ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» 2019

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν προσπάθειά του νὰ ὑποστηρίξει τὴν ἀναγραφὴ τῶν πινακίδων τῶν καταστημάτων καὶ τῶν ἑταιρειῶν μὲ ἑλληνικὴ ὀνομασία, σύμφωνα πάντα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος νόμου, ὁ ὁποῖος ἔχει δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως στὶς 8 Ὀκτωβρίου 2001, ἀρ. φύλλου 224, ἔχει δημιουργήσει στὸ «Facebook» τὴν Ὁμάδα «Ὑποστηρίζουμε τὶς Ἑλληνικὲς Ἐπιγραφὲς» μὲ σκοπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου, ὥστε νὰ διατηρεῖται ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα στὶς πινακίδες τῶν καταστημάτων.


«ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» - https://www.facebook.com/groups/679156662138043/.


Ἡ διαχειριστικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Ὁμάδας ἀποφάσισε νὰ διοργανώσει ἕναν διπλὸ διαγωνισμὸ (φωτογραφικὸ καὶ ἐγγραφῆς νέων Μελῶν) μὲ πολλὰ ἀξιόλογα δῶρα γιὰ τοὺς νικητές!


Διαγωνισμὸς θὰ ἔχει διάρκεια 14 ἡμερῶν καὶ θὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας 15 Ἰουλίου 2019 καὶ ὥρα 00.01 μέχρι τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς 28 Ἰουλίου 2019 καὶ ὥρα 24.00.


Τὶς προσεχεῖς ἡμέρες θὰ δημοσιεύσουμε τοὺς ὅρους συμμετοχῆς τῶν διαγωνιζομένων καὶ τὰ δῶρα ποὺ μᾶς ἔχουν προσφερθεῖ γιὰ τοὺς νικητές.


Σᾶς προτείνουμε νὰ πάρετε μέρος στὸν διπλὸ Διαγωνισμό μας δημοσιεύοντας:


α. Δικές σας φωτογραφίες καὶ
β. προσθέτοντας τοὺς φίλους σας στὴν Ὁμάδα μας.
Ἡ Ὁμάδα ἔχει ἤδη 10.058 Μέλη.


Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὶς ἑταιρεῖες γιὰ τὴν συγκινητικὴ ἀνταπόκρισή τους μὲ τὴν προσφορὰ πλούσιων δώρων :

 

diagwnismos 2019 Page 2

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT