ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 19.12.2015

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας διοργάνωσε ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Οὐκρανίας», τὸ Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 στὸ Ἐμπορικὸ καὶ Βιομηχανικὸ Ἐπιμελητήριο Πειραιῶς στὸ πλαίσιο τοῦ πολυσυνεδρίου «Money Show».


Στὴν ἐκδήλωση ἔδωσαν τὸ παρὸν πολλοὶ διακεκριμένοι ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ πνεύματος, Καθηγητές, Ἐρευνητές, Συγγραφεῖς, Ἐκπαιδευτικοὶ καὶ Οὐκρανοί.


Συντονίστρια τῆς ἐκδηλώσης ἦταν ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια, ἡ ὁποία, ἀφοῦ παρουσίασε σύντομα τοὺς στόχους τοῦ Συλλόγου μας, ἔδωσε τὸν λόγο στὸν κο Volodymyr Shkurov, Πρέσβη τῆς Οὐκρανίας στὴν Ἑλλάδα. Ὁ κος Volodymyr Shkurov ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμὸ καὶ ἀναφέρθηκε στὴν ἔντονη παρουσία τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου στὴν Οὐκρανία (σὲ περισσότερα ἀπὸ 40 ἀκριτικὰ σχολεῖα καὶ πανεπιστήμια διδάσκεται ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα). Ἐπίσης, τόνισε τὶς ἐνέργειες προστασίας καὶ συνεργασίας τῆς Πρεσβείας γιὰ τὴν προστασία τῶν Οὐκρανῶν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς στὴν Ὀδησσό.


Στὴν συνέχεια, ἡ κα Τόλια παρουσίασε τὸν κο Παναγιώτη Κοτσιώνη, Δάσκαλο – π. Συντονιστὴ στὸ Γραφεῖο Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Κιέβου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα : «Ἡ διαχρονικὴ ἑλληνικὴ παρουσία στὴν Οὐκρανία. Προοπτικὲς ἀνάπτυξης τῶν ἐκπαιδευτικῶν-πολιτιστικῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν δύο Χωρῶν». Ὁ κος Παναγιώτης Κοτσιώνης ἀναφέρθηκε στὴν ἑλληνικὴ παρουσία στὸν Εὔξεινο Πόντο ἀπὸ τὸν 8ο - 7ο π.Χ. αἰ. μὲ ἐμπεριστατωμένη ἱστορικὴ ἀναδρομή, ἐνῶ ἐπεσήμανε τὸ ἀξιόλογο ἔργο τοῦ Γραφείου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Κιέβου εὐχαριστώντας τοὺς ὁμοειδεῖς συλλόγους καὶ ὀργανισμούς.


Τὸ πρόγραμμα τῶν ὁμιλιῶν ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸν κο Στυλιανὸ Ἑλληνιάδη, Δημοσιογράφο – Ἐρευνητὴ, ὁ ὁποῖος συνόψισε τὸ θέμα: «Ἑλληνισμὸς τῆς Οὐκρανίας - Ἀναγέννηση καὶ κρίση». Ὁ κος Στυλιανὸς Ἑλληνιάδης, ἔμπλεος γνώσης καὶ ἰδιαίτερης εὐαισθησίας, ἀφοῦ ἐπισκέπτεται σχεδὸν κάθε χρόνο τὴν περιοχὴ τῆς Οὐκρανίας, παρουσίασε τὸ βίντεο «Μέγα Γιορτὴ 2013» ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Σταραμπέσεβο, τονίζοντας τὴν ἁρμονικὴ συνύπαρξη τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ οὐκρανικοῦ στοιχείου.


Ἀκολούθησε σύντομη συζήτηση τὴν ὁποία συντόνισε ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ 19.12.2015 - ΜΕΡΟΣ 1ο

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ 19.12.2015 - ΜΕΡΟΣ 2ο

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ 19.12.2015 - ΜΕΡΟΣ 3ο

 

Ἀπὸ ἀριστερά : Ὁ κος Στυλιανὸς Ἑλληνιάδης, ὁ κος Παναγιώτης Κοτσιώνης, ἡ κα Ἀριστέα Τόλια καὶ ὁ κος Volodymyr Shkurov.002.jpgὉ κος Volodymyr Shkurov εἶναι Πρέσβης τῆς Οὐκρανίας στὴν Ἑλλάδα.Ὁ κος Παναγιώτης Κοτσιώνης εἶναι Δάσκαλος – π. Συντονιστὴς στὸ Γραφεῖο Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Κιέβου.Ὁ κος Στυλιανὸς Ἑλληνιάδης εἶναι Δημοσιογράφος – Ἐρευνητής.006.jpg007.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT