ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ Κ. ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟ ΚΑΙ ΣΟΛΕΤΟ

 

«Στὸν Οἶστρο τῆς παράδοσης -Ἤθη καὶ Ἔθιμα τοῦ Σαλέντο καὶ τῆς Σαλεντινῆς Ἑλλάδος»

 

Εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου, ποὺ ἐγράφη ἀπὸ τὴν φιλόλογο Εὐφημία Ἀττανάση (ἀπὸ τὸ Σολέτο) καὶ τὸν δικηγόρο καὶ συγγραφέα Ἀθ. Κόρμαλη καὶ κυκλοφόρησε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις «Πελασγός». Τὸ βιβλίο εἶχε παρουσιαστεῖ μὲ πρωτοβουλία τοῦ ΟΔΕΓ (Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας) καὶ μὲ μεγάλη ἐπιτυχία, στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον (τῶν Ἀθηνῶν) στὶς 9 Ἰανουαρίου 2018.


Ἀκολούθησε παρουσίαση τοῦ βιβλίου στὴν Ἑλληνόφωνη Ζώνη τῆς Ἀπουλίας (Νοτ. Ἰταλία) καὶ μάλιστα σὲ δύο ἐκ τῶν Ἑλληνοφώνων χωριῶν, στὸ Μαρτινιάνο (Martigniano) καὶ στὸ Σολέτο (Soleto). Συγκεκριμένα :

Περισσότερα...

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΔΕΓ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ 25.11.2018

 

pyrgos vasilissis 2

 

Ἀγαπητὰ Μέλη - ἀγαπητοὶ φίλοι, 


Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας προγραμματίζει ἐπίσκεψη στὸν Πύργο τῆς Βασιλίσσης τὴν Κυριακὴ 25 Νοεμβρίου στὶς 10 τὸ πρωί

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΗ Δ.Σ. 16.03.2018

 

Τὴν Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018, συγκροτήθηκε σὲ σῶμα τὸ νέο Διοικητικὸ Συμβούλιο (ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τῆς 13ης Μαρτίου 2018) τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἀθηνῶν, ὡς ἀκολούθως :

 

1. Πρόεδρος : Τόλια Ἀριστέα.


2. Α΄ Ἀντιπρόεδρος : Σηφακάκης Βασίλειος.


3. Β΄ Ἀντιπρόεδρος : Ἀγαπίδου Εὐστρατία.


4. Γενικὸς Γραμματέας : Παυλάκος Γεώργιος.


5. Εἰδικὸς Γραμματέας : Τσουτσουλόπουλος Χρῆστος.


6. Ταμίας : Κατσίνα Ἰωάννα.


7. Δημόσιες Σχέσεις : Σκλατινιώτη Ἰουλία.


8. Μέλος : Τερζάκης Σταῦρος.


9. Μέλος : Τσάτσος Χρῆστος.
 

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» 25.03.2018

 

saleto 23 03 18

 

Στὸν Δῆμο τοῦ Σολέτο, στὴν ἑλληνόφωνη ζώνη τῆς Ἀπουλίας, θὰ παρουσιαστεῖ τὴν Κυριακὴ 25 Μαρτίου καὶ ὥρα 17.30, στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο «ANZIANI», τ βιβλίο μὲ τίτλο : 


«Στὸν οἶστρο τῆς Παράδοσης - Ἤθη καὶ ἔθιμα στὴν Σαλεντινὴ Ἑλλάδα».

Περισσότερα...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» 23.03.2018

 

Ὁ Σύλλογος «Πολιτιστικὸ Τουριστικὸ Πάρκο Παλμιέρι», μὲ τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου Μαρτινιάνο θὰ παρουσιάσει τὴν Παρασκευὴ 23 Μαρτίου 2018 καὶ ὥρα 19.30, στὸ Παλάτι Παλμιέρι, στὴν ἑλληνόφωνη ζώνη τῆς Ἀπουλίας, τὸ βιβλίο μὲ τίτλο : 


«Στὸν οἶστρο τῆς Παράδοσης - Ἤθη καὶ ἔθιμα στὴν Σαλεντινὴ Ἑλλάδα». 


Τὸ βιβλίο θὰ παρουσιάσει ὁ Salvatore Tommasi, Γλωσσολόγος, μελετητὴς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Παραδόσεων.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT