ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2017

 

21 - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2017
Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3224 ΧΡΟΝΙΑ

 

odysseia 1

Τὴν 31η Ὀκτωβρίου ἔληξαν τὰ πρῶτα ΟΔΥΣΣΕΙΑ, δηλαδὴ οἱ φετινὲς ἐκδηλώσεις τοῦ προγράμματος :


«Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ - ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΟΠΙΚΟ ΣΥΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ», ποὺ ξεκίνησαν τὴν 21η Ὀκτωβρίου.


Τὶς ἐκδηλώσεις ὀργάνωσε ὁ ὁμώνυμος σύλλογος μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τοῦ Συλλόγου Φίλων τοῦ Ὁμήρου Ἰθάκης, τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης γιὰ τὴν Προώθηση τῆς Ρητορικῆς στὴν Ἐκπαίδευση, τοῦ ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, τοῦ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ καὶ πολλῶν ἐθελοντῶν.


Φέτος οἱ ἐκδηλώσεις περιελάμβαναν κυρίως ἀναγνώσεις ὅλων ἢ μερικῶν Ραψωδιῶν τῆς Ὀδύσσειας ποὺ ἔγιναν στὴν Ἀθήνα, σὲ ἄλλα ἑλληνικὰ σχολεῖα, στὴν Ἰθάκη, τὴν Πύλο καθὼς καὶ σὲ πανεπιστήμια καὶ σχολεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ. Λεπτομέρειες γιὰ ὅλη τὴν δράση καθὼς καὶ φωτογραφίες καὶ βιντεοσκοπήσεις ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις ὑπάρχουν καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας (www.thereturnofodysseus.gr), στὸ «Youtube» (www.youtube.com/channel/UCyT0COsXjuK4KlMufL__o7Q/videos) καὶ στὸ Φ/Β (www.facebook.com/thereturnofodysseus/posts).


Θυμίζουμε ὅτι οἱ ἡμερομηνίες τῶν ἐκδηλώσεων, ποὺ συμπίπτουν μὲ τὶς πραγματικὲς ἡμερομηνίες τῶν γεγονότων ποὺ περιγράφονται στὴν Ὀδύσσεια, βασίζονται στὴν ἀνακοίνωση σὲ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ μιᾶς ὁμάδας Ἑλλήνων ἐπιστημόνων, ἡ ὁποία προσδιορίζει τὴν 30η Ὀκτωβρίου 1207 π.Χ. ὡς τὴν ἡμερομηνία τῆς μνηστηροκτονίας. Ἡ σχετικὴ ἀνακοίνωση εἶναι δημοσιευμένη στὸν ἀκόλουθο σύνδεσμο : (maajournal.com/Issues/2012/Vol12-1/Full9.pdf) ποὺ εἶναι στὰ Ἀγγλικά. Ἡ ἴδια ἀνακοίνωση παρουσιάστηκε στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τὴν 19η Ὀκτωβρίου 2017.


odysseia 2Ἐμεῖς ξεκινώντας ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἡμερομηνία καὶ διαβάζοντας τὸ ποίημα καταρτίσαμε ἕνα σχετικὸ ἡμερολόγιο παρακολουθώντας τὶς πορεῖες τοῦ Ὀδυσσέα καὶ τοῦ Τηλεμάχου. Τὸ ἡμερολόγιο παρουσιάζεται στὴν ἱστοσελίδα μας: (http://thereturnofodysseus.gr/wp-content/uploads/2017/10/Γενικό-Πρόγραμμα.pdf) καὶ θὰ εἴμαστε εὐτυχεῖς νὰ δεχθοῦμε ὁποιεσδήποτε παρατηρήσεις.


Θυμίζουμε ἐπίσης, ὅτι τὰ βασικὰ στοιχεῖα τοῦ ὅλου προγράμματος, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸν τίτλο του, εἶναι ἡ διοργάνωση ἐκδηλώσεων μὲ βάση τὸ κείμενο τοῦ ποιήματος, οἱ ὁποῖες γίνονται στοὺς πραγματικοὺς τόπους (Ἰθάκη, Πύλο, Σπάρτη, Κέρκυρα) καὶ τὶς πραγματικὲς ἡμερομηνίες κατὰ τὶς ὁποῖες ἔγιναν τὰ περιγραφόμενα γεγονότα. Ἐπίσης κύριο στοιχεῖο εἶναι καὶ ἡ φωτογράφιση καὶ βιντεοσκόπηση τῶν ὅποιων ἐκδηλώσεων καὶ ἡ δημιουργία ἑνὸς διεθνικοῦ Ὀδυσσειακοῦ Δικτύου.


Ἀπὸ τὶς φετινὲς ἐκδηλώσεις ἀξίζει νὰ μνημονεύσουμε αὐτὲς ποὺ ἔγιναν στὴν Ἀθήνα (Σχολεῖο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ ΜΕΓΑΣ ἈΛΕΞΑΝΔΡΟΣ σὲ 11 γλῶσσες), τὴν Χώρα Νέστορος στὴν Πύλο (Λαογραφικὸς καὶ Πολιτιστικὸς Σύλλογος Χώρας Νέστορος), τὴν Ἰθάκη (Κοινωφελὴς Ὅμιλος Σταυροῦ Ἰθάκης), τὴν Λιουμπλιάνα τῆς Σλοβενίας (Κλασικὸ Λύκειο Λιουμπλιάνας) καὶ τὸ Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη) τῆς Βουλγαρίας (Πανεπιστήμιο τοῦ Πλόβντιβ - Τομέας Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας). Ἀναμένονται οἱ φωτογραφίες καὶ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Κυότο στὴν Ἰαπωνία (τομέας Κλασικῶν Σπουδῶν). Σημειώνω ὅτι τὶς φετινὲς ἐκδηλώσεις ὑποστήριζαν οἱ Δῆμοι τῆς Ἰθάκης καὶ τῆς Πύλου- Χώρας Νέστορος.


Εἴμαστε ἐνθουσιασμένοι, γιατὶ καταφέραμε νὰ ὁλοκληρώσουμε αὐτὸ τὸ ἐντεκαήμερο ἑορταστικὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν Ἐπιστροφὴ τοῦ Ὀδυσσέα στὴν Ἰθάκη του.

 

Ἀπὸ αὔριο ξεκινοῦμε τὶς προετοιμασίες γιὰ τὰ δεύτερα ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ποὺ θὰ διεξαχθοῦν ἀπὸ 21 - 31 Ὀκτωβρίου 2018.

 

odysseia 3

 

      odysseia 4

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT