ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 09.02.2017

 

Τὸ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν, στὴν συνεδρίαση τῆς 24/1/2017, ἀπεφάσισε τὴν διενέργεια τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὴν Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 καὶ ὥρα 11.00, στὰ γραφεῖα τοῦ Ὀργανισμοῦ στὴν ὁδὸ Φαραντάτων 31 στοὺς Ἀμπελοκήπους, μὲ θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως :

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 09.01.2017

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας διοργάνωσε ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ἡ δυναμικὴ τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν», τὴν Δευτέρα 9 Ἰανουαρίου 2017 καὶ ὥρα 18.00 - 20.00, στὴν αἴθουσα «Θάλεια 3» στὸ ξενοδοχεῖο «ΧΙΛΤΟΝ» τῆς Ἀθήνας στὸ πλαίσιο τοῦ πολυσυνεδρίου «Money Show». 

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 3 (104) - 4 (105)

 

en flag small

 

 

russia

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 3,4/104,105 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

2 2016 Page 001Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2016 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2016 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.

 

Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 08.01.2017

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας διοργάνωσε ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὡς μηχανισμὸς πολιτισμικῆς ἀνάπτυξης», τὴν Κυριακὴ 8 Ἰανουαρίου 2017 καὶ ὥρα 18.00 - 20.00, στὴν αἴθουσα «Θάλεια 3» στὸ ξενοδοχεῖο «ΧΙΛΤΟΝ» τῆς Ἀθήνας στὸ πλαίσιο τοῦ πολυσυνεδρίου «Money Show».

Περισσότερα...

ΕΥΧΕΣ 2017

 

CARD 2016F                     

                                                   

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT