ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 11.01.2018

 

Ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Μπάμπη Κατσίμπα μὲ τίτλο : «Τὸ τραγούδι τῶν Σειρήνων στὰ Ὁμηρικὰ Ἔπη», τῶν ἐκδόσεων «ΦΙΛΙΑ», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸν πολυχῶρο «Κολοκύθι», τὴν 11η Ἰανουαρίου 2018 καὶ ὥρα 18.30. 

 

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - 9η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 

Ἀπόφαση ἀριθ. ΑΣ 17889/ 24 Ἀπριλίου 2017, ἀρ. φύλλου 1384 τεῦχος Β΄

 

Μὲ βάση τὴν ἀνωτέρω ἀπόφαση διοργανώνουμε ἑορταστικὴ ἐκδήλωση στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο (Μέγαρο Παλαιᾶς Βουλῆς, Σταδίου 13, Ἀθήνα) τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 17:00 – 19:00.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 08.01.2018

 

Ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Μὲ τὴν φτερούγα τοῦ ταξιδιοῦ, τὰ ἡμερολόγια τῆς Πούλιας καὶ τῆς Καλαβρίας ἀπὸ τὸ 1994 μέχρι τὸ 2015» τῆς φιλολόγου συγγραφέως Φωτεινῆς Καϊμάκη, τῶν ἐκδόσεων «ἐν πλῷ», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον, στὴν αἴθουσα «Θάλεια 2» τὴν 8η Ἰανουαρίου 2018, στὸ πλαίσιο τοῦ Πολυσυνεδρίου «Money Show Athens 2017».


Ἡ ἐκδήλωση διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ). Συντονίστρια τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια.


Πρόκειται γιὰ ἕνα βιβλίο-μαρτυρία, στὸ ὁποῖο καταγράφονται γεγονότα, ἐμπειρίες καὶ προσωπικὲς ἱστορίες ἀνθρώπων, τὰ μνημεῖα, ἡ μουσικὴ παράδοση καθὼς καὶ τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τῶν χωριῶν τῆς Ἀπουλίας καὶ τῆς Καλαβρίας.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 09.01.2018

 

Ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Στὸν οἶστρο τῆς Παράδοσης - Ἤθη καὶ ἔθιμα στὴν Σαλεντινὴ Ἑλλάδα» τῶν συγγραφέων Εὐφημίας Ἀττανάση καὶ Ἀθανάσιου Κόρμαλη, τῶν ἐκδόσεων «Πελασγός», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον, στὴν αἴθουσα «Θάλεια 2», τὴν 9η Ἰανουαρίου 2018, στὸ πλαίσιο τοῦ Πολυσυνεδρίου «Money Show Athens 2017».


Ἡ ἐκδήλωση διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ).

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 7 (108) - 8 (109)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 7,8/108,109 ΙΟΥΛΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

 

ODEG 2 2017 Page 001Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2017 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2017 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του διαβάζει κανεὶς «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT