ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2021

 

«Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 

IMG 0003

 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ σύνδεσμος «οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγήτριας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2021 μὲ θέμα: «Ἡ διατροφὴ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων».


Ἡ ἐργασία εἶναι μία ἐμπεριστατωμένη παρουσίασι τοῦ θέματος τῶν τροφῶν ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες χρησιμοποιοῦμε μέχρι σήμερα μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ τὰ ἴδια ὀνόματα. Σημειώνουμε ὅτι πολλὰ ἀπ' αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιοῦμε σήμερα διαβάζονται στὶς ἐπιγραφὲς τῆς Γραμμικῆς γραφῆς Β’, ἀκριβῶς τὰ ἴδια.


Στὸν πρόλογο διευκρινίζεται ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς ἐργασίας αὐτῆς εἶναι νὰ εὐαισθητοποιήσει τὰ νέα παιδιά μας γιὰ νὰ γίνουν ὑποστηρικτὲς καὶ συνεχιστὲς τῆς φυλῆς μας μὲ τὴν ἀκριβ γνῶσι τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας, γι' αὐτὸ καὶ τὰ θέματα τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν ποὺ ἐκδίδονται τὰ τελευταα εἴκοσι χρόνια ἔχουν σχέσι μὲ τὸν Ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ καὶ τὴν συνέχειά του.


Ἐκτὸς ἀπ' αὐτὸ σημειώνεται ἐπίσης, ὅτι οἱ εἰσπράξεις ἀπὸ τὴν πώλησι τοῦ ἡμερολογίου, ποὺ ἐκδόθηκε μὲ δαπάνες τοῦ συνδέσμου «οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» καὶ τῶν ἐκδόσεων «ΨΥΧΟΓΙΟΣ» θὰ διατεθοῦν, ὅπως κάθε χρόνο, γιὰ τὴν λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἑλληνοπαίδων, στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοῦ Μοναστηρίου τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Βορείου Πόντου.

 

Πρόκειται γιὰ συλλεκτικὸ κομμάτι καὶ ὄχι γιὰ ἕνα ἡμερολόγιο τοίχου.

 

ΤΙΜΗ: 10 εὐρὼ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ : 210 7718077 (ΩΡΕΣ : 9.30 - 13.30)

 

IMG_0003.jpgIMG_0004.jpgIMG_0005.jpgIMG_0006.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT