ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 7 (108) - 8 (109)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 7,8/108,109 ΙΟΥΛΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

 

ODEG 2 2017 Page 001Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2017 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2017 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του διαβάζει κανεὶς «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2017

 

21 - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2017
Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3224 ΧΡΟΝΙΑ

 

odysseia 1

Τὴν 31η Ὀκτωβρίου ἔληξαν τὰ πρῶτα ΟΔΥΣΣΕΙΑ, δηλαδὴ οἱ φετινὲς ἐκδηλώσεις τοῦ προγράμματος :


«Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ - ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΟΠΙΚΟ ΣΥΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ», ποὺ ξεκίνησαν τὴν 21η Ὀκτωβρίου.


Τὶς ἐκδηλώσεις ὀργάνωσε ὁ ὁμώνυμος σύλλογος μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τοῦ Συλλόγου Φίλων τοῦ Ὁμήρου Ἰθάκης, τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης γιὰ τὴν Προώθηση τῆς Ρητορικῆς στὴν Ἐκπαίδευση, τοῦ ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, τοῦ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ καὶ πολλῶν ἐθελοντῶν.

Περισσότερα...

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ - ΜΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΑΠΟ 26.10.2017 ΕΩΣ 30.10.2017

 ithaki

 

Ἀκολουθοῦμε τὰ βήματα τοῦ Ὀδυσσέα ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἐπιστροφῆς του στὴν Ἰθάκη (27 Ὀκτωβρίου 1207 π.Χ.) ἕως τὴν ἡμέρα τῆς μνηστηροκτονίας (30 Ὀκτωβρίου 1207 π.Χ.).


Μετέχουμε στὶς ἐκδηλώσεις ποὺ ὀργανώνει ὁ Σύλλογος «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ» μὲ τὴν ὑποστήριξη καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου Ἰθάκης.


Διαβάζουμε μὲ τὴν σειρὰ τὶς ραψωδίες τῆς Ὀδύσσειας στοὺς τόπους ποὺ ἔγιναν τὰ γεγονότα ἐπάνω στὸ νησὶ τῆς Ἰθάκης.

 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 7718077, 6973309925

 

 

Ἀκολουθεῖ τὸ πρόγραμμα.

Περισσότερα...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2018

 

«ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ»

 

hmerologio 2018 1

 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ σύνδεσμος «οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγήτριας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2018 μὲ θέμα : «Οἱ δοῦλοι στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα».

Περισσότερα...

«Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ»

 

epistrofi odyssea 1

Ἕνα νέο πρωτότυπο Σχέδιο μὲ στόχο τὴν ἐνίσχυση τῆς μνήμης γιὰ τὴν Ὀδύσσεια καὶ τὸν Ὅμηρο καὶ τὰ κλασικὰ γράμματα.


Τὸ σχέδιο ἀποτελεῖ ἔμπνευση τοῦ μέλους καὶ πρώην προέδρου μας, Κ.Καρκανιᾶ καὶ πραγματοποιεῖται ἀπὸ τὸν ὁμώνυμο σύλλογο «Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Οδυσσέα» μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (www.alexander-edu.org) καὶ τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.


Τὸ Σχέδιο συνίσταται στὴν ὀργάνωση θεατρικῶν ἀναγνώσεων, ἀθλητικῶν ἀγώνων, μουσικῶν καὶ πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, ναυτικῶν ἀγώνων σὲ συγκεκριμένες ἡμερομηνίες τὸν Ὀκτώβριο κάθε ἔτους στὴν Ὠγυγία, τὴν Κέρκυρα, τὴν Ἰθάκη, τὴν Πύλο καὶ τὴν Σπάρτη. Ἡ χρονολόγηση τῶν γεγονότων βασίζεται σὲ μία πρόσφατη σχετικὰ μελέτη λλήνων ἐπιστημόνων σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία οἱ μνηστῆρες τῆς Πηνελόπης φονεύτηκαν ἀπὸ τὸν Ὀδυσσέα τὴν 30η Ὀκτωβρίου τοῦ 1207 π.Χ.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT