ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 22.11.2016


stefanopoulos 1Ἀπεβίωσε ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Κωστῆς Στεφανόπουλος, τοῦ ὁποίου τὸ Πολιτικὸ ἦθος καὶ τὸ πάθος του γιὰ Ἐθνικὴ Ἑνότητα θὰ ἀκτινοβολοῦν παραδειγματικὰ γιὰ ὅσους ἀκολουθοῦν τὸ ἀξίωμά του.

Ὁ Πρόεδρος στάθηκε στὸ ἔργο μας ἀληθινὸς συμπαραστάτης, ἔθεσε ὑπὸ τὴν Αἰγίδα του τὸν Διεθνῆ Διαγωνισμὸ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, τὸν ὁποῖον διοργάνωνε ὁ Ὀργανισμὸς μας (1996 – 2010).

Παρακολουθοῦσε μὲ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον τὴν πορεία τῆς διαδόσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὸ διεθνὲς στερέωμα καθὼς καὶ τὴν διατήρηση τῆς Γλωσσικῆς καὶ Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἑλληνοφώνων τοῦ ἐξωτερικοῦ.

stefanopoulos 2Εἶχε θέσει ὑπὸ τὴν Αἰγίδα του, κατ' ἐπανάληψιν, τὰ Παγκόσμια Γλωσσολογικὰ Συνέδρια τοῦ Ὀργανισμοῦ, ὡς καὶ τὸ Παγκόσμιο Γλωσσολογικὸ Συνέδριο στὸ Κάστρο τοῦ ἑλληνοφώνου Δήμου τοῦ Κοριλιάνο τοῦ Ὄτραντο, τῆς Σαλεντινῆς Ἑλλάδος, στὴν Ἀπουλία τῆς νοτίου Ἰταλίας.

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2001 οἱ ἑλληνόφωνοι τῆς Ἀπουλίας χαιρέτησαν μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ συγκίνηση τὴν ἐπίσκεψη - προσκύνημα τοῦ Προέδρου Κωστῆ Στεφανόπουλου στὰ χώματα τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος.

Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του!

Περισσότερα βλέπε : www.odeg.gr/teyxos-1-45-ian-mart-2001/book/65.html?page=62 

 

stefanopoulos

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT