ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΪΜΑΚΗ

 

kaimaki

Ἡ Φωτεινὴ Καϊμάκη γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα καὶ σπούδασε στὴν Φιλοσοφικὴ σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀθήνας κλασσικὴ φιλολογία καὶ ἱστορία. Δίδαξε στὴν δημόσια μέση ἐκπαίδευση καὶ τὰ τελευταῖα 23 χρόνια ἀσχολεῖται μὲ πάθος μὲ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ τῆς Κάτω Ἰταλίας. Ἡ ἔρευνά της στὴν Καλαβρία καὶ στὸ Σαλέντο (Ἀπουλία) εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἔκδοση τοῦ τόμου «ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΚΑΛΑΒΡΙΑ» (Ἐκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ 2003, 400 σελίδες μὲ 340 φωτογραφίες καὶ 90 ποιήματα ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὴν Καλαβρία) καὶ τοῦ τόμου «Ἡ Ἑλλάδα τοῦ Σαλέντο» (Ἐκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ 2008, 600 σελίδες μὲ 800 φωτογραφίες ντοκουμέντα).


Ἡ συγγραφέας ἔχει κάνει πολλὲς διαλέξεις σὲ μουσεῖα τῆς Ἑλλάδας καὶ χώρους τέχνης καὶ πολιτισμοῦ, ἐνῶ δημιούργησε καὶ ἕνα μουσικὸ συγκρότημα ἀπὸ μαθητές της, τὸ ὁποῖο ἔδωσε συναυλίες μὲ τραγούδια στὴν γλῶσσα γκρίκα τῆς Ἀπουλίας καὶ τῆς Καλαβρίας.


Ἔχει λάβει μέρος μὲ εἰσηγήσεις της σὲ δύο διεθνῆ συνέδρια στὴν Κάτω Ἰταλία, στὸ Lecce τὸ 2000 μὲ θέμα «Ἀθήνα 1896: Ἡ διάλεξη τοῦ Vito Palumbo καὶ οἱ κίνδυνοι γιὰ τὸν ἑλληνόφωνο πολιτισμὸ» καὶ στὸ Κοριλιάνο τὸ 2005 μὲ θέμα «Τὰ ἑλληνικὰ ἐπώνυμα στὸ Σαλέντο».


Τὸ 2016 ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν Περιφερειακὴ Διεύθυνση Ἐκπαίδευσης τῆς Ἀπουλίας ἕνα βιβλίο στὴν Ἑλληνικὴ καὶ Ἰταλικὴ γλῶσσα γιὰ τὰ σχολεῖα τῆς «Grecia Salentina» μὲ τίτλο «Ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Σαλεντινὴ Ἑλλάδα ἀνάμεσα σὲ παρελθὸν καὶ παρὸν», στὸ ὁποῖο κλήθηκε ἡ Φωτεινὴ Καϊμάκη καὶ ἔγραψε ἕνα κεφάλαιο μὲ τίτλο «Ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὴν Σαλεντινὴ Ἑλλάδα».


Τὸ 2007 ἐκδόθηκε ἡ συλλογὴ 50 ποιημάτων της μὲ τὸν τίτλο «Σαλευθήτω ἡ γλῶσσα» ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «τυπωθήτω» (Gutenberg).


Τὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο φιλοξένησε στὸ κτίριο Δουκίσσης Πλακεντίας τὸ 2012-13 γιὰ τέσσερις μῆνες τὴν ἔκθεσή της μὲ θέμα «Τὸ βυζαντινὸ Σαλέντο μὲ τὸν φακὸ τῆς Φωτεινῆς Καϊμάκη».


Εἶναι μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Φωτογραφικῆς Ἑταιρείας μὲ πανελλήνιες καὶ διεθνεῖς διακρίσεις.

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT