονικὴ πολιτιστικὴ ἐταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ» σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικὴ Γλώσσας καὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου.

 

Εἰσηγητὲς τοῦ Συνεδρίου ἦταν Καθηγητὲς τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν καὶ Πελοποννήσου, καθὼς καὶ ἔγκυροι ἐρευνητὲς τοῦ γνωστικοῦ αὐτοῦ ἀντικειμένου. Κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου ἀναγνώστηκαν μηνύματα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρά, τοῦ Βουλευτὴ Πιερίας κυρίου Κωνσταντίνου Κουκοδήμου, τῆς Ἀντιπεριφεριάρχη κυρίας Σοφίας Μαυρίδου, τοῦ Προέδρου τῆς Ἀνωτάτης Ἀρχῆς Μακεδονικῶν Σωματείων Ἀμερικῆς κυρίου Δημητρίου Χατζή.

 

Περισσότερα...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΕΓ 2018

 

Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 2018 πραγματοποιήσαμε τὰ παρακάτω :

1. Τὴν σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», τεύχη 1 (110) ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 2 (111) ΑΠΡ. - ΙΟΥΝ. 2018 καὶ 3 (112) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 4 (113) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2018 (σελίδες 234), τὸ ὁποῖον ἀναρτήθηκε στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.


2. Τὴν ἀνανέωση τῆς ἠλεκτρονικῆς μας ἱστοσελίδας, μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καθὼς καὶ ἡ σύνταξη καὶ προβολὴ τοῦ περιοδικοῦ μας στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.


3. Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς μας σελίδας στὸ «Facebook», μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT