ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 11.01.2018

 

Ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Μπάμπη Κατσίμπα μὲ τίτλο : «Τὸ τραγούδι τῶν Σειρήνων στὰ Ὁμηρικὰ Ἔπη», τῶν ἐκδόσεων «ΦΙΛΙΑ», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸν πολυχῶρο «Κολοκύθι», τὴν 11η Ἰανουαρίου 2018 καὶ ὥρα 18.30. 

 

Ἡ ἐκδήλωση διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) καὶ τὸν Σύνδεσμο Ἱστορικῶν Συγγραφέων.

 
Συντονιστὴς τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ κος Ἄρης Γεωργιόπουλος, Δικηγόρος καὶ Μέλος τοῦ ΟΔΕΓ, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ εἰσήγαγε τοὺς παρευρισκομένους στὸ θέμα, ἔδωσε τὸν λόγο στὸν κο Λευτέρη Πανούση, Μαθηματικό, Ἱστορικό - Συγγραφέα καὶ στὴν κα Γιούλα Ἀγαπάκη, Ἀρχαιολόγο καὶ Συγγραφέα. Οἱ εἰσηγητὲς ἑστίασαν στὴν ἀνάγνωση καὶ ἀνάλυση συγκεκριμένων ἀποσπασμάτων τοῦ βιβλίου καὶ προσπάθησαν νὰ δώσουν ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν χρονολόγηση καὶ τὶς τοποθεσίες ποὺ ἀναφέρονται στὴν Ὀδύσσεια.

 

Ὁ κος Μπάμπης Κατσίμπας, Συγγραφέας τοῦ βιβλίου, μέσα ἀπὸ τὴν πολυετῆ ἔρευνά του σχετικὰ μὲ τὸν Ὀδυσσέα καὶ τὸ ταξίδι του, παρουσίασε μὲ τὴν σειρά του, τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου του μὲ ταυτόχρονη προβολὴ χαρτῶν καὶ εἰκόνων. Ἀκολούθησαν παρατηρήσεις καὶ σχόλια.

 

Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μὲ τοὺς μουσικοὺς Λίνα Σούντρη (τραγούδι - κιθάρα) καὶ Γιῶργο Παπαγεωργιάδη (τραγούδι - κιθάρα).

 

Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν Ἐκδήλωση ἔχουν ἀναρτηθεῖ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ΟΔΕΓ www.odeg.gr  στοὺς παρακάτω συνδέσμους : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZy2XcrKSHk

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MZ5ntRKGS5U

 

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT