ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

 

imvriako leksiko

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας διοργάνωσε τὴν παρουσίαση τοῦ λεξικοῦ τοῦ Ἰμβριακοῦ Ἰδιώματος, τοῦ Διδάκτορα Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κου Ξενοφώντα Τζαβάρα, τὴν Τετάρτη 23 Ὀκτωβρίου 2013 στὴν αἴθουσα «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» τοῦ Ἑλληνοβρετανικοῦ Κολλεγίου.

 

Στὴν συνέχεια, ὁ κ. Καρκανιᾶς ἔδωσε τὸν λόγο στοὺς ἐπίσημους ὁμιλητὲς τῆς ἐκδήλωσης, τὸν Καθηγητὴ Γλωσσολογίας τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν κ. Χρ. Χαραλαμπάκη καὶ τὴν Καθηγήτρια Γλωσσολογίας τοῦ Τμήματος Τουρκικῶν Σπουδῶν καὶ Σύγχρονων Ἀσιατικῶν Σπουδῶν κ. Ἑλ. Σελλᾶ. Συγκεκριμένα, ὁ κ. Χαραλαμπάκης, ἀφοῦ ἐπαίνεσε τὸν κ. Τζαβάρα γιὰ τὸ Λεξικὸ-πρότυπο, ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε, ποὺ παρέδωσε στὴν ἰμβριακὴ ἀλλὰ καὶ γενικότερα τὴν εὐρύτερη ἐπιστημονικὴ κοινότητα, μίλησε γιὰ τὸ ἐπίπονο καὶ χρονοβόρο ἔργο ἑνὸς Λεξικογράφου καὶ τὰ πολύπλευρα προβλήματα ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει ἐνῶ ἐξέφρασε τὴν εὐχὴ νὰ ὑπάρξουν στὸ μέλλον καὶ ἄλλα ἀντίστοιχα ἰδιωματικὰ λεξικὰ προκειμένου νὰ διευκολυνθεῖ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἱστορικοῦ Λεξικοῦ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἐνῶ προέτρεψε τὸν κ. Τζαβάρα νὰ συνεχίσει τὴν ἐνασχόλησή του μὲ τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τῆς Ἴμβρου προκειμένου νὰ ἀναδείξει διὰ παντὸς τὸ σύνολο τοῦ γλωσσικοῦ της πλούτου.


Ἀκολούθως, ἡ κ. Σελλᾶ ἐξῆρε τὴν μεθοδικότητα ποὺ διακρίνει τὸ Λεξικὸ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα ἐνῶ ἔδωσε ἔμφαση στὸν τρόπο συλλογῆς τοῦ λεξικογραφικοῦ ὑλικοῦ ἐπαινώντας τὴν ὑποδειγματικὴ ἀξιοποίηση ἐκ μέρους τοῦ συγγραφέα τόσο τῶν προφορικῶν καταγραφῶν ἡλικιωμένων Ἰμβρίων ποὺ εἶχε στὴν διάθεσή του ὅσο καὶ τὴν ἐξαντλητικὴ ἀποδελτίωση κάθε σχετικοῦ ἐντύπου ποὺ πραγματοποίησε. Τέλος, ἐπεσήμανε ὅτι τὸ Ἰμβριακὸ Ἰδίωμα ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν ἰδιωμάτων ποὺ τελοῦν ὑπὸ ἐξαφάνιση προτρέποντας συγχρόνως τὸν Σύλλογο Ἰμβρίων νὰ μεριμνήσει ὥστε, παράλληλα μὲ τὶς δραστηριότητες ποὺ ἀναπτύσσει, νὰ ὀργανώσει μαθήματα τοῦ ἰδιώματος τῆς Ἴμβρου ἀξιοποιώντας τὸ παρὸν Λεξικό.


Τέλος, τὸν λόγο ἔλαβε ὁ κ. Τζαβάρας ὁ ὁποῖος ἐμφανῶς συγκινημένος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τοὺς ὁμιλητὲς γιὰ τὶς ἰδιαίτερα κολακευτικὲς καὶ τιμητικὲς ἀπέναντι στὸ πρόσωπό του καὶ στὸ ἔργο του ἀναφορές, ἔκανε μία σύντομη παρουσίαση τοῦ περιεχομένου τοῦ Λεξικοῦ ἀναφέροντας πλῆθος παραδειγμάτων.


Τὴν ἰδιαίτερα ἐπιτυχημένη καὶ ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ κ. Καρκανιᾶς, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὰ πολλαπλὰ ὀφέλη ποὺ μπορεῖ νὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν ὑποστήριξη τῆς μελέτης ἀλλὰ καὶ τῆς διάδοσης κάθε πτυχῆς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.

 

Τὸ Λεξικὸ τοῦ Ἰμβριακοῦ Ἰδιώματος διατίθεται ἀπὸ τὸν Σύλλογο Ἰμβρίων (λ. Βενιζέλου 80, Ν. Σμύρνη, τηλ. 210.9345096, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ἐνῶ πληροφορίες γιὰ τὸ Λεξικὸ μπορεῖτε νὰ βρεῖτε στὴν ἀντίστοιχη στοσελίδα https://www.facebook.com/imvriako.lexico?ref=tn_tnm.

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT