ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΔΕΓ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ 25.11.2018

 

pyrgos vasilissis 2

 

Ἀγαπητὰ Μέλη - ἀγαπητοὶ φίλοι, 


Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας προγραμματίζει ἐπίσκεψη στὸν Πύργο τῆς Βασιλίσσης τὴν Κυριακὴ 25 Νοεμβρίου στὶς 10 τὸ πρωί


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α


Τὸ πρόγραμμα θὰ ξεκινήσει στὶς 10.00 ἀκριβῶς, γι' ατὸ θὰ πρέπει νὰ ἔλθετε 10 λεπτὰ νωρίτερα (μὲ δικό σας μέσον)*.
 

pyrgos vasilissis 3


Ἡ ξενάγηση στὸν Πύργο διαρκεῖ 2,5 ὧρες καὶ περιλαμβάνει:
 
- Περιήγηση στὸν Πύργο τῆς Βασιλίσσης Ἀμαλίας καὶ τοῦ Ὄθωνα, ὁ ὁποῖος καὶ ἀποτελεῖ ἐθνικὸ μνημεῖο τῆς νεότερης ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος.
- Ἐπίσκεψη στὸν Βιολογικὸ Ἀμπελῶνα τοῦ κτήματος.
- Ἐπίσκεψη στὶς καλλιέργειες τῶν ἀρωματικῶν βοτάνων.
- Ἐπίσκεψη στοὺς στάβλους μὲ τὰ ἄλογα.
- Ξενάγηση στὸ Οἰνοποιεῖο - Ἐμφιαλωτήριο.
- Ὁ περίπατος ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν δοκιμὴ τῶν Βιολογικῶν κρασιῶν τοῦ κτήματος καὶ τὴν προσφορὰ χορτόπιτας, τυριῶν κ.λπ.
 

pyrgos vasilissis 4

 

Ἱστορικὰ στοιχεῖα - ἀρχιτεκτονικὴ πύργου.

 

Ὁ Πύργος τῆς Βασιλίσσης Ἀμαλίας, βρίσκεται στὴν καρδιὰ τῆς πόλης τῶν Ἀθηνῶν στὸ Ἴλιον Ἀττικῆς. Σὲ μία ἀχανῆ ἔκταση πυκνῆς βλάστησης ποὺ μέσα ἀπὸ τὸ πέρασμα τῶν χρόνων ἔφτασε τὰ δυόμισι χιλιάδες στρέμματα γῆς. Ἡ χαρισματικῆς φυσικῆς ὀμορφιᾶς ἔκταση ἀμπελώνων καὶ ὀπωροφόρων δένδρων μὲ ἁλώνια ἀναδεικνύει τὴν μεγαλόπρεπη ἔπαυλη ποὺ βρίσκεται στὴν καρδιά του.

pyrgos vasilissis 6


Ἀνήκει στὰ ἔργα γοτθικοῦ ρυθμοῦ. Χαρακτηριστικὲς εἶναι οἱ πολεμίστρες στὴν περίμετρό του. Ἐντυπωσιακὲς εἶναι οἱ λεπτομέρειες στὴν ὄψη του. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Πύργο, μπορεῖ κανεὶς νὰ δεῖ τοὺς στάβλους καὶ ἄλλα κτίσματα ὑποδομῆς. Στὸ ἐσωτερικό του ἔχουν παραμείνει ἀντικείμενα-κειμήλια ποὺ μᾶς ταξιδεύουν σὲ ἄλλες ἐποχές.


Τὸ 1848, μὲ πρωτοβουλία τῆς τότε βασίλισσας τῆς Ἑλλάδας Ἀμαλίας, πραγματοποιεῖται ἀγορὰ ἀγροκτήματος 305 στρεμμάτων, ἰδιοκτησίας τοῦ Ἄγγλου γαιοκτήμονα Williams, στὴν περιοχὴ τοῦ σημερινοῦ δήμου Ἁγίων Ἀναργύρων.


Ἡ ἔκταση, ὅμως, δὲν σταματᾶ οὔτε ἐκεῖ. Οἱ συνεχεῖς ἀγορὲς ὅμορων ἰδιοκτησιῶν συνεχίζονται γιὰ 13 ἀκόμη χρόνια καὶ ὁλοκληρώνονται τὸ 1861 διαμορφώνοντας μία ἔκταση 2500 χιλιάδων στρεμμάτων γῆς.


Ἕξι μῆνες ἀργότερα ἀκολουθεῖ δεύτερη ἀγορά, προσθέτοντας στὴν ἀρχικὴ ἔκταση 380 στρέμματα εὔφορης γῆς.

 

pyrgos vasilissis 7


Τὸ κτῆμα ἐνοικιάζεται τὸ 1864 στὸν Παπαηλιόπουλο ὁ ὁποῖος ἐγκαθίσταται στὸν Πύργο μὲ τὴν οἰκογένειά του, ἐνῶ γίνονται προσπάθειες νὰ πουληθεῖ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ  Ὄθωνα.


Ἡ παρέλαση διαφόρων ἀγοραστῶν καὶ οἱ ἄκαρπες προσπάθειες πώλησης ἔφεραν, τελικά, τὴν ἀγορὰ τοῦ κτήματος τὸ 1870 ἀπὸ τὸν Σίνα, πληρεξούσιος τοῦ ὁποίου ὁρίστηκε ὁ ἀρχιτέκτονας Ἐρνέστος Τσίλλερ.

 

pyrgos vasilissis 8


Τὸ 1878 καὶ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Σίμωνα Σίνα, ὁ Ἐρνέστος Τσίλλερ, λαμβάνει ἐντολὴ ἀπὸ τοὺς κληρονόμους νὰ πουλήσει τὸ ἀγρόκτημα, τὸ ὁποῖο ἀγοράζει ὁ Γεώργιος Παχύς. Οἱ κόρες τοῦ Παχὺ παντρεύονται τοὺς Φερδινάνδο Σερπιέρη καὶ Αὐγερινὸ Ἀβέρωφ καὶ ἀποκτοῦν τὸ κτῆμα κατὰ τὸ ἥμισυ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ πατέρα τους. Σήμερα ἀνήκει σὲ ἀπόγονο τοῦ Σερπιέρη.


Κόστος: 9 εὐρὼ/ἄτομο
 
Δηλώσεις συμμετοχῆς στὸ τηλ. : 210 7718077 
 
*Σχεδιάγραμμα γιὰ τὴν εὔκολη πρόσβασή σας : https://www.google.gr/maps/place/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82,+%CE%8A%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%BD+134+51/@38.0508149,23.7043564,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1a249590f8f81:0x820ef8a93f12f210!8m2!3d38.0508167!4d23.721866?hl=el

 

pyrgos vasilissis 5

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT