ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 21.12.2013

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ :


19.00 -19.15 : Βασίλειος Σηφακάκης, Β΄ Ἀντιπρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ.

                        Βασίλειος Φίλιας, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς

                        Κληρονομιᾶς.

                        Βασιλικὴ Καβάγια, Διευθύντρια τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας
                        Ἀλέξανδρος» : Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ σὲ Ξένους - Μία ἀπὸ τὶς
                        δραστηριότητες τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος».

ΟΜΙΛΗΤΕΣ :

 

19.15 - 19. 27 : Ἀναστάσιος Στέφος δ.φ., Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης
                         Φιλολόγων, μὲ θέμα : «Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραμματεία

                         (πρωτότυπο καὶ μετάφραση) στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση».

19.27 - 19.39 : Δρ Χοσὲ Λουὶς Ναβάρο, Κλασικὸς Φιλόλογος, Πρόεδρος τῆς
                         Euroclassica, μὲ θέμα : «Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ἀρχαῖο

                         Δράμα στὰ σχολεῖα τῆς Ἱσπανίας».

19.39 - 19.51 : Εὐφημία Ἀττανάση, Φιλόλογος στὸ Ἑνιαῖο Σχολεῖο τοῦ «Muro
                         Leccese - Palmariggi» τῆς Ἰταλίας, μὲ
                         θέμα : «Ποιά ἡ σημασία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν».

19.51 - 20:03 : Ναταλία Μορελεόν, Καθηγήτρια στὸ Ἐθνικὸ Αὐτόνομο

                         Πανεπιστήμιο τοῦ Μεξικοῦ, μὲ θέμα : «Ἡ Διδασκαλία τῶν

                         Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὸ Μεξικό».

20.03 - 20.15 : Εὐθυμία Γεωργίου, Καθηγήτρια τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας
                         Ἀλέξανδρος», μὲ θέμα : «Διδάσκουμε Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ σὲ Ξένους
                         ἀλλὰ καὶ Νέα μὲ βάση τὰ Ἀρχαῖα».

20.15 - 20.27 : Ἀριστέα Τόλια, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Γενικὴ
                        Γραμματέας τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς, μὲ θέμα :
                        «Γιατί ΝΑΙ στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά;».

20.27- 21.00 : Ἐρωτήσεις – Ἀπαντήσεις

 

Συντονιστὴς τῆς ἐκδηλώσεως θὰ εἶναι ὁ Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς, Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ καὶ τοῦ Ἑλληνοβρετανικοῦ Κολλεγίου.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT