ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ 04.05.2023

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ)* καὶ ἡ Διεθνὴς Ἑλληνικὴ Ἕνωση (ΙΗΑ)** σᾶς προσκαλοῦν τὴν Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 καὶ ὥρα 20:00 στὴν διαδικτυακὴ ἐκδήλωση μὲ θέμα:

 

«Ἑλλάς, Κοιτὶς Παγκόσμιου Πολιτισμοῦ. Γενεαλόγηση καὶ Ἱστορικὴ Ἰχνηλάτηση».


Ὁμιλητὴς: Δρ Κωνσταντῖνος Χατζηγιαννάκης, Μηχανολόγος-Ἠλεκτρολόγος, Δρ Ε.Μ.Πολυτεχνείου, Ἱστορικὸς μελετητὴς καὶ ἐρευνητὴς γλωσσῶν.


Συντονισθεῖτε στὸν σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/2592482838


Στὴν ἐκδήλωση θὰ ἀπευθύνουν χαιρετισμὸ ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ ὁμ. Καθηγήτρια κα Ἀριστέα Τόλια καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΙΗΑ κ. Εὐάγγελος Ργος.


Τὴν ἐκδήλωση θὰ διευθύνει ὁ συντονιστὴς τοῦ Διδασκαλείου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ Ὑποστράτηγος ἐ. ἀ. Δημήτρης Βόγγολης.


Σύγχρονη ἀναμετάδοση ἀπὸ τὴν σελίδα τοῦ Φ/Β - (F/B)τοῦ «ΙNTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION»

https://www.facebook.com/International-Hellenic-Association-IHA-266450294247830


*ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: www.odeg.gr


**INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION:

https://professors-phds.com/iha/

 

odeg 04.05.2023

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT