ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΕΣΕΝΤΖΙΟ ΣΑΝΤΣΙΛΙΟ : Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

kresentzioΠρωτοβάθμια καὶ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση στὴν Ἑλλάδα:

ἡ ἐπίθεση στὴν Γλῶσσα καὶ στὴν Ἱστορία
Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τοῦ Κρεσέντζιο Σαντσίλιο

στὸν Πρωθυπουργὸ Ἀλέξη Τσίπρα
καὶ
στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου
θ ή ν α


Μετὰ ἀπὸ τὴν βασικὴ ὑποβάθμιση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν (τελείως ἀπαράδεκτο στὴν ἴδια τὴν χώρα δημιουργίας των), ἡ ἐξάλειψη καὶ κεντρικῶν φάσεων τῆς ἀρχαίας καὶ μοντέρνας ἱστορίας ἀπὸ τὶς ὁποῖες προέκυψαν θεμελιώδεις πολιτικές, οἰκονομικές, πολιτιστικὲς καὶ ἄλλες ἐξελίξεις, πιστεύουμε πὼς ἐπικίνδυνα ὁδηγοῦν στὴν συρρίκνωση τῆς ἔκτασης καὶ τοῦ βάθους τῆς Πατριδογνωσίας τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μειώνονται σημαντικὰ οἱ δύο πρωταρχικῆς σημασίας πυλῶνες τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς ὑπόστασης: ἡ Γλῶσσα καὶ ἡ Ἱστορία.

 

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΔΕΓ

 

polytonistis

 

Μετὰ τὴν πολυετῆ συνεργασία μας μὲ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ),  ἡ LEXIGRAM προφέρει τὸν Πολυτονικὸ Ὀρθογράφο καὶ Αὐτόματο Πολυτονιστὴ γιὰ ὅλα τὰ μέλη τοῦ ΟΔΕΓ στὴν τιμὴ τῶν 15,00 εὐρώ (ἀπὸ 25,00).

Περισσότερα...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ» 08.04.2017

 

Τὸ Δ.Σ. τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ συνεργασία μὲ τὴν «Ὁμοσπονδία Ἑλλήνων Ἐκπαιδευτικῶν Ἀμερικῆς» καὶ μὲ τὸν Ὀργανισμὸ «Ἑλληνικὴ Παιδεία Ἀμερικῆς», πραγματοποίησε ἐκδήλωση στὴν Ν. Ὑόρκη τὸ Σάββατο 8 Ἀπριλίου 2017 καὶ ὥρα 18.00 - 20.00 στὸν Συνεδριακὸ χῶρο «Jay Suites», στὸ Manhattan, στὸν 6ο ὄροφο, εἴσοδος ἀπὸ 575 7th Avenue μὲ θέμα : 

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ  ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ».

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 5 (106) - 6 (107)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 5,6/106,107 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 


periodiko 5 6 106 107 Page 001

Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2017 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2017 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του διαβάζει κανεὶς «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 09.06.2017

 

τῆς Ἀριστέας Τόλια*

 

011Ἐκ μέρους τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τοῦ Σωματείου τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς σᾶς καλωσορίζω στὴν ἀποψινή μας ἐκδήλωση μὲ θέμα τὴν παρουσίαση τῶν Πρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς μὲ θέμα «Γλῶσσα καὶ Ἐθνικὴ Ἑνότητα» ποὺ ἔγινε στὴν Κομοτηνὴ τὸ 2014.


Τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς εὐχαριστοῦν θερμὰ τὸ κοινωφελὲς Ἵδρυμα Προσφορᾶς Ἀγάπης «ΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» γιὰ τὴν εὐγενικὴ χορηγία τῆς ἔκδοσης τῶν Πρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT