ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΕΓ ΕΤΟΥΣ 2014

 

Ἀγαπητὰ Μέλη,

 

Κατ’ ἀρχὴν θέλω νὰ εὐχαριστήσω ὅλα τὰ Μέλη τοῦ Δ. Σ. μας καὶ ἰδιαιτέρως τὸν Πρόεδρο τοῦ ΟΔΕΓ κον Βασίλειο Σηφακάκη καὶ τὴν Ἀντιπρόεδρο τοῦ ΟΔΕΓ καν Εὐστρατία Ἀγαπίδου γιὰ τὴν προσφορά τους στὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ μας, τὴν ταμία τοῦ ΟΔΕΓ καν Ἰωάννα Κατσίνα γιὰ τὴν ἐνασχόλησή της μὲ τὴν ὀργάνωση τοῦ ταμείου μας, τὸν Ἀντιπρόεδρο τοῦ ΟΔΕΓ, κον Χρῆστο Τσουτσουλόπουλο γιὰ τὴν συλλογὴ συνδρομῶν καὶ δώρων γιὰ τὴν πίτα μας, τὴν Εἰδικὴ Γραμματέα καν Ἀντωνία Τρουμπούκη γιὰ τὴν ἐποικοδομητικὴ προσφορά της καὶ τὸ Μὲλος τοῦ Δ.Σ. καν Ἰουλία Σκλατινιώτη γιὰ τὴν βοήθειά της στὴν ἐνημέρωση τῶν Μελῶν τοῦ ΟΔΕΓ, τὰ Μέλη τῆς Ε.Ε. κον Στέφανο Παπακώστα, κον Φώτιο Γιαννακόπουλο καὶ κον Παναγιώτη Κούσπαρη γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ ταμείου μας καὶ τὸ Μέλος τοῦ ΟΔΕΓ ἐκτὸς Δ.Σ. καν Σούλα Σαλαπάτα γιὰ τὴν προθυμία της καὶ τὴν πολύτιμη βοήθειά της ὅποτε τῆς ἔχει ζητηθεῖ.


Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 2014 πραγματοποιήσαμε τὰ παρακάτω :

 

1. Τὴν σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», τεύχη 94-95 καὶ 96-97 (σελίδες 282), τὸ ὁποῖον ἀναρτήθηκε στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr.


2. Τὴν ἀνανέωση τῆς ἠλεκτρονικῆς μας ἱστοσελίδας, μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καθὼς καὶ ἡ σύνταξη καὶ προβολὴ τοῦ περιοδικοῦ μας στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr, πραγματοποιεῖται ἀπὸ τὴν γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ, Χριστίνα Τεμπέλη, μὲ μεγάλη προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια καὶ τὴν εὐχαριστῶ πολύ.

 

3. Τὴν διοργάνωση ἐκδηλώσεως γιὰ τὴν κοπὴ τῆς πίτας τοῦ Νέου Ἔτους, τὴν 25η Ἰανουαρίου 2014, ἡμέρα Σάββατο στὸ ξενοδοχεῖο «ΑΜΑΛΙΑ» μὲ συμμετοχὴ 180 μελῶν καὶ φίλων μας.


4. Τὴν Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 ἔγινε στὴν Στοὰ τοῦ Βιβλίου ἡ «Παρουσίαση τοῦ 1ου Ἑλληνοκροατικοῦ Λεξικοῦ» μὲ συνεργασία τοῦ ΟΔΕΓ καὶ τῆς Πρεσβείας τῆς Δημοκρατίας τῆς Κροατίας στὴν Ἑλλάδα. Ὁμιλητὲς στὴν παρουσίαση ἦταν οἱ κ.κ. : Παναγιώτης Ἀσημόπουλος, Φιλόλογος καὶ Καθηγητὴς τῆς Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Καθηγητὴς Γλωσσολογίας τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν καὶ Koraljka Crnkovic, Συγγραφέας τοῦ Λεξικοῦ.


5. Τὴν Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 καὶ ὥρα 18.00, πραγματοποιήθηκε ἡ Γεν. Τακτικὴ Συνέλευση τοῦ Ὀργανισμοῦ μας.


6. Τὴν Τετάρτη 9 Ἀπριλίου 2014, ἔγινε ἀνακατανομὴ τῶν ἁρμοδιοτήτων τῶν Μελῶν τοῦ Δ.Σ. μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ Προέδρου Κων/νου Καρκανιᾶ. Στὸ νέο Δ.Σ. ποὺ συγκροτήθηκε καθήκοντα Προέδρου τοῦ ΟΔΕΓ ἀνέλαβε ὁ κ. Βασ. Σηφακάκης καὶ καθήκοντα Β΄ Ἀντιπροέδρου ὁ κ. Χρ. Τσουτσουλόπουλος.


7. Ἡ Ἑταιρεία «LexiGram», παρακολουθώντας τὶς ἐπὶ δεκαετίες δραστηριότητες καὶ τὴν κοινωνικὴ προσφορὰ τοῦ Ὀργανισμοῦ μας, πρότεινε ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2014 νὰ συνεργαστοῦμε προσφέροντας τὸ Πρόγραμμα : Διδακτικὴ ἀλληλεγγύη (Κοινωνικὸ Φροντιστήριο – Ὁ Δάσκαλος στὸ σπίτι σας). Τὸ Πρόγραμμα αὐτὸ ἀποτελεῖ μία προέκταση τῆς ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας ποὺ παρέχουν οἱ δῆμοι καὶ τὸ ὁποῖο θὰ ὑλοποιεῖται μέσω Διαδικτύου (ἀπὸ τοὺς ἱστοτόπους τῶν δήμων) χρησιμοποιώντας ὡς πλατφόρμα τὰ λεξικὰ καὶ τὰ λογισμικά της. Ὁ ΟΔΕΓ διαθέτει τὰ γραφεῖα του, τὸν ὑλικοτεχνικὸ ἐξοπλισμὸ καὶ τὴν γραμματειακὴ ὑποστήριξη γιὰ τὸ κοινωφελὲς αὐτὸ πρόγραμμα.


8. Κατά τὶς σχολικὲς καὶ πανελληνιες ἐξετάσεις τοῦ Μαΐου - Ἰούνιου 2014, ὁ Ὀργανισμός μας σὲ συνεργασία μὲ τὴν Lexigram προσέφεραν δωρεὰν στοὺς μαθητὲς τῶν τριῶν τάξεων Γυμνασίου καὶ Λυκείου ἕνα λογισμικὸ γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνική, γιὰ νὰ ἐλέγξουν τὶς γνώσεις τους καὶ νὰ συμπληρώσουν τὰ κενά τους.


9. Τὴν Τρίτη 27 Μαΐου 2014, ὁ ΟΔΕΓ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Lexigram συμμετεῖχε στὸ Ἐτήσιο Συνέδριο Ἑταιρικῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης «Γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο», στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον. 


10. Τὴν Τρίτη 24 Ἰουνίου 2014, ὁ ΟΔΕΓ βράβευσε στὴν βιβλιοθήκη «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ» τὴν μαθήτρια Ana Cristina Ramirez Dominguez, ἡ ὁποία πρώτευσε στὸν διαγωνισμὸ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, ποὺ διοργανώθηκε φέτος μόνο στὸ Μεξικό. Τὴν ἰδέα τοῦ Διαγωνισμοῦ εἶχε τὸ Μέλος τοῦ ΟΔΕΓ, κος Γεώργιος Δολιανίτης, ὁ ὁποῖος σὲ ἐκδήλωση τοῦ ΟΔΕΓ στὸ Χίλτον τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2013, εἶχε παρακολούθηση τὴν ὁμιλία τῆς καθηγήτριας τοῦ Ἐθνικοῦ Αὐτόνομου Πανεπιστήμιου τοῦ Μεξικοῦ Ναταλίας Μορελεόν, μὲ θέμα : «Ἡ Διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὸ Μεξικό». Ὁ κος Γεώργιος Δολιανίτης ἀνέλαβε τὰ ἔξοδα ταξιδίου-φιλοξενίας τῆς μαθήτριας καὶ τῆς Καθηγήτριάς της Sara Morales Flores.


11. Τὴν Παρασκευή 17 Ὀκτωβρίου 2014 ὁ ΟΔΕΓ ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸν Ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν. Παράλληλα, δημιούργησε διαδικτυακὴ ὁμάδα στὸ Facebook μὲ τὸν τίτλο «Ὑποστηρίζουμε τὶς Ἑλληνικὲς Ἐπιγραφὲς» ποὺ ἀριθμεῖ περισσότερα ἀπὸ 5.000 Μέλη.


12. Ἀπὸ τὸν Νοέμβριο ἕως τὸν Δεκέμβριου τοῦ 2014 διανεμήθηκε τὸ Ἡμερολόγιο 2015 μὲ θέμα «Γάμος, Δομὲς καὶ Θεσμοὶ στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα» ποὺ ἐπιμελήθηκε ὅπως καὶ κάθε χρόνο ἡ κα Ἀσπασία Σχοινά. Μέρος τῶν ἐσόδων δόθηκαν στὴν Κιβωτὸ τῆς Δόμνας Βιζβίζη.


13. Τὸ Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014, στὸ Ξενοδοχεῖο Χίλτον, διοργανώθηκε ἡμερίδα μὲ θέμα : «GREEKLISH - Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΣ;». Ὁμιλητὲς ἦσαν οἱ κ.κ. : Βασίλειος Σηφακάκης, Φιλόλογος – Θεολόγος, Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, μὲ θέμα : «Γκρίκλις : ἡ ἀποδόμηση τῆς γλώσσας», Κωνσταντῖνος Βαλεοντῆς, Φυσικός - Ἠλεκτρονικός, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ὁρολογίας, (ΕΛ.ΕΤ.Ο), μὲ θέμα : «Ἡ λατινογράφηση τῆς Νέας Ἑλληνικῆς» (κείμενο καὶ παρουσίαση) καὶ Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Καθηγητὴς Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα : «Γκρίκλις : Θέσεις καὶ ἀντιθέσεις».


14. Τὴν Κυριακὴ 21 Δεκεμβρίου 2014, στὸ Ξενοδοχεῖο Χίλτον, διοργανώθηκε, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Lexigram, Ἡμερίδα μὲ θέμα : «Τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ὡς ἐργαλεῖο ἐκμάθησης τῆς σημερινῆς μας Γλώσσας». Παρουσίαση Διαδραστικοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὑλικοῦ.


15. Ἤδη ἄρχισε ὁ προγραμματισμὸς :


α) γιὰ τὴν συμμετοχὴ τοῦ ΟΔΕΓ στὴν διοργάνωση τοῦ 10ο Συνέδριου, τῆς ΕΛΕΤΟ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2015 στὴν Ἀθήνα καὶ
β) γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὴν διοργάνωση τοῦ 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, τὸ ὁποῖον θὰ διεξαχθεῖ στὸ Πανεπιστήμιο Πατρῶν μὲ τίτλο «Ἀναβίωση τῆς Κλασικῆς Ὀλυμπιάδας», στὸ τέλος Μαΐου τοῦ 2015.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT