ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 20.12.2014

 

Ὁλοκληρώθηκαν μὲ ἐπιτυχία οἱ ἐργασίες τῆς Ἡμερίδας : «GREEKLISH - Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΣ;», ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον, στὴν αἴθουσα «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4-5-6» τὴν 20η Δεκεμβρίου 2014, στὸ πλαίσιο τοῦ Πολυσυνεδρίου «Money Show Athens 2014».

 

Ἡ Ἡμερίδα διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ). Τὸν συντονισμὸ τῆς ἐκδηλώσεως εἶχε ὁ κ. Β. Σηφακάκης, Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.


Στὴν Ἡμερίδα μίλησαν οἱ :


1. Βασίλειος Σηφακάκης, Φιλόλογος – Θεολόγος, Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, μὲ θέμα: Γκρίκλις : ἡ ἀποδόμηση τῆς γλώσσας. Ὁ κος Σηφακάκης ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ καὶ τόνισε ὅτι τὰ πιὸ σοβαρὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ γλῶσσα μας εἶναι ἡ χρήση πολλῶν ξενόγλωσσων λέξεων στὴν καθημερινή μας ζωή, ἡ πληθώρα τῶν ξενόγλωσσων ἐπιγραφῶν στὰ καταστήματα καὶ τὶς ἐπιχειρήσεις καθὼς καὶ ἡ χρήση τοῦ λατινικοῦ ἀλφαβήτου. Παράλληλα ἀναγνώρισε τὴν ἀνάγκη ἐκμάθησης τῆς ἀγγλικῆς τονίζοντας ὅμως τὴν ἀναγκαιότητα ἐκμάθησης πρωτίστως τῆς μητρικῆς μας γλώσσας.

 

2. Κωνσταντῖνος Βαλεοντῆς, Φυσικός - Ἠλεκτρονικός, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ὁρολογίας, (ΕΛ.ΕΤ.Ο), μὲ θέμα: Ἡ λατινογράφηση τῆς Νέας Ἑλληνικῆς (κείμενο καὶ παρουσίαση).
Ἡ διάρθρωση τῆς ὁμιλίας του εἶναι ἡ ἀκόλουθη :
A. Ἡ λέξη καὶ ἡ αἰσθητική τους.
B. Σὲ ποιές περιπτώσεις καὶ γιὰ ποιούς λόγους λατινογραφεῒται ἡ Ἑλληνική.
Γ. Αἰσθητικὴ ἀλλοίωση καὶ ἀδιαφάνεια.
Δ. Ὀρθρογραφία: ἐχθρὸς ἢ σύμμαχος.


3. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Καθηγητὴς Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: Γκρίκλις: Θέσεις καὶ ἀντιθέσεις. Ὁ κος Χαραλαμπάκης τόνισε ὅτι ἡ (φωνητική, γραμματικὴ) πολυπλοκότητα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὁδηγεῖ στὴν σημασιολογικὴ ἔνδεια. Ἡ ἐξέλιξη τῆς γλώσσας δὲν καταργεῖ τὴν ἱστορικὴ ὀρθογραφία, ἐνῶ διαμορφώνεται μία τάση συμφιλίωσης. Ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε ἡ Γλῶσσα, ἡ ἰδεολογία καὶ ἡ ἑλληνικὴ ταυτότητα εἶναι ἀλληλένδετες ἔννοιες. Τέλος, ἐπεσήμανε τὴν ἀνάγκη σχεδιασμοῦ μιᾶς ἑνιαίας γλωσσικῆς καὶ ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς.


Στὸ τέλος τῶν ὁμιλιῶν ὁ κ. Β. Σηφακάκης συνόψισε τὶς ἀπαντήσεις τῶν ὁμιλητῶν στὸ ἐρώτημα τῆς ἡμερίδας καὶ ἡ ἀπάντηση ἦταν ὅτι δὲν ὑπάρχει κίνδυνος λατινογράφησης τῆς Ἑλληνικῆς.


Ὁλόκληρη ἡ ὁμιλία τῆς Ἡμερίδας καὶ ἡ συνέντευξη ποὺ δόθηκε μετ τὸ πέρας τς κδηλώσεως ἔχουν ἀναρτηθεῖ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας www.odeg.gr στὸν παρακάτω σύνδεσμο:


«Γκρίκλις (Greeklish) – Ἡ Ἀχίλλειος πτέρνα τῆς γλώσσας μας;»


(https://www.youtube.com/watch?v=9qkHaxvTWi4&feature=youtu.be).

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT