ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2022

 

Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 2022 πραγματοποιήσαμε τὰ παρακάτω:

 

1. Τὴν σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», Τεῦχος 1 (126) ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 2 (127) ΑΠΡ. - ΙΟΥΝ. 2022 καὶ Τεῦχος 3 (128) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 4 (129) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2022 (σελίδες 204), τὸ ὁποῖον ἀναρτήθηκε στὸν ἱστότοπό μας : 1. www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.


2. Τὴν ἀνανέωση τῆς ἱστοσελίδας, μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καθὼς καὶ τὴν σύνταξη καὶ προβολὴ τοῦ περιοδικοῦ μας στὸν ἱστότοπό μας: www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.

 


3. Τὴν ψηφιοποίηση παλαιότερων τευχῶν τοῦ περιοδικοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ» ἀπὸ τὰ Μέλη τοῦ ΟΔΕΓ Στέφανο Παπακώστα καὶ Παναγιώτη Ἀλεβαντή.


4. Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς σελίδας στὸ «Facebook», μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο.


5. Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς σελίδας μας στὸ «Facebook» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» μὲ φωτογραφίες ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν ἀπὸ καταστήματα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.


6. Tὸ Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022, μέσῳ τοῦ «ZOOM» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς «Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας» μὲ θέμα : «1453 – 1821: Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα κιβωτὸς τοῦ Ἔθνους» ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica», τὴν Διεθνῆ Ἑλληνικὴ Ἕνωση «International Hellenic Association» καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος». Τὴν ἐκδήλωση χαιρέτισαν: ὁ Γενικὸς Γραμματέας Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καὶ Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ, κ. Νίκος Κούκης, ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθηγήτρια κα Ἀριστέα Τόλια, ὁ Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης «International Hellenic Association», κ. Εὐάγγελος Ρῆγος, ὁ π. Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica», Καθηγητὴς κ. Χοσὲ Λουὶς Ναβάρο, ὁ Πρόεδρος τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος», κ. Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς, ὁ Πρέσβης τῆς Οὐκρανίας στὴν Ἀλβανία, κ. Volodymyr Shkurov καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς «Ἑλληνικῆς Κοινότητας Στενοῦ», Καθηγητὴς κ. Δανιὴλ Μακρής. Βάσει τοῦ προγράμματος οἱ μαθητὲς τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὀργανισμοῦ «Θεμιστοκλῆς», τοῦ Πρότυπου Γυμνασίου Ἁγίων Ἀναργύρων, τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ζαγοριαννάκου», τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ἰόνιος Σχολὴ» καὶ τῆς Σχολῆς Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν «ΦΡΟΝΕΙΝ» παρουσίασαν τὶς ἐργασίες τους.


7. Τὴν Κυριακὴ 20 Φεβρουαρίου 2022, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ΟΔΕΓ καὶ ἄλλων φορέων πραγματοποιήθηκε διαδικτυακὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸν  1ο Διεθνῆ Διαγωνισμὸ Ποίησης «Βάιος Φασούλας» ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτιστικὴ Ὀργάνωση «Νόστος» τῆς Ἀργεντινῆς. Χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθηγήτρια κα Ἀριστέα Τόλια.


8. Τὴν Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022, ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) σὲ συνεργασία μὲ τὴν Διεθνῆ Ἑλληνικὴ Ἕνωση «INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION» (IHA) διοργάνωσε ἑορταστικὴ διαδικτυακὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸν Ἑορτασμὸ τῆς 25ης Μαρτίου. Τὴν ἐκδήλωση χαιρέτισαν: ὁ Συντονιστὴς τοῦ Διδασκαλείου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ., Δημήτριος Βόγγολης, ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθηγήτρια κα Ἀριστέα Τόλια, ὁ Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης «International Hellenic Association», κ. Εὐάγγελος Ρῆγος. Ἀκολούθησε ἑορταστικὸ πρόγραμμα μαθητῶν μὲ τὴν καθοδήγηση τῆς Καθηγήτριας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κας Μάγδας Τσολάκη καὶ Πανηγυρικὸς Παλιγγενεσίας, Τιμητικὴ Ἀναφορὰ στὸ Νόημα τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἀπὸ τὸν Στρατηγό, κ. Ἀθανάσιο Καρατζῖκο.


9. Τὴν Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022, ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) πραγματοποίησε τὴν Τακτικὴ Γενικὴ Συνελεύση στὸ γραφεῖο  τοῦ Ὀργανισμοῦ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Φαραντάτων 31, στοὺς Ἀμπελοκήπους.


10. Τὴν Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) σὲ συνεργασία μὲ τὴν Διεθνῆ Ἑλληνικὴ Ἕνωση «INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION» (IHA) καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιὰ διοργάνωσε διαδικτυακὴ διάλεξη μὲ ὁμιλήτρια τὴν Καθηγήτρια Ἀριστέα Τόλια, Πρόεδρο τοῦ ΟΔΕΓ, μὲ θέμα: «Γλῶσσα καὶ Παιδεία: Δομικὰ στοιχεῖα τοῦ Ἑλληνισμοῦ».


11. Τὸ Ἡμερολόγιο 2023, ποὺ ἐπιμελήθηκε ὅπως καὶ κάθε χρόνο ἡ κα Ἀσπασία Σχοινᾶ μὲ θέμα: «Τὸ πολύμορφον κάλλος τῶν ἀρχαίων Ἑλληνίδων» προωθήθηκε σὲ μέλη καὶ φίλους τοῦ ΟΔΕΓ, τὰ ἔσοδα (500 εὐρὼ) τοῦ ὁποίου διατέθηκαν γιὰ τὴν λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἑλληνοπαίδων, στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοῦ Μοναστηρίου τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Βορείου Πόντου.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT