ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 7 (124) - 8 (125)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 7 (124) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 8 (125) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2021
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

 

 18 Page 001Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2021 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2021 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.

 

Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.

 

Μέσα στὶς σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κάποιος «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.


Αὐτὸ τὸ τεῦχος ἀφιερώνεται στὸν Ἑορτασμὸ τῶν 200 χρόνων μετὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση (Μέρος Γ΄).


Σὲ αὐτὸ τὸ τεῦχος περιλαμβάνονται μεταξὺ ἄλλων ἄρθρα ὅπως: Γραικοί, Ἕλληνες, Ρωμιοί: ἕνας λαὸς - πολλὰ ὀνόματα, ἡ Μεγάλη Γιορτὴ τῶν Ἑλλήνων στὴν Οὐκρανία καθὼς καὶ τὸ συγγραφικὸ ἔργο τῆς Κοραλίας Τσέρνκοβιτς.


Ἐνδιαφέροντα εἶναι τὰ ἄρθρα ποὺ ἀναφέρονται στὸ σχολεῖο τῆς Τελένδου μὲ τὴν σπουδαία ἱστορία του καὶ στὸν ἀείμνηστο παιδαγωγὸ καὶ φιλόλογο Ἰωάννη Ἀρβανίτη.

 

Περισσότερα...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2022

 

«ΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 


hmerologio 2022

 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ σύνδεσμος «οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγήτριας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2022 μὲ θέμα: «Τδραυλικά ργα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων».


Ἡ ἐργασία εἶναι μία ἐμπεριστατωμένη παρουσίασι τοῦ θέματος τῶν δραυλικῶν ργων ποὺ κατασκεύσαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 5 (122) - 6 (123)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 5 (122) ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 6 (123) ΑΠΡ. - ΙΟΥΝ. 2021
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 


periodiko 5 6 122 123 Page 001Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2021 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2021 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κάποιος «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 12.02.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 2021.11 Page 1

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΗ Δ.Σ. 23.06.2021

 

Τὴν Τετάρτη, 23 ουνίου 2021, συγκροτήθηκε σὲ σῶμα τὸ νέο Διοικητικὸ Συμβούλιο (ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τῆς 23ης ουνίου 2021) τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἀθηνῶν, ὡς ἀκολούθως :

 

1. Πρόεδρος : Τόλια Ἀριστέα.


2. Α΄ Ἀντιπρόεδρος : Σηφακάκης Βασίλειος.


3. Β΄ Ἀντιπρόεδρος : Ἀγαπίδου Εὐστρατία.


4. Γενικὸς Γραμματέας : Παυλάκος Γεώργιος.


5. Εἰδικὸς Γραμματέας : Τσουτσουλόπουλος Χρῆστος.


6. Ταμίας : Κατσίνα Ἰωάννα.


7. Δημόσιες Σχέσεις : Σκλατινιώτη Ἰουλία.


8. Μέλος : Καρκανιᾶς Κωνσταντῖνος.


9. Μέλος : Καρβουνιάρης Βασίλειος.
 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT