ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΔΕΓ, κ. ΤΟΛΙΑ ΣΤΟ ΧΙΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΤΟΣ 27.11.2023

 

https://www.youtube.com/watch?v=y1GWHcHu8B0&t=62s

 

Ὡς πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ μὲ συγκίνηση μεταφέρω ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. θερμὸ χαιρετισμὸ μὲ τὴν εὐχὴ ὅλων μας γιὰ καλὴ ἐπιτυχία στὶς ἐργασίες τοῦ συνεδρίου σας.


Τὸ 12ο Διεθνὲς Ἑλληνικὸ Συνέδριο ΝΟΣΤΟΣ εἶναι ἡ συνέχεια μιᾶς μοναδικῆς πρωτοβουλίας ποὺ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν προωθεῖ τὴν διάδοση, τὴν διάσωση καὶ προβολὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὸν ἑλληνισμὸ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς.


Ἡ θεματικὴ τῶν ὁμιλητῶν τοῦ Συνεδρίου σας εἶναι ἄκρως ἐντυπωσιακή, ἀφοῦ περιλαμβάνει ὅλες σχεδὸν τὶς ἐπιστῆμες. Ἡ ἑλληνικὴ σκέψη, ἡ Ἑλλάδα τοῦ χθὲς καὶ τοῦ σήμερα, ἡ ἐπίδρασή της στὴν ζωὴ καὶ στὸν πολιτισμὸ παρελαύνουν ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὡς σήμερα. Τὸ Συνέδριό σας ἀρχίζει μὲ τὴν ὀνομασία τῶν Ἑλλήνων, τὸν Ὀλυμπισμό, τὴν θεία παιδαγωγικὴ τῆς δικαιοσύνης καὶ τοῦ φόβου ἀπὸ τὴν τριλογία τοῦ Αἰσχύλου, τὴν δημοκρατία, τὴν μετανάστευση, τὰ ἀρχέτυπα ἀξιῶν, τὸ εἴδωλον τοῦ Εὐριπίδη, τὴν ἀντίθεση δηλαδὴ τοῦ πραγματικοῦ καὶ τοῦ φαινομενικοῦ. Ἀναφορὰ στὴν Νόσο καὶ Θεραπευτὲς στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ τραγωδία μὲ ἀλληλεπίδραση τῆς Ἱπποκρατικῆς σχολῆς. Στὶς μυθικὲς Σειρῆνες, στὸ τραγούδι τους ἀλλὰ καὶ στὶς σκλάβες καὶ τὶς ἐπαναστάτριες τοῦ 1821. Ἐπίσης ὁ πόλεμος στὶς Φοίνισες τοῦ Εὐριπίδη, τὸ 410 π.Χ. ὅπου ὁ μεγάλος τραγικὸς συνομίλησε, τρόπο τινά, μὲ τὸ ἔργο τοῦ Αἰσχύλου Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας (τὸ 467 π.Χ.) καί τοῦ Σοφοκλῆ Οἰδίπους Τύραννος (425 π.Χ.) καί Ἀντιγόνη (440 π.Χ.) καί παρουσίασε μὲ ξεχωριστὸ τρόπο τὸ προσωπικὸ συμφέρον καὶ τὸ κοινὸ καλό. Ἡ παρουσία τῆς γυναῖκας στοὺς ἑλληνικοὺς μύθους καὶ δύο ἀκόμη πολὺ ξεχωριστὲς εἰσηγήσεις: τὸ ποιητικὸ ἔργο τῆς Εἰρήνης Παπᾶ καὶ ἡ Μαρία Κάλλας 100 χρόνια μετά. Γιὰ ὅλους μας πολὺ ἐνδιαφέρουσες εἶναι οἱ εἰσηγήσεις: ἑλληνικὸ θέατρο στὴν Ἀργεντινὴ καὶ ἡ Συμβολὴ τῶν Ἑλλήνων διανοουμένων τῆς δεκαετίας τοῦ 1920 στὸ Μπουένος Ἄιρες.


Τέλος θέλω νὰ συγχαρῶ τὰ μέλη τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ μόχθησαν γιὰ αὐτὸ τὸ Συνέδριο.

 

Ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ
Ὁμ. Καθ. Ἀριστέα Τόλια

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT