ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 30.03.2022

 

Τὸ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν, στὴν συνεδρίαση τῆς 14/03/2022, ἀπεφάσισε τὴν διενέργεια τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὴν Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 καὶ ὥρα 17.30, στὸ γραφεῖο  τοῦ ΟΔΕΓ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Φαραντάτων 31, στοὺς Ἀμπελοκήπους, μὲ θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως : 

 

1. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Πεπραγμένων (1/1/2021 ἕως 31/12/2021).


2. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Οἰκονομικῆς διαχειρίσεως ἔτους 2021.


3. Παρουσίαση καὶ ἔγκριση προϋπολογισμοῦ ἔτους 2022.


4. Προτάσεις Δράσεως γιὰ τὸ 2022 καὶ ὁρισμὸς Ἐπιτροπῶν.


5. Ἐξουσιοδότηση τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὴν κατάρτιση προϋπολογισμοῦ γιὰ τὸ ἔτος 2022.


6. Ἄλλα θέματα.


Δικαίωμα συμμετοχῆς στὴν Τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευση ἔχουν τὰ Τακτικὰ Μέλη, τὰ ὁποῖα θὰ τακτοποιήσουν τὶς οἰκονομικές τους ὑποχρεώσεις μέχρι καὶ τὴν ἔναρξη τῆς Συνελεύσεως. Δικαίωμα ψήφου στὶς ἀποφάσεις ἔχουν τὰ Τακτικὰ Μέλη, ἕναν μῆνα μετὰ τὴν ἐγγραφή τους (ἄρθρον 7 Καταστατικοῦ).

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ


1. Ἀπαρτία ἐπιτυγχάνεται πάντα μὲ τὴν πρώτη Γεν. Συνέλευση.


2. Σὲ περίπτωση μὴ ἐπιτεύξεως ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ Συνέλευση θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν 6η Ἀπριλίου 2022, ἡμέρα Τετάρτη τὴν ἴδια ὥρα (17.30) καὶ στὸν ἴδιο τόπο (γραφεῖα ΟΔΕΓ, Φαραντάτων 31, Ἀμπελόκηποι), χωρὶς τὴν ἀποστολὴ νέας προσκλήσεως.


3. Παρακαλοῦμε ἐπιβεβαιώσατε τὴν λήψη τῆς παρούσης ἐπιστολῆς μέσῳ διαδικτύου ἢ μὲ ἕνα τηλεφώνημά σας στὴν Γραμματεία τοῦ Συλλόγου μας, στὸ τηλ. 210 77 180 77.

 

prosklisi gen syn 2022

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT