ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ - 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

afisa paixnidiou1Στὸ πλαίσιο τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ ψυχαγωγικῶν δραστηριοτήτων του, ἀλλὰ καὶ τῆς προσπάθειάς του γιὰ διδασκαλία καὶ διάδοση τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ στὰ ἑλληνόπουλα τῆς Γενεύης, τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Τέχνης Γενεύης διοργανώνει τὸ Σάββατο 6 Ἰουνίου 2015 καὶ ὥρα 10.30 τὸ πρωὶ στὸ Μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας Γενεύης, τὸ ἐκπαιδευτικὸ παιχνίδι «Βρὲς τὴν ἑλληνικὴ λέξη»!

 


6 iouniou 1Πρόκειται γιὰ ἕνα παιχνίδι ποὺ γίνεται γιὰ πρώτη φορὰ καὶ ἀφορᾶ ὅλα τὰ παιδιὰ καὶ ἐφήβους τῆς Γενεύης καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς ἀπὸ 5 ἕως καὶ 18 ἐτῶν ποὺ μιλοῦν τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. Θέμα τοῦ παιχνιδιοῦ εἶναι ἡ εὕρεση ὅλων τῶν ζώων ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλβετία καὶ ἐκτίθενται ταριχευμένα στὸ ἰσόγειο τοῦ μεγαλύτερου μουσείου φυσικῆς ἱστορίας τῆς Ἑλβετίας καὶ τῶν ὁποίων τὸ ὄνομα ἔχει ἐτυμολογικὴ ρίζα στὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα! Κεντρικὸς χαρακτῆρας τοῦ παιχνιδιοῦ εἶναι ἡ Φιλομήλα!


Τὸ παιχνίδι θὰ χωριστεῖ σὲ δύο φάσεις: στὸ διαγωνιστικὸ καὶ στὸ ἐρευνητικὸ κομμάτι καὶ ἡ διάρκειά του δὲν θὰ ξεπερνᾶ τὴν μία ὥρα. Οἱ μόνοι ὅροι συμμετοχῆς στὸ παιχνίδι εἶναι :

1. ὅλοι οἱ παῖκτες νὰ μιλοῦν στοιχειωδῶς τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα,
2. Ν εἶναι ἀπὸ 5 ἕως 18 ἐτῶν,
3. Ν ἐγγραφοῦν δωρεὰν στὸ παιχνίδι, λίγο πρὶν αὐτὸ ξεκινήσει.


Ὅλοι οἱ ὅροι καὶ κανόνες τοῦ παιχνιδιοῦ θὰ ἀναρτηθοῦν στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Κέντρου (kentroglossatexni.com), δέκα ἡμέρες πρὶν τὸ παιχνίδι. Ἡ προετοιμασία τοῦ παιχνιδιοῦ θὰ ξεκινήσει ἀπὸ τὸ μάθημα τῆς Τετάρτης 3 Ἰουνίου, στὸ ὁποῖο ὅλοι οἱ παῖκτες (μαθητὲς καὶ μὴ τοῦ Κέντρου) καλοῦνται νὰ παρευρεθοῦν δωρεὰν γιὰ τὴν ὁλοκληρωμένη προετοιμασία τους.


Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ παιχνιδιοῦ θὰ ἐπεξεργαστοῦν ἀπὸ μαθητὲς καὶ διδάσκοντες τοῦ Κέντρου στὸ μάθημα τῆς 10ης Ἰουνίου καὶ θὰ δημοσιευτοῦν στὴν σχολικὴ ἐφημερίδα. Οἱ μὴ μαθητὲς τοῦ Κέντρου ἐπίσης μποροῦν νὰ παρευρεθοῦν δωρεάν.


Τὸ παιχνίδι φέρει τὴν αἰγίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν εὐγενικὴ ὑποστήριξη τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἐπίσημου φορέα τῶν ἐξετάσεων πιστοποίησης τῆς ἐπάρκειας ἑλληνομάθειας ἀνὰ τὸν Κόσμο.


Ποιά ἦταν ἡ Φιλομήλα;

 

6 iouniou 2Σύμφωνα μὲ τὸν μῦθο, ἡ Φιλομήλα ἦταν κόρη τοῦ βασιλιᾶ τῆς Ἀθήνας, Πανδίονα, καὶ ἀδερφὴ τοῦ Ἐρεχθέα καὶ τῆς Πρόκνης. Ὁ ἄντρας τῆς Πρόκνης, Τηρέας, μετέτρεψε σὲ χελιδόνι τὴν σύζυγό του καὶ σὲ ἀηδόνι τὴν Φιλομήλα γιὰ ἐκδίκηση. Ἡ συνέχεια στὸ μάθημα τῆς 3ης Ἰουνίου…

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT