ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 13.03.2018

 

Τὸ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν, στὴν συνεδρίαση τῆς 26/02/2018, ἀπεφάσισε τὴν διενέργεια τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὴν Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 καὶ ὥρα 10.00, στὰ γραφεῖα τοῦ ΟΔΕΓ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Φαραντάτων 31, Ἀμπελόκηποι, μὲ θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως :

 

1. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Πεπραγμένων (1/1/2017 ἕως 31/12/2017).
2. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Οἰκονομικῆς διαχειρίσεως ἔτους 2017.
3. Προτάσεις Δράσεως γιὰ τὸ 2018 καὶ ὁρισμὸς Ἐπιτροπῶν.
4. Ἐκλογὴ Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς.
5. Ἐκλογὴ νέων Μελῶν γιὰ τὸ Δ.Σ. καὶ τὴν Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή.
6. Ἐξουσιοδότηση τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὴν κατάρτιση προϋπολογισμοῦ γιὰ τὸ ἔτος
2018.
7. Ἄλλα θέματα.

Περισσότερα...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ : ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 11.02.2018

 

Ἡ ἐκδήλωση τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὁλοκληρώθηκε μὲ τὶς ἐπιτυχημένες ἐργασίες τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Λυκείου Μαραθῶνα, οἱ ὁποῖοι παρουσίασαν : 1) Ψηφιακὸ χάρτη μὲ τὶς χῶρες ὅπου διδάσκεται ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, 2) τὶς ἑλληνικὲς λέξεις στὶς ξένες γλῶσσες: κείμενα, διάλογος, βίντεο, 3) τὸ παραμυθικὸ στοιχεῖο στὴν ἔμμετρη λογοτεχνία ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Περισσότερα...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 11.02.2018

 

 

Μὲ βάση τὴν Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση AΣ 17889 (ΦΕΚ, Τεῦχος β΄1384/ 24.04.2017) καθιερώθηκε ἡ 9η Φεβρουαρίου ὡς Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.


Στὸ πλαίσιο αὐτοῦ τοῦ ἑορτασμοῦ διοργανώνουμε ἐκδήλωση τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 17:00 - 19:00 στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο (Μέγαρο Παλαιᾶς Βουλῆς, Σταδίου 13, Ἀθήνα).

Περισσότερα...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΔΟΥΚΑ» : ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ 11.02.2018

 

Σᾶς παρουσιάζουμε τὸ θεατρικὸ δρώμενο ἀπὸ τὴν Ρητορικὴ Ὁμάδα τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «ΔΟΥΚΑ», μὲ θέμα : «Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα μέσα ἀπὸ τὰ μάτια τῶν νέων».

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 11.01.2018

 

Ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Μπάμπη Κατσίμπα μὲ τίτλο : «Τὸ τραγούδι τῶν Σειρήνων στὰ Ὁμηρικὰ Ἔπη», τῶν ἐκδόσεων «ΦΙΛΙΑ», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸν πολυχῶρο «Κολοκύθι», τὴν 11η Ἰανουαρίου 2018 καὶ ὥρα 18.30. 

 

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT