ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 05.04.2023

 

Τὸ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν, στὴν συνεδρίαση τῆς 8/03/2022, ἀπεφάσισε τὴν διενέργεια τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὴν Τετάρτη 5 Ἀπριλίου 2023 καὶ ὥρα 17.30, στὸ κέντρο «B09 Events Hall» στὸ πάρκο τοῦ Στρατοῦ στὸ Γουδί, πλησίον τοῦ «Μπάντμιντον», μὲ θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως: 

 

1. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Πεπραγμένων (1/1/2022 ἕως 31/12/2022).
2. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Οἰκονομικῆς διαχειρίσεως ἔτους 2022.
3. Παρουσίαση καὶ ἔγκριση προϋπολογισμοῦ ἔτους 2023.
4. Προτάσεις Δράσεως γιὰ τὸ 2023 καὶ ὁρισμὸς Ἐπιτροπῶν.
5. Ἐξουσιοδότηση τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὴν κατάρτιση προϋπολογισμοῦ γιὰ τὸ ἔτος 2023.
6. Ἄλλα θέματα.


Δικαίωμα συμμετοχῆς στὴν Τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευση ἔχουν τὰ Τακτικὰ Μέλη, τὰ ὁποῖα θὰ τακτοποιήσουν τὶς οἰκονομικές τους ὑποχρεώσεις μέχρι καὶ τὴν ἔναρξη τῆς Συνελεύσεως. Δικαίωμα ψήφου στὶς ἀποφάσεις ἔχουν τὰ Τακτικὰ Μέλη, ἕναν μῆνα μετὰ τὴν ἐγγραφή τους (ἄρθρον 7 Καταστατικοῦ).

ΠΡΟΣΟΧΗ


1. Ἀπαρτία ἐπιτυγχάνεται πάντα κατὰ τὴν πρώτη Γεν. Συνέλευση.


2. Σὲ περίπτωση μὴ ἐπιτεύξεως ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ Συνέλευση θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν 19η Ἀπριλίου 2023 (μετὰ τὸ Πάσχα), ἡμέρα Τετάρτη τὴν ἴδια ὥρα (17.30) καὶ στὸν ἴδιο τόπο (στὸ κέντρο «B09 Events Hall» στὸ πάρκο τοῦ Στρατοῦ στὸ Γουδί), χωρὶς τὴν ἀποστολὴ νέας προσκλήσεως.


3. Παρακαλοῦμε ἐπιβεβαιώσατε τὴν λήψη τῆς παρούσης ἐπιστολῆς μέσῳ διαδικτύου ἢ μὲ ἕνα τηλεφώνημά σας στὴν Γραμματεία τοῦ Συλλόγου μας, στὸ τηλ. 210 77 180 77.

 

prosklisi 05 04 2023

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT