ΟΜΙΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΣΟΥΝΚΟ

 

Κυρίες καὶ κύριοι,
Ἀγαπητοὶ καλεσμένοι μας,

 

sounkoΣᾶς εὐχαριστῶ ἐκ μέρους τῆς πρεσβείας τῆς Δημοκρατίας τῆς Κροατίας ποὺ μᾶς τιμήσατε ἀπόψε μὲ τὴν παρουσία σας. Εἶμαι πολὺ χαρούμενος ποὺ παρουσιάζουμε τὸ Ἑλληνοκροατικὸ λεξικὸ τῆς καθηγήτριας Koraljka Crnkovic, μίας ἐξαιρετικῆς φιλολόγου καὶ καλῆς μας φίλης.


Ἡ παράδοση τῶν Ἑλληνικῶν Σπουδῶν στὴν Κροατία εἶναι μακροχρόνια. Στὸ παρελθόν, οἱ ἑλληνικὲς σπουδὲς στὴν Κροατία ἦταν περιορισμένες κυρίως στὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Λογοτεχνία. Τὸ Ἑλληνοκροατικὸ Λεξικὸ τῆς κυρίας Crnkovic εἶναι μία καινοτομία. Πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο λεξικὸ γιὰ τὴν Νέα Ἑλληνικὴ Γλῶσσα στὴν Κροατία καὶ θέλω νὰ εὐχαριστήσω τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἰδιαίτερα τὸν Πρόεδρο κύριο Κωνσταντῖνο Καρκανιᾶ καὶ τὸν Γενικὸ Γραμματέα κύριο Γεώργιο Παυλάκο ποὺ δέχτηκαν νὰ φιλοξενήσουν αὐτὴν τὴν ἐκδήλωση.


Γιὰ τὸ ἴδιο το λεξικὸ θὰ μιλήσουν ἐκλεκτοὶ ὁμιλητὲς καὶ γλωσσολόγοι. Ἐγὼ μπορῶ νὰ προσθέσω ὅτι ἡ ἀποψινή μας ἐκδήλωση σχετίζεται ἀπολύτως μὲ τὴν ἀποστολὴ τῆς Πρεσβείας τῆς Κροατίας καὶ τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Ὁ κοινός μας σκοπὸς εἶναι νὰ γεφυρωθοῦν οἱ γλωσσικές μας διαφορές. Ὡς ἀποτέλεσμα, ἡ Κροατία θὰ γνωρίσει καλύτερα τὸν σύγχρονο Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ καὶ ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Κροατία. Βασικὴ προϋπόθεση εἶναι ἡ ὕπαρξη λεξικοῦ. Μὲ τὴν ἔκδοση αὐτὴ καλύπτεται ἕνα μεγάλο κενό, πρὸς ὄφελος ὅλων μας.


Ἐπιτρέψτε μου νὰ πῶ καὶ λίγα λόγια στὴν Κροατικὴ Γλῶσσα :


Dame i gospodo, dragi prijatelji, građanke i građani Republike Hrvatske u Grčkoj, Hrvatska i Grčka dvije su prijateljske zemlje koje odlično surađuju na političkoj i na međuljudskoj ravni. Bliskost dvaju naroda , te duboke povijesne i kulturne veze među njima dobro su vam poznate i o njima ne moram podrobnije govoriti. Utoliko više začuđuje što do danas nije postojao novogrčko-hrvatski rječnik. Osobito mi je drago što se ispunjavanja te praznine poduhvatila profesorica Koraljka Crnković koja je najveći dio svoje akademske i stručne aktivnosti posvetila grčkom jeziku. Kao što je rečeno na predstavljanju rječnika na Interliberu u Zagrebu koncem prošle godine, njezin rad koji danas predstavljamo i u Ateni, možemo smatrati prekretnicom na području grčke filologije u Hrvatskoj.


Vjerujem da će našoj ovdašnjoj zajednici novogrčko-hrvatski rječnik biti koristan priručnik u svakodnevnom životu. Pozivam vas da svoje prijatelje i znance, Hrvate i Grke, upoznate s njegovim objavljivanjem, koje je za sve nas važan događaj. Najljepše vam zahvaljujem na potpori koju iskazujete svojom nazočnošću na večerašnjoj prezentaciji.


Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT