ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΔΕΓ, κ. ΤΟΛΙΑ ΣΤΟ ΧΙΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΤΟΣ 27.11.2023

 

https://www.youtube.com/watch?v=y1GWHcHu8B0&t=62s

 

Ὡς πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ μὲ συγκίνηση μεταφέρω ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. θερμὸ χαιρετισμὸ μὲ τὴν εὐχὴ ὅλων μας γιὰ καλὴ ἐπιτυχία στὶς ἐργασίες τοῦ συνεδρίου σας.


Τὸ 12ο Διεθνὲς Ἑλληνικὸ Συνέδριο ΝΟΣΤΟΣ εἶναι ἡ συνέχεια μιᾶς μοναδικῆς πρωτοβουλίας ποὺ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν προωθεῖ τὴν διάδοση, τὴν διάσωση καὶ προβολὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὸν ἑλληνισμὸ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 11.02.2024

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), σὲ συνεργασία μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica», τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονoμιὰ (ΕΓΚ) καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος», γιὰ ἕκτη χρονιά, διοργανώνουν ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (μὲ βάση τὴν Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση ΑΣ 17889 ΦΕΚ, Τεῦχος Β’/1384/24.04.2017 καθιερώθηκε ἡ 9η Φεβρουαρίου ὡς Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας), μὲ θέμα: «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Φιλοσοφία», ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου 2024, ὥρα 17:30 – 21:00 στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο (Ἀμφιθέατρο «Ἰωάννης Καποδίστριας», Ριζάρη 2, Ἀθήνα).

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 5 (130) - 6 (131)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 5 (130) ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 6 (131) ΑΠΡ. - ΙΟΥΝ. 2023
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

periodiko 5 6 130 131 Page 001Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2023 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2023 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κάποιος «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2024

 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ Σύνδεσμος «Οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγήτριας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2024, μὲ θέμα «ΤΟ ΟΜΟΤΡΟΠΟΝ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΉ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ».


Ἡ ἐργασία εἶναι μία ἐμπεριστατωμένη παρουσίαση παλαιοτέρων θρησκευτικῶν συνηθειῶν ποὺ ἐπιζοῦν σήμερα στὴν θρησκεία μας καὶ στὴν ἐκτέλεση τῶν θρησκευτικῶν μας καθηκόντων.


Στὸν πρόλογο διευκρινίζεται ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς ἐργασίας αὐτῆς εἶναι νὰ εὐαισθητοποιήσει τὰ νέα παιδιά μας γιὰ νὰ γίνουν ὑποστηρικτὲς καὶ συνεχιστὲς τῆς Φυλῆς μας μὲ τὴν ἀκριβῆ γνώση τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας, γι'αὐτὸ καὶ τὰ θέματα τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν, ποὺ ἐκδίδονται τὰ τελευταῖα εἴκοσι τρία χρόνια, ἔχουν σχέση μὲ τὸν Ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ καὶ τὴν συνέχειά του.

Περισσότερα...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ 10.05.2023

 

Τὸ «Ἀρχεῖον Πολιτισμοῦ», οἱ «Ἐκδόσεις Πελασγός», ἡ «Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιὰ - Ε.Γ.Κ», ἡ «Ἕνωση Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ – ΕΑΑΣ» καὶ ὁ «Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας - ΟΔΕΓ», σᾶς προσκαλοῦν τὴν Τετάρτη 10 Μαΐου καὶ ὥρα 18:30 στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν, Ἀμφιθέατρο Ἰωάννης Καποδίστριας (Βασιλίσσης Σοφίας καὶ Ριζάρη 2),

στὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ διακεκριμένου συγγραφέως, κλασικοῦ Φιλολόγου καὶ Ἱστορικοῦ Ἀντωνίου Ἀ. Ἀντωνάκου μὲ τίτλο:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
ΟΙ ΑΠΟΣΙΩΠΗΘΕΙΣΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT