ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015

hmerologio 2015Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ «Σύνδεσμος τῶν Φίλων τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγήτριας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2015 μὲ θέμα «Γάμος, Δομὲς καὶ Θεσμοὶ στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα».


Ἡ ἐργασία ἀναφέρεται σ' ὅλα τὰ στοιχεῖα καὶ τὶς πληροφορίες ποὺ θὰ ἤθελε νὰ ἔχει κάποιος σήμερα γιὰ τὸν θεσμὸ τοῦ Γάμου, τοὺς σχετικοὺς νόμους ποὺ ἴσχυαν, τὶς ἰδιομορφίες ποὺ ὑπῆρχαν κυρίως ἀνάμεσα στὶς δύο μεγάλες πόλεις τῆς ἀρχαιότητος, τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Σπάρτη, τὴν προῖκα, τὴν ἀπιστία, τὸ διαζύγιο, τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο εἶχε σχέση μὲ τὸν γάμο. Δὲν εἶναι μία ἁπλὴ καταγραφὴ τελετῶν καὶ ἐκδηλώσεων, ἀλλὰ μία σύντομη μελέτη ἐνημέρωσης πάνω σ' αὐτὸν τὸν πιὸ σημαντικὸ θεσμὸ τῆς συγκρότησης τῆς κοινωνίας.


Στὸν πρόλογο διευκρινίζεται ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς ἐργασίας αὐτῆς εἶναι νὰ καταδείξει τὴν συνέχεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, γι' αὐτὸ καὶ τὰ θέματα τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν ποὺ ἐκδίδονται τὰ τελευταία δεκατέσσερα χρόνια ἔχουν σχέση μὲ τὸν Ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ καὶ τὸ σήμερα.


Ἐκτὸς ἀπ' αὐτὸ σημειώνεται ἐπίσης, ὅτι οἱ εἰσπράξεις ἀπὸ τὴν πώληση τοῦ ἡμερολογίου, ποὺ ἐκδόθηκε μὲ δαπάνες τοῦ «Συνδέσμου οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» καὶ τῶν ἐκδόσεων «ΨΥΧΟΓΙΟΣ» θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἐλληνοπαίδων, στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοῦ Μοναστηρίου τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Βορείου Πόντου.


Πρόκειται γιὰ συλλεκτικὸ κομμάτι καὶ ὄχι γιὰ ἕνα ἡμερολόγιο τοίχου.


Σᾶς παρακαλοῦμε ἐνισχύστε οἰκονομικὰ αὐτὴ τὴν προσπάθεια.
 
ΤΙΜΗ: 10 εὐρὼ
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ : 210 7718077

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT