ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK : ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

 

fb


Θὰ θέλαμε νὰ σᾶς εὐχαριστήσουμε θερμὰ γιὰ τὴν συγκινητικὴ ἀνταπόκρισή σας στὴν προσπάθειά μας γιὰ τὴν διατήρηση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μέσω τοῦ Διαγωνισμοῦ ποὺ διεξάγεται στὸ Facebook, στν ὁμάδα «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ».

 
Μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαίτερα τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ ἄλλοι φίλοι τοῦ Συλλόγου μας θέλησαν νὰ ἐνισχύσουν τὸν Διαγωνισμό μας μὲ δῶρα.


Σᾶς παραθέτουμε τὴν ἀλληλογραφία ποὺ εἴχαμε μαζί τους καὶ τὰ δῶρα ποὺ σᾶς χαρίζουν.

 

1) Ἡ Ἑταιρεία «ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΑ» τοῦ κου Παναγιώτη Κούσπαρη ...


Ἀξιότιμοι κύριοι,


παρακολουθώντας ἐδῶ καὶ χρόνια τὸν ἀγῶνα σας γιὰ τὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ διαβάζοντας τώρα τὴν νέα σας προσπάθεια γιὰ τὴν στήριξη τῶν Ἑλληνικῶν Ἐπιχειρήσεων ποὺ προβάλλονται μὲ Ἑλληνικὲς Ἐπωνυμίες, ἀποφασίσαμε νὰ τὴν στηρίξουμε μὲ μερικὰ δωράκια. Ἔχετε τὴν εὐχέρεια νὰ τὰ διαχειριστεῖτε ὅπως ἐσεῖς νομίζετε.
Σᾶς προσφέρουμε : 1 παιδικὸ πατίνι, 2 ρακέτες ἐπιτραπέζιας ἀντισφαίρισης (πὶνγκ-πὸνγκ) + 6 μπαλάκια + δίχτυ (γιὰ πὶνγκ-πὸνγκ), 1 μπάλα ποδοσφαίρου + ἀντλία ἀέρος, 1 μπάλα καλαθοσφαίρισης + ἀντλία ἀέρος, ἕνα ἐλατήριο ἐκγύμνασης χεριῶν καὶ 1 σκουφάκι κολυμβητηρίου + γυαλιὰ κολύμβησης. 


Μὲ ἐκτίμηση
Ἑταιρεία «ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΑ» - Παναγιώτης Κούσπαρης - Εἴδη Ἀθλήσεως καὶ Παιχνίδια - http://www.promitheytis.gr/index.php

option=com_zoo&task=item&item_id=48&Itemid=28 .
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Ἀξιότιμοι κύριοι, ἀγαπητὲ κύριε Κούσπαρη,


Μᾶς συγκινεῖ ἡ εὐαισθησία σας γιὰ τὴν Ἑλληνική μας Γλῶσσα, καὶ τὸ ἐνδιαφέρον σας γιὰ τὸν Διαγωνισμό μας.
Σᾶς ἐκφράζουμε τὶς εἰλικρινεῖς καὶ θερμὲς εὐχαριστίες τῶν Μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ μας Συμβουλίου.
Τὰ δῶρα σας θὰ μοιρασθοῦν σύμφωνα μὲ τὴν νέα κατάσταση δώρων, ὅπως ἔχει ἀναρτηθεῖ παρακάτω.

 

Μὲ ἐκτίμηση
Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ ΟΔΕΓ


 
2) Η  Ἑταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (ΕΛΜΗSYSTEMS)...


Ἀξιότιμοι κύριοι,


ἡ Ἑταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (ΕΛΜΗSYSTEMS) στηρίζει τὴν ἀξιόλογη προσπάθειά σας προσφέροντας μία ἠλεκτρονικὴ ἀτζέντα καὶ ἕνα ρολόι χειρὸς μάρκας "CASIO" γιὰ νὰ τὰ διαθέσετε ὅπως ἐσεῖς ἐπιθυμεῖτε.


Μὲ ἐκτίμηση γιὰ τὴν πρωτοβουλία σας
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (ΕΛΜΗSYSTEMS) - http://www.elmisystems.gr/
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Ἀξιότιμοι κύριοι,


σᾶς εὐχαριστοῦμε πολὺ γιὰ τὴν εὐγενική σας χορηγία.
Τὸ ρολόι θὰ κληρωθεῖ μεταξὺ ὅσων ἔχουν προσκαλέσει πάνω ἀπὸ 150 Μέλη, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους.

 

Μὲ ἐκτίμηση
Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ ΟΔΕΓ
 
3. Ἡ Ἑταιρεία «Αμυ» ... 


Ἀγαπητοί φίλοι τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ),
πρωτοβουλίες, ὅπως ἡ δική σας, χρειάζεται τὴν ὑποστήριξη ὅλων μας.
Ἡ Ἑταιρεία μας «Αμυ» προσφέρει ἕνα ζευγάρι ἠχεῖα Η/Υ μάρκας "SPEEDLINK".


Σᾶς εὐχόμαστε καλὴ ἐπιτυχία
«Αμυ» - http://www.amy.gr/
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Ἀξιότιμοι κύριοι, ἀγαπητὲ κύριε Χαλκίδη,


σᾶς εὐχαριστοῦμε πολὺ γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον σας καὶ γιὰ τὴν στήριξη τοῦ Διαγωνισμοῦ μας.
Ἡ προσφορά σας θὰ μοιρασθεῖ σύμφωνα μὲ τὴν νέα κατάσταση δώρωνὅπως ἔχει ἀναρτηθεῖ παρακάτω.


 Μὲ ἐκτίμηση
Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ ΟΔΕΓ


4) ὁ  κος  Μιχαὴλ Στρατουδάκης...
Κύριοι,
σᾶς γνωρίζω, ὅτι διαθέτω ἀπὸ τὰ βιβλία μου, τὰ δύο ἀναφερόμενα στὴν Γλῶσσαν, ἤτοι : 1) Τὸ Λαογραφικὸν  Λεξικὸν Ἀμοργοῦ καὶ  2) Νυφοβία σὲ ἕναν ποὺ θὰ προτείνει 60 ἄτομα. Πρόκειται γιὰ μίαν μόνον σειρὰν καὶ ἂν ὑπάρχουν περισσότεροι ἂς γίνει κλήρωση. Ἂν ἡ πρόταση γίνεται δεκτὴ ἐνημερώσατέ με γιὰ τὰ περαιτέρω.


Καλὴν ἐπιτυχίαν
Μιχαὴλ Στρατουδάκης

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Ἀγαπητὲ κύριε Στρατουδάκη, καλησπέρα!


Μὲ χαρὰ διαβάσαμε τὴν πρότασή σας, τὴν ὁποία καὶ ἀποδεχόμαστε.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν στήριξη τοῦ Διαγωνισμοῦ μας μὲ τὰ βιβλία σας.
Ἤδη ὑπάρχουν πολλὲς συμμετοχὲς μὲ χιλιάδες νέα Μέλη...
Θὰ ἀναρτήσουμε τὴν πρότασή σας στὸ Φ/Β μὲ τὴν διευκρίνιση ὅτι τὰ βιβλία σας θὰ κληρωθοῦν μεταξὺ ὅσων ἔχουν προσκαλέσει πάνω ἀπὸ 60 Μέλη, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους.

 

Μὲ ἐκτίμηση
Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ ΟΔΕΓ
 
5) Ἐπίσης δύο καλοὶ φίλοι τῆς ὁμάδας μας, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιθυμοῦν δημοσιότητα, προσφέρουν πρὸς κλήρωση 1 κονιὰκ «ΜΕΤΑΞΑ» 5* καὶ ἕνα κιβώτιο (6 φιάλες κρασί) «ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ- ΝΕΜΕΑΣ», τὰ ὁποῖα θὰ κληρωθοῦν μεταξὺ ὅσων μᾶς βοήθησαν προσκαλώντας νέα Μέλη στὴν Ὁμάδα.


Ἐπίσης, ὅπως ἔχουμε ἤδη ἀνακοινώσει:


Ἡ Ἑταιρεία «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΛΦΑ» προσφέρει τὸ βιβλίο «ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ», τῆς Γερμανίδας Ἱστορικοῦ Ἐλεονόρας Ζέελινγκ, σὲ ὅσους ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, εἶναι τουλάχιστον 20 καὶ τὸ βιβλίο «ΟΙ ΜΑΓΙΑ - Ο ΠΕΛΑΣΓΟΦΩΝΟΣ ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ», σὲ ὅσους ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, εἶναι τουλάχιστον 50. 


Τὰ Δῶρα τοῦ Διαγωνισμοῦ διαμορφώνονται πλέον ὡς ἑξῆς : 

 

1. Ὁ πρῶτος σὲ ἀριθμὸ ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, θὰ κερδίσει ἕναν αὐτόματο πολυτονιστὴ «Ἀκαδημαϊκὴ Ἔκδοση» τῆς Ἑταιρείας «ΜΑΤΖΕΝΤΑ» - (http://www.magenta.gr/ ).


2. Ὁ δεύτερος σὲ ἀριθμὸ ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, θὰ κερδίσει ἕναν Πολυτονικὸ Ὀρθογράφο, προσφορὰ τῆς Ἑταιρείας «Lexigram» -http://apps.lexigram.gr/ellinognosiademo/polytonikos.php.


3. Ὁ τρίτος σὲ ἀριθμὸ ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, θὰ κερδίσει ἕνα Λεξικὸ Ἀγγλικὸ-Ἑλληνικὸ-Ἀγγλικὸ «Χρυσὴ Ἔκδοση», προσφορὰ τῆς Ἑταιρείας «ΜΑΤΖΕΝΤΑ» - (http://www.magenta.gr/). 


4. Ὁ τέταρτος σὲ ἀριθμὸ ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, θὰ κερδίσει 1 παιδικὸ πατίνι, προσφορὰ τῆς Ἑταιρείας «ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΑ» - Παναγιώτης Κούσπαρης - Εἴδη Ἀθλήσεως καὶ Παιχνίδια - http://www.promitheytis.gr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=48&Itemid=28 .
 
5. Ὁ πέμπτος σὲ ἀριθμὸ ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, θὰ κερδίσει ένα ζευγάρι ἠχεῖα Η/Υ μάρκας "SPEEDLINK", προσφορὰ τῆς Ἑταιρείας «Αμυ» - http://www.amy.gr/ .
 
6. Ὁ ἕκτος σὲ ἀριθμὸ ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, θὰ κερδίσει 2 ρακέτες ἐπιτραπέζιας ἀντισφαίρισης (πὶνγκ-πὸνγκ) + 6 μπαλάκια + δίχτυ (γιὰ πὶνγκ-πὸνγκ), προσφορὰ τῆς Ἑταιρείας «ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΑ» - Παναγιώτης Κούσπαρης - Εἴδη Ἀθλήσεως καὶ Παιχνίδια - http://www.promitheytis.gr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=48&Itemid=28.
 
7. Ὁ ἕβδομος σὲ ἀριθμὸ ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, θὰ κερδίσει 1 μπάλα ποδοσφαίρου + ἀντλία ἀέρος, προσφορὰ τῆς Ἑταιρείας «ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΑ» - Παναγιώτης Κούσπαρης - Εἴδη Ἀθλήσεως καὶ Παιχνίδια - http://www.promitheytis.gr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=48&Itemid=28 .
 
8. Ὁ ὄγδοος σὲ ἀριθμὸ ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, θὰ κερδίσει 1 μπάλα καλαθοσφαίρισης + ἀντλία ἀέρος, προσφορὰ τῆς Ἑταιρείας «ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΑ» - Παναγιώτης Κούσπαρης - Εἴδη Ἀθλήσεως καὶ Παιχνίδια - http://www.promitheytis.gr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=48&Itemid=28 .
 
9. Ὁ ἔνατος σὲ ἀριθμὸ ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, θὰ κερδίσει ἕνα ἀνδρικὸ πουκάμισο, προσφορὰ τοῦ καταστήματος «ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ» -Καπόμπασης - Λεωφόρος Παπάγου 24 - Ζωγράφου.
 
10. Ὁ δέκατος σὲ ἀριθμὸ ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, θὰ κερδίσει ἕνα βαμβακερὸ ἀνδρικὸ «φούτερ», προσφορὰ τοῦ καταστήματος «Ρέκκας Παναγιώτης».
 
11. Ὁ ἑνδέκατος σὲ ἀριθμὸ ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, θὰ κερδίσει μία ἠλεκτρονικὴ ἀτζέντα, προσφορὰ τῆς Ἑταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (ΕΛΜΗSYSTEMS) - http://www.elmisystems.gr/.
 
12. Ὁ δωδέκατος σὲ ἀριθμὸ ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, θὰ κερδίσει ἕνα ἐλατήριο ἐκγύμνασης χεριῶν, προσφορὰ τῆς Ἑταιρείας «ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΑ» - Παναγιώτης Κούσπαρης - Εἴδη Ἀθλήσεως καὶ Παιχνίδια - http://www.promitheytis.gr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=48&Itemid=28 .
 
13. Ὁ δέκατος τρίτος σὲ ἀριθμὸ ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, θὰ κερδίσει 1 σκουφάκι κολυμβητηρίου + γυαλιὰ κολύμβησης, προσφορὰ τῆς Ἑταιρείας «ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΑ» - Παναγιώτης Κούσπαρης - Εἴδη Ἀθλήσεως καὶ Παιχνίδια - http://www.promitheytis.gr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=48&Itemid=28 .
 
14. Ὁ δέκατος τέταρτος σὲ ἀριθμὸ ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, θὰ κερδίσει μία κορνίζα, προσφορὰ τοῦ καταστήματος «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΘΡΑΣ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ» - Πατησίων 30 – Ἀθήνα.
 
Ἔχετε τέσσερις μέρες ἀκόμη χρόνο, ὥστε νὰ προωθήσετε τὴν ὁμάδα μας, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ πάνω ἀπὸ 8.200 μέλη, σὲ γνωστοὺς καὶ φίλους σας καὶ νὰ τοὺς προσθέσετε στὴν Ὁμάδα.

 

Στὰ ἀνωτέρω προσφερόμενα δῶρα ἔχουν προστεθεῖ:

1. Ἕνα ρολόι ρολόι χειρὸς μάρκας "CASIO", τὸ ὁποῖον θὰ κληρωθεῖ σὲ ὅσους ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, εἶναι τουλάχιστον 151. Προσφορὰ τῆς Ἑταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (ΕΛΜΗSYSTEMS) - http://www.elmisystems.gr/.

 

2. Τὸ Λαογραφικὸν  Λεξικὸν Ἀμοργοῦ καὶ τὸ βιβλίο Νυφοβία τοῦ φίλου μας, Μιχαὴλ Στρατουδάκη, τὰ ὁποῖα θὰ κληρωθοῦν σὲ ἕναν, ποὺ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, εἶναι τουλάχιστον 60.


3. Ἕνα κονιὰκ «ΜΕΤΑΞΑ» 5* καὶ ἕνα κιβώτιο (6 φιάλες κρασί) «ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ- ΝΕΜΕΑΣ», πο δύο καλοὶ φίλοι τῆς ὁμάδας μας, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιθυμοῦν δημοσιότητα, προσφέρουν πρὸς κλήρωση. Θὰ κληρωθοῦν μεταξὺ ὅσων μᾶς βοήθησαν προσκαλώντας νέα Μέλη στὴν Ὁμάδα.

 

4. Ἕναν πίνακα ζωγραφικῆς (Λάδι 50Χ60, ἄποψη ἀπὸ τὴν Λίμνη Πλαστήρα) εὐγενικὴ προσφορὰ τῆς κας Ἑλένης Γεροντοπούλου. Θὰ κληρωθεῖ μεταξὺ ὅσων μᾶς βοήθησαν προσκαλώντας νέα Μέλη στὴν Ὁμάδα.

 

Τέλος, ὅπως ἤδη ἔχουμε ἀναφέρει:


Ἡ Ἑταιρεία «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΛΦΑ» προσφέρει τὸ βιβλίο «ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ», τῆς Γερμανίδας Ἱστορικοῦ Ἐλεονόρας Ζέελινγκ, σὲ ὅσους ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, εἶναι τουλάχιστον 20 καὶ τὸ βιβλίο «ΟΙ ΜΑΓΙΑ - Ο ΠΕΛΑΣΓΟΦΩΝΟΣ ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ», σὲ ὅσους ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση ἐγγραφῆς τους, εἶναι τουλάχιστον 50. 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 1 - 15 ΜΑΪΟΥ

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT