ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 09.02.2019

 

deltio typou 14.12.2018

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

 


Θέμα : ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Μὲ βάση τὴν Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση ΑΣ 17889 (ΦΕΚ, Τεῦχος Β’/1384/24.04.2017) καθιερώθηκε ἡ 9η Φεβρουαρίου ὡς Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.


Στὸ πλαίσιο αὐτοῦ τοῦ ἑορτασμοῦ, ὅπως καὶ πέρυσι, ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἡ Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιὰ καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος» διοργανώνουν ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Τὸ ταξίδι τῶν ἑλληνικῶν ἰδεῶν στὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο», τὸ Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019, ὥρα 18:00 – 21:00 στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο (Μέγαρο Παλαιᾶς Βουλῆς, Σταδίου 13, Ἀθήνα).

Περισσότερα...

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

 

Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ὁμιλεῖται ἀδιαλείπτως γιὰ περισσότερες ἀπὸ 2 χιλιετίες. Ἐκφραζόμαστε καθημερινὰ  χρησιμοποιώντας «ἀρχαῖες» λέξεις χωρὶς νὰ ἔχουμε συνειδητοποιήσει τὴν προέλευσή τους. Μὲ ἀφορμὴ τὸν χαρακτηρισμὸ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὡς «νεκρῆς γλώσσας» ὁ «ΟΔΕΓ» καὶ ἡ Ἑταιρεία «Lexigram» ἀποφάσισαν νὰ σᾶς προσφέρουν σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα μερικὰ παραδείγματα ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι χρησιμοποιοῦμε αὐτούσιες ἢ μέσα σὲ σύνθετες λέξεις τῆς «νεκρῆς» αὐτῆς γλώσσας. 

Περισσότερα...

ΒΙΝΤΕΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

 

Στὸ Δελτίο εἰδήσεων τοῦ BEST news Ἀχαΐας ὁ Παναγιώτης Χαλολος ἀναφέρεται στὴν λανθασμένη  ἀναγραφὴ τοῦ ὀνόματος στὴν προτομὴ τοῦ Θερβάντες στὴν Πάτρα καὶ στὴν προσπάθεια ποὺ γίνεται τόσο ἀπὸ τὸν ἴδιο ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τῆς πινακίδας τῆς προτομῆς μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες.

 

Δεῖτε τὸ βίντεο :

 

https://www.achaianews.gr/index.php/videos/flash-news/64453-%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%88%CE%B5%CE%B9-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%B6

 

 

 

Περισσότερα...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2019

 

«ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»

 

hmerologio 2019

 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ Σύνδεσμος «Οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγήτριας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2019, μὲ θέμα «Χρόνος καὶ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες».

Περισσότερα...

ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

thervantes

 

τοῦ Παναγιώτη Χαλούλου*


Στὶς 19 Φεβρουαρίου 2018 ἔστειλα ἀναφορὰ στὸν Δῆμο Πατρέων, μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας https://patras.sense.city, ποὺ ἀφοροῦσε στὸ ζήτημα τῆς ἐπιγραφῆς στὸ βάθρο στήριξης τῆς προτομῆς τοῦ Ἱσπανοῦ λογοτέχνη Μιχαὴλ Θερβάντες, ἡ ὁποία εἶναι τοποθετημένη στὴν εἴσοδο ἀπὸ τὴν ὁδὸ Παπαφλέσσα στὸ παραλιακὸ πάρκο τῆς Ἀκτῆς Δυμαίων.


Τὸ πρόβλημα ποὺ παρουσιάζει ἡ ἐν λόγω ἐπιγραφὴ εἶχα δημοσιοποιήσει καὶ κοινοποιήσει γιὰ πρώτη φορὰ στὸν Δῆμο Πατρέων ἀπὸ τὸν Μάιο 2016 καὶ ἔχει ὡς ἑξῆς:

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT