ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2023

 

Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 2023 πραγματοποιήσαμε τὰ παρακάτω :

 

1. Τὴν σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», Τεῦχος 5 (130) ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 6 (131) ΑΠΡ. - ΙΟΥΝ. 2023 καὶ Τεῦχος 7 (132) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 8 (133) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2023 (σελίδες 200), τὸ ὁποῖον ἀναρτήθηκε στὸν ἱστότοπό μας : 1. www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.


2. Τὴν ἀνανέωση τῆς ἱστοσελίδας, μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καθὼς καὶ τὴν σύνταξη καὶ προβολὴ τοῦ περιοδικοῦ μας στὸν ἱστότοπό μας : 2. www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.


3. Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς σελίδας τοῦ ΟΔΕΓ στὸ «Facebook», ἀπὸ τὸν Γεν. Γραμματέα Γεώργιο Παυλάκο, μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις καὶ τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο.


4. Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς σελίδας μας στὸ «Facebook» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ», ἀπὸ τὸν Γεν. Γραμματέα Γεώργιο Παυλάκο, μὲ φωτογραφίες ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν καταστημάτων ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.


5. Tὸ Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς «Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας» μὲ θέμα: «Τὸ ἑνιαῖο τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σήμερα» ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica», τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονoμιὰ (ΕΓΚ) καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος». Τὴν ἐκδήλωση χαιρέτισαν: ὁ Ὑφυπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Ἄγγελος Συρίγος, ὁ Γενικὸς Γραμματέας Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καὶ Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ, κ. Νίκος Κούκης, ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθηγήτρια κα Ἀριστέα Τόλια, ὁ Πρέσβης τῆς Κροατίας στὴν Ἑλλάδα, κ. Aleksandar Sunko καὶ ὁ Πρέσβης τῆς Οὐκρανίας στὴν Ἀλβανία, κ. Volodymyr Shkurov.  Βάσει τοῦ προγράμματος οἱ μαθητὲς τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὀργανισμοῦ «Θεμιστοκλῆς», τοῦ Πολιτιστικοῦ χώρου «Αἰγηίς», τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία» - Λύκειο Ἡρακλείου», τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία» - Γυμνάσιο Ἀμαρουσίου», τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Γείτονα», τῆς Σχολῆς Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν «ΦΡΟΝΕΙΝ» καὶ τοῦ Πρότυπου Γυμνασίου Ἁγίων Ἀναργύρων παρουσίασαν τὶς ἐργασίες τους.


6. Τὴν Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) σὲ συνεργασία μὲ τὴν Διεθνῆ Ἑλληνικὴ Ἕνωση «INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION» (IHA) διοργάνωσε ἑορταστικὴ διαδικτυακὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸν Ἑορτασμὸ τῆς 25ης Μαρτίου. Τὴν ἐκδήλωση χαιρέτισαν: ὁ Συντονιστὴς τοῦ Διδασκαλείου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ., Δημήτριος Βόγγολης, ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθηγήτρια κα Ἀριστέα Τόλια, ὁ Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης «International Hellenic Association», κ. Εὐάγγελος Ρῆγος. Ἀκολούθησε ἐνημέρωση γιὰ τὶς δράσεις τοῦ «ΙΗΑ» καὶ ξεκίνησε τὸ ἑορταστικὸ πρόγραμμα τῶν μαθητῶν μὲ τὴν καθοδήγηση τῆς Καθηγήτριας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κας Μάγδας Τσολάκη.


7. Τὴν Τετάρτη 5 Ἀπριλίου 2023, ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) πραγματοποίησε τὴν Τακτικὴ Γενικὴ Συνελεύση στὸ κέντρο «B09 Events Hall» στὸ πάρκο τοῦ Στρατοῦ στὸ Γουδί.


8. Τὸ Σάββατο 8 Απριλίου 2023, ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) διοργάνωσε ἐκδήλωση στὸ ξενοδοχεῖο «Athens Marriott Hotel» μὲ θέμα: «Οἱ Ἑλληνικὲς Διάλεκτοι στὴν τ. Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ ἡ Ἱστορική τους Διαδρομή» μὲ ὁμιλητὴ τὸν κ. Βλάση Ἀγτζίδη. Τὴν ἐκδήλωση συντόνισε ἡ Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Καθηγήτρια Ἀριστέα Τόλια.


9. Τὴν Πέμπτη 4 Μαΐου 2023, ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) σὲ συνεργασία μὲ τὴν Διεθνῆ Ἑλληνικὴ Ἕνωση «INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION» (IHA) διοργάνωσε διαδικτυακὴ ἐκδήλωση μὲ θέμα: «Ἑλλάς, Κοιτὶς Παγκόσμιου Πολιτισμοῦ. Γενεαλόγηση καὶ Ἱστορικὴ Ἰχνηλάτηση» μὲ ὁμιλητὴ τὸν Δρ. Κωνσταντίνο Χατζηγιαννάκη, Μηχανολόγο-Ἠλεκτρολόγο, Δρ. Ε.Μ.Πολυτεχνείου, Ἱστορικὸ μελετητὴ καὶ ἐρευνητῆ γλωσσῶν. Ἡ ἐκδήλωση αὐτή, δυστυχῶς γιὰ τεχνικοὺς λόγους, δὲν πραγματοποιήθηκε.


10. Τὴν Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, τὸ «Ἀρχεῖον Πολιτισμοῦ», οἱ «Ἐκδόσεις Πελασγός», ἡ «Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιὰ - Ε.Γ.Κ», ἡ «Ἕνωση Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ – ΕΑΑΣ» καὶ ὁ «Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας - ΟΔΕΓ», παρουσίασαν τὸ βιβλίο τοῦ διακεκριμένου συγγραφέως, κλασικοῦ Φιλολόγου καὶ Ἱστορικοῦ Ἀντωνίου Ἀ. Ἀντωνάκου μὲ τίτλο: «Ἑλληνικὸ Ἀλφάβητο. Οἱ ἀποσιωπηθεῖσες φιλολογικὲς πηγὲς γιὰ τὴν ἑλληνικὴ προέλευση τῶν γραμμάτων του» στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν.


11. Ἀπὸ τὴν Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 μέχρι τὸ Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023, μὲ τὸν Γεν. Γραμματέα Γ. Παυλάκο ὡς Μέλος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ ΟΔΕΓ συμμετεῖχε γιὰ 12η φορά, ὡς συνδιοργανωτὴς στὸ 14ο Συνέδριο τῆς ΕΛΕΤΟ «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία», ποὺ ἦταν ἀφιερωμένο στὴν Ὑπατία τὴν Ἀλεξανδρινή.


12. Τὴν Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023, ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθηγήτρια κα Ἀριστέα Τόλια ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ διαδικτυακά, στὸ 12ο Διεθνὲς Ἑλληνικὸ Συνέδριο «ΝΟΣΤΟΣ» τῆς Ἀργεντινῆς.


13. Ἐπίσης ἀναρτήθηκαν, τελικά, στὴν ἱστοσελίδα μας τὰ πρακτικὰ τοῦ Ζ΄ Παγκοσμίου Γλωσσολογικοῦ Συνεδρίου, τὸ ὁποῖον εἶχε πραγματοποιηθεῖ τὸ 2008 στὸ Μεσολόγγι μὲ θέμα: «Ἡ Διδασκαλία τῶν Νέων Ἑλληνικῶν στὸν κόσμο. Σχολεῖα, μέθοδοι, βιβλία, ἐξετάσεις».


14. Τὸ Ἡμερολόγιο 2024, ποὺ ἐπιμελήθηκε ὅπως καὶ κάθε χρόνο ἡ κα Ἀσπασία Σχοινᾶ μὲ θέμα: «ΤΟ ΟΜΟΤΡΟΠΟΝ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ» προωθήθηκε σὲ μέλη καὶ φίλους τοῦ ΟΔΕΓ, τὰ ἔσοδα διατέθηκαν γιὰ τὴν λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἑλληνοπαίδων, στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοῦ Μοναστηρίου τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Βορείου Πόντου.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT