ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ : ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 11.02.2018

 

Ἡ ἐκδήλωση τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὁλοκληρώθηκε μὲ τὶς ἐπιτυχημένες ἐργασίες τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Λυκείου Μαραθῶνα, οἱ ὁποῖοι παρουσίασαν : 1) Ψηφιακὸ χάρτη μὲ τὶς χῶρες ὅπου διδάσκεται ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, 2) τὶς ἑλληνικὲς λέξεις στὶς ξένες γλῶσσες: κείμενα, διάλογος, βίντεο, 3) τὸ παραμυθικὸ στοιχεῖο στὴν ἔμμετρη λογοτεχνία ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα.


Θερμὰ συγχαρητήρια στοὺς μαθητὲς καὶ στὶς καθηγήτριες Χαριτίνη Τριγάζη, Μαρία Μαλεφάκη, Εὐαγγελία Χριστοδούλου καὶ Κάντια Βαρελᾶ.

 

Ἀκολουθεῖ τὸ βίντεο:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ID3a3cCnb4M&t=14s

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT