ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2021

 

Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 2021 πραγματοποιήσαμε τὰ παρακάτω :

 

1. Τὴν σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», Τεῦχος 5 (122) ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 6 (123) ΑΠΡ. - ΙΟΥΝ. 2021 καὶ Τεῦχος 7 (124) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 8 (125) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2021 (σελίδες 250), τὸ ὁποῖον ἀναρτήθηκε στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.

 

2. Τὴν ἀνανέωση τῆς ἱστοσελίδας, μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καθὼς καὶ τὴν σύνταξη καὶ προβολὴ τοῦ περιοδικοῦ μας στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.

3. Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς σελίδας στὸ Φ/Β «Facebook», μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

 

4. Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς σελίδας μας στὸ Φ/Β «Facebook» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» μὲ φωτογραφίες ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν ἀπὸ καταστήματα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

 

5. Tὸ Σάββατο 13 Μαρτίου 2021, ὁ «Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας» (ΟΔΕΓ) καὶ ἡ «International Hellenic Association» (ΙΗΑ) προσέφεραν στὰ Μέλη καὶ τοὺς φίλους τους μία διαδικτυακὴ Ἑορταστικὴ Μουσικὴ Ἐκδήλωση μὲ τὸ μουσικὸ συγκρότημα «Astèria», τὸν Νίκο Ρῆγο μὲ τὸ βιολί του, τὸ μουσικὸ συγκρότημα «Encardia», τὸν τραγουδιστὴ «Pierpaolo De Giorgi», τὸν Δημήτριο Βόγγολη μὲ  ὄργανο  τὸν Ἀρχαῖο Αὐλὸ καὶ μὲ τὸ μουσικὸ συγκρότημα τοῦ Κώστα  Μήτση - Πέτρου Χαλκιᾶ.

 

6. Tὸ Σάββατο 10 Απριλίου 2021 ξεκίνησε μέσω τῆς πλατφόρμας «ΖΟΥΜ» μία διαδικτυακὴ τάξη 16 δασκάλων-καθηγητῶν γιὰ τὴν παρακολούθηση 14 μαθημάτων γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία μὲ τὸν Ἰωάννη Ν. Χατζόπουλο, Ὁμότιμο Καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου, τ. καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου «CSUF», Η.Π.Α.. Τὰ μαθήματα προσφέρθηκαν δωρεὰν ἀπὸ τὸν «Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας» (ΟΔΕΓ) καὶ τὴν «International Hellenic Association» (IHA).

 

7. Τὴν Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, ὁ ΟΔΕΓ πραγμαποίησε τὴν Τακτικὴ Γενικὴ Συνελεύση καὶ τὴν διενέργεια ἐκλογῶν στὸ κέντρο «B09 Events Hall» στὸ πάρκο τοῦ Στρατοῦ στὸ Γουδὶ καὶ συγκροτήθηκε σὲ σῶμα τὸ νέο Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἀθηνῶν, ὡς ἀκολούθως: Πρόεδρος: Τόλια Ἀριστέα, Α΄ Ἀντιπρόεδρος: Σηφακάκης Βασίλειος, Β΄ Ἀντιπρόεδρος: Ἀγαπίδου Εὐστρατία, Γεν. Γραμματέας: Παυλάκος Γεώργιος, Εἰδ. Γραμματέας: Τσουτσουλόπουλος Χρῆστος, Ταμίας: Κατσίνα Ἰωάννα, Δημόσιες Σχέσεις: Σκλατινιώτη Ἰουλία, Μέλος: Καρκανιᾶς Κωνσταντῖνος, Μέλος: Καρβουνιάρης Βασίλειος. Μετὰ τὴν ἔγκριση ἀπὸ τὴν Γεν. Συνέλευση τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ ἀείμνηστου Σπυρίδωνος Βλάχου, ὡς Μεγάλου Εὐεργέτη, ἀκολούθησε ἡ παράδοση ἀναμνηστικῆς πλακέτας στὴν σύζυγό του, κυρία Κυριακὴ Βλάχου.

 

8. Ἀπὸ τὴν Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ συνεργασία μὲ τὴν Διεθνῆ Ἑλληνικὴ Ἕνωση «INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION», στὴν προσπάθειά τους νὰ δημιουργήσουν γέφυρες ἐπικοινωνίας σὲ ὅλο τὸν κόσμο μὲ Ἕλληνες ἀλλὰ καὶ ξένους, συνέχισαν γιὰ δεύτερη σχολικὴ χρονιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ 45 μαθητές, μέσω τῆς Διαδικτυακῆς Πλατφόρμας «ZOOM» στὴν Ἀμερική, στὴν Κάτω Ἰταλία, στὴν Ἀφρική, τὴν Ἀσία καὶ στὴν Εὐρώπη.

Εἰδικότερα:

 

Τὸ 1ο Σχολεῖο Ἀμερικῆς ἔχει 8 μαθητὲς ἀμιγῶς Ἑλληνοαμερικανόπουλα - Καθηγήτρια κα Γκατζούλη Νίνα.
Τὸ 2ο Σχολεῖο Κάτω Ἰταλίας ἔχει 12 μαθητὲς ἀμιγῶς ἀπογόνους Ἀρχαίων Ἑλλήνων - Δασκάλα κα Παπαγεωργίου Εὐρυδίκη.
Τὸ 3ο Σχολεῖο Εὐρωπαϊκὸ (α) ἔχει 7 μαθητὲς ἀποδήμων ἀπὸ Ἰταλία 2, ἀπὸ Οὐκρανία 2, ἀπὸ Κατὰρ 1, ἀπὸ Ἱσπανία 2 - Καθηγητὴς κ. Παπαϊωάννου Παντελής.
Τὸ 4ο Σχολεῖο Εὐρωπαικὸ Κεντρικὸ (β) ἔχει 18 μαθητὲς ἀπὸ Λιβύη 3, ἀπὸ Ἰρλανδία 2, ἀπὸ Γερμανία 3, ἀπὸ Ἱσπανία 2, ἀπὸ Ἀμερικὴ 3, ἀπὸ Οὐκρανία 3, ἀπὸ Ἀλβανία 2 - Καθηγήτρια κα Τσολάκη Μάγδα.

 

9. Τὸ Ἡμερολόγιο 2022, ποὺ ἐπιμελήθηκε ὅπως καὶ κάθε χρόνο ἡ κα Ἀσπασία Σχοινᾶ μὲ θέμα: «Τὰ ὑδραυλικά ἔργα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων» προωθήθηκε σὲ μέλη καὶ φίλους τοῦ ΟΔΕΓ, τὰ ἔσοδα τοῦ ὁποίου διατέθηκαν γιὰ τὴν λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἑλληνοπαίδων, στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοῦ Μοναστηρίου τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Βορείου Πόντου.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT