ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 12.02.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 2021.11 Page 1

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 5 (122) - 6 (123)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 5 (122) ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 6 (123) ΑΠΡ. - ΙΟΥΝ. 2021
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 


periodiko 5 6 122 123 Page 001Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2021 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2021 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κάποιος «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2020

 

Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 2020 πραγματοποιήσαμε τὰ παρακάτω :

 

1.    Τὴν σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», τεύχη Τεῦχος 1 (118) ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 2 (119) ΑΠΡ. - ΙΟΥΝ. 2020 καὶ Τεῦχος 3 (120) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 4 (121) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2020 (σελίδες 232), τὸ ὁποῖον  ἀναρτήθηκε στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.


2.    Τὴν ἀνανέωση τῆς ἱστοσελίδας, μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καθὼς καὶ τὴν σύνταξη καὶ προβολὴ τοῦ περιοδικοῦ μας στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΗ Δ.Σ. 23.06.2021

 

Τὴν Τετάρτη, 23 ουνίου 2021, συγκροτήθηκε σὲ σῶμα τὸ νέο Διοικητικὸ Συμβούλιο (ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τῆς 23ης ουνίου 2021) τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἀθηνῶν, ὡς ἀκολούθως :

 

1. Πρόεδρος : Τόλια Ἀριστέα.


2. Α΄ Ἀντιπρόεδρος : Σηφακάκης Βασίλειος.


3. Β΄ Ἀντιπρόεδρος : Ἀγαπίδου Εὐστρατία.


4. Γενικὸς Γραμματέας : Παυλάκος Γεώργιος.


5. Εἰδικὸς Γραμματέας : Τσουτσουλόπουλος Χρῆστος.


6. Ταμίας : Κατσίνα Ἰωάννα.


7. Δημόσιες Σχέσεις : Σκλατινιώτη Ἰουλία.


8. Μέλος : Καρκανιᾶς Κωνσταντῖνος.


9. Μέλος : Καρβουνιάρης Βασίλειος.
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ KAI ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 23.06.2021


Τὸ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν, στὴν συνεδρίαση τῆς 10/05/2021, ἀπεφάσισε τὴν διενέργεια τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὴν Τετάρτη 23 Ἰουνίου 2021 καὶ ὥρα 10.00, στὸ κέντρο «B09 Events Hall» στὸ πάρκο τοῦ Στρατοῦ στὸ Γουδί, πλησίον τοῦ «Μπάντμιντον», μὲ θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως :

 

1. Ἔγκριση ἀνακηρύξεως τοῦ ἀείμνηστου Σπυρίδωνος Βλάχου ὡς Μεγάλου Εὐεργέτη.


2. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Πεπραγμένων (1/1/2019 ἕως 31/12/2020).


3. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Οἰκονομικῆς διαχειρίσεως ἐτῶν 2019-2020.


4. Προτάσεις Δράσεως γιὰ τὸ 2021 καὶ ὁρισμὸς Ἐπιτροπῶν.


5. Ἐκλογὴ Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς.


6. Ἐκλογὴ νέων Μελῶν γιὰ τὸ Δ.Σ. καὶ τὴν Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή.


7. Ἐξουσιοδότηση τοῦ  Δ.Σ. γιὰ τὴν κατάρτιση προϋπολογισμοῦ γιὰ τὸ ἔτος 2021.


8. Ἄλλα θέματα.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT