ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ» ΤΟΥ ΒΛΑΣΗ ΑΓΤΖΙΔΗ 17.04.2018

 

Ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Ἐμεῖς καὶ τὸ Ἰσλὰμ – Ἡ Συνάντηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὸν Ἀραβο-Μουσουλμανικὸ Κόσμο», τοῦ Διδάκτορος Σύγχρονης Ἱστορίας, Συγγραφέως Βλάση Ἀγτζίδη, τῶν ἐκδόσεων «ΠΑΤΑΚΗ», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τὴν Τρίτη 17 Ἀπριλίου 2018 καὶ ὥρα 19.00 στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων (Ἀμφιθέατρο «Ἀντώνης Τρίτσης», Ἀκαδημίας 50, Ἀθήνα).


Ἡ ἐκδήλωση διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ). Συντονίστρια τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια.


Ἡ κ. Τόλια, μετὰ ἀπὸ μία σύντομη εἰσήγηση, ἔδωσε τὸν λόγο στὸν Ἀντιπρόεδρο τοῦ ΟΔΕΓ κ. Βασίλειο Σηφακάκη, Φιλόλογο - Θεολόγο. Ὁ κ. Σηφακάκης παρουσίασε τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν θεματολογία ἑκάστου κεφαλαίου τοῦ βιβλίου. Ἀναφέρθηκε στὴν μεθοδευμένη ἐπανεμφάνιση τοῦ ἐξτρεμιστικοῦ ἰσλαμισμοῦ καὶ στὴν σχέση τοῦ Ἰσλὰμ μὲ τὸ ἑλληνικὸ Στοιχεῖο, τοὺς Ἄραβες, τοὺς Πέρσες καὶ τοὺς Τούρκους. Ὅπως ἀναφέρει ὁ κ. Σηφακάκης, ὁ συγγραφέας ἐξετάζει διεξοδικῶς, τὴν ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων «ποιοί εἴμαστε ἐμεῖς» ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα καὶ τὸ Βυζάντιο μὲ τὴν ὀνομασία Ρωμιῶν ἢ Γραικῶν καὶ τὴν σύνδεση τοῦ ὀνόματος μὲ τὸν χριστιανισμό. Περιγράφονται ἐπίσης οἱ βασικὲς ἀρχὲς τοῦ Μωαμεθανισμοῦ καὶ οἱ ἱστορικοὶ καὶ πολιτικοὶ λόγοι ἐξάπλωσης τοῦ Ἰσλὰμ στὴν Ἀραβία καὶ στὸν δυτικὸ κόσμο.


Στὴν συνέχεια ὁ κ. Βασίλειος Θ. Μεϊχανετσίδης, Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Μελέτης Γενοκτονιῶν, ἀνέπτυξε τὸ θέμα τῆς γενοκτολογικῆς διάστασης τοῦ Ἰσλαμισμοῦ μὲ παρουσίαση στοιχείων ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐθνολογικὴ διάσταση τοῦ μουσουλμανισμοῦ στὴν σύγχρονη πραγματικότητα τῆς τρομοκρατίας. Ἐπεσήμανε ὅτι ὁ ἱερὸς πόλεμος ἦταν μία τακτικὴ γενοκτονίας, ἡ ὁποία εἶχε καὶ θρησκευτικὴ διάσταση. Τὸ Ἰσλάμ, θεωρεῖ ἄλλωστε ὅτι τείνει νὰ ἀποκτήσει στοιχεῖα μονιμότητας.


Ὁ τελευταῖος ὁμιλητής, ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου, κ. Βλάσης Ἀγτζίδης, ἀνέπτυξε τοὺς λόγους ποὺ τὸν ὁδήγησαν στὴν ἔρευνα καὶ στὴν συγγραφὴ τοῦ βιβλίου του. Στόχος τοῦ ἦταν ἡ κατανόηση τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας σὲ σχέση μὲ τὸ Ἰσλὰμ στὴν σημερινή του διάσταση ὡς ρεῦμα τοῦ θρησκευτικοῦ ἐξτρεμισμοῦ.

Πρόκειται, ὅπως εἶπε, γιὰ ἕνα βιβλίο - ἐργαλεῖο γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ Ἰσλάμ.
Ἀκολούθησε συζήτηση ἐπὶ τοῦ θέματος.


Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν Ἐκδήλωση ἔχουν ἀναρτηθεῖ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ΟΔΕΓ www.odeg.gr  στοὺς παρακάτω συνδέσμους :

 

https://www.youtube.com/watch?v=XOOxhKOY1gM

 

https://www.youtube.com/watch?v=7hazaoHD90w

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT