ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - 9η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 

Ἀπόφαση ἀριθ. ΑΣ 17889/ 24 Ἀπριλίου 2017, ἀρ. φύλλου 1384 τεῦχος Β΄

 

Μὲ βάση τὴν ἀνωτέρω ἀπόφαση διοργανώνουμε ἑορταστικὴ ἐκδήλωση στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο (Μέγαρο Παλαιᾶς Βουλῆς, Σταδίου 13, Ἀθήνα) τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 17:00 – 19:00.

 

Τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως θὰ ἀνακοινωθεῖ σύντομα.

 

Ἡ ἐκδήλωση εἶναι παράλληλη μὲ τὴν πανηγυρικὴ διημερίδα τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας τῆς Νάπολης καὶ Καμπανίας 9-10 Φεβρουαρίου 2018.

 

Οἱ συνδιοργανωτές: ΟΔΕΓ (Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας), ΕΓΚ (Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά), Σχολεῖο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Γυμνάσιο – Λύκειο Μαραθῶνα, Γυμνάσιο Ἐκπαιδευτηρίων ΔΟΥΚΑ.

 

 

enimerwtiko 11.02.2018

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT